Kısa Yol

Çözümleme, tahlil, Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.
Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. 
Rüyada tahlil yaptırmak; kısa zamanda duyulacak sevindirici havadis öğrenmeye, yardım alarak ulaştığı ticari kazanca, uğraşlarının sonunda kazandığı zenginliğe, kısa sürede öğrenilecek sevindirici havadise işarettir.
Köken: Sözcük Fransızca kökenlidir. Fr. analyse 
Birden fazla anlama gelmektedir ve Türkçedeki gerçek anlamı, ”Çözümleme” sözcüğüdür. Gerçek manada açıklaması, bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı incelemedir.

Biliyor muydunuz?

Uzun yıllardan beri süre gelen kullanım, ”tahlil” sözcüğüdür. ”Çözümleme” sözcüğü genellikle Anadolu Türklerinde kullanılmaktadır.

Doğal Diller

İngilizce
Macarca
Fransızca
Ermenice
Rusça
İspanyolca
Arapça
Farsca
Çince
Hint Dili
Urdu Dili
Japonca
Çeçence
Arnavutca
Bulgarca
Kürtce
Gürcüce
Boşnakca
Çerkezce

Türkî Diller

Türkçe
Azerbaijan
Kırım Tatarca
Kırgızca
Türkmence
Uygarca
Özbekce
Kırım Tatarca
Tatarca
Gagavuzca
Çuvaşca
Hakasca
Osmanlıca

Yapay Diller

Albakiyye
Nomuli
Esperanto
Volapuk
klingon
Tokipona
Uropi
Nugh

Diğer Diller

Bizi Destekleyin!
Sözlüğümüzün gelişimi için bizi destekleyebilirsiniz. Sağlayacağınız her katkı sözlüğümüzün bir derece daha büyümesini sağlayacaktır.