Kısa Yol

Hukuk ve Sivil Terimleri: Öne çıkan sonuçlar listelendi.

Zenofobi

Radikal politikalarla, ötekileştirmeyle, savaşla, kargaşayla, kaosla, işsizlikle ve göçle beslenen sosyal ve psikolojik bir durum. Yabancıdan korkma ve yabancıya karşı duyulan aşırı güvensizlik hali… Bir

Hukuk ve Sivil Terimleri Nedir?