Kısa Yol

Seçme iş, oy kullanma kanunu.

Seçme işi: Çok yüce bir kişi için de olsa uşaklığın öncesiz sonrasız gönüllü bir seçim hâline gelişi beni irkiltiyor. -A. Ağaoğlu. 2. huk. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap: Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar. – H. Taner. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli bir veya birkaçını oy vererek seçme, intihap.
Kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi; intihab. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması. Tayin etme, atama işleminin zıddı. Milletvekili, herhangi bir meclis veya encümen üyelerinin, dernek yöneticileri vs.’nin seçimi. Demokratik ülkelerde çeşitli seçim sistemleri, değişik usûllerle uygulanmaktadır.

Seçim sözcüğü, seçmek fiilinden türetilerek fiilden isim ekiyle oluşturulmuş bir sözcüktür. Fiilden isim haline dönüşmüş Öz Türkçe sözcüklerdendir.

Seçim” sözcüğü öz Türkçe olmasına karşın sadece Anadolu Türklerince kullanılmaktadır. Sözcük Türkçe’de temel olarak sade biçimde kullanılmaktadır.

Doğal Diller

İngilizce

Choice, Selection

Macarca

kiválasztás

Fransızca

Voter

Ermenice

Քվեարկեք

Rusça

выбор

İspanyolca

Votar

Arapça
Farsca
Çince
Hint Dili
Urdu Dili
Japonca
Çeçence
Arnavutca
Bulgarca

селекция

Kürtce

hilbijartin

Gürcüce
Boşnakca
Çerkezce

Türkî Diller

Türkçe

Seçim

Azerbaijan

Seçgi

Kırım Tatarca
Kırgızca
Türkmence

Saylav

Uygarca

Saylam

Özbekce
Kırım Tatarca
Tatarca

Saylaw

Gagavuzca
Çuvaşca
Hakasca
Osmanlıca

ىجتيبا، ىنتيهاپ

Yapay Diller

Albakiyye
Nomuli
Esperanto
Volapuk
klingon
Tokipona
Uropi
Nugh

Diğer Diller

Bizi Destekleyin!
Sözlüğümüzün gelişimi için bizi destekleyebilirsiniz. Sağlayacağınız her katkı sözlüğümüzün bir derece daha büyümesini sağlayacaktır.