Kısa Yol

Üroloji Terimleri: Öne çıkan sonuçlar listelendi.

Test

Bir kimsenin, bir topluluğun ya da bir şeyin doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.ad: Bir kimsenin, bir topluluğun

Üroloji Terimleri Nedir?