Kısa Yol

Ekonomi Terimleri: Öne çıkan sonuçlar listelendi.

Bitcoin

Bitcoin, herhangi bir merkez bankası veya resmi bir kuruluş ile ilişiği – ilişkisi bulunmayan elektronik para birimidir. Virgül sonrası 100 milyoncu basamağa kadar birimlere ayrılabilmektedir.

Valör

Valör sözcüğü, Fransızca kökenli olup, Türkçe “Değer” anlamına gelmektedir. İngilizce karşılığı ise “value” olarak bilinir. Ekonomi kavramları arasında Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihi ifade eder. 

Ekonomi Terimleri Nedir?