Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Category: Kültür – Sanat

Diğer Wikilerden daha özgür.

Kültür – Sanat kategorisi film, tiyatro, gösteri, video, animasyon ve müzikten edebi sanatlara, resim, heykeltıraş, ebru, hat sanatı ve kaligrafi sanatından toplumsal, bireysel, ülkesel ve coğrafi yaşam biçimlerine, kültürel etkileşim, gelenek ve göreneklere değin her türlü bilginin ve efsanelerden destanlara kadar kapsamlı birçok öykünün ele alındığı wiki maddelerin dizinleştirildiği kategoridir. Bu kategori, bahse konu kültür-sanat konularının ve bu uğurda ele alınan bilgi üretiminin dizinleştirilmesini, desteklenmesini amaçlamaktadır.

12 Hayvanlı Türk Takvimi

Türklerin tarih boyunca kullandıkları birçok takvim vardır. Ama bunların en az bilineni 12 hayvanlı takvimdir. Bizde uzmanportal.com olarak bu yazımızda Türklerin kullandığı bu takvimi anlatmaya

Maya Takvimi

Güney Amerika’da, 4. binyılın sonlarına doğru bir uygarlıkta daha güçlü bir gelişimin gerçekleştiğine dair kanıtlar vardır. Bizim takvimimizle M.Ö. 12 Ağustos 3114′de Maya takvimi ortaya

Postmodernismus

Was ist das? Normalerweiser kann man nicht eine richtige Antwort geben. Aber man weiß so; „Gegen dem Modernismus oder nach dem Modernismus.“ Wie fand es

Satanizm

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen

Şamanizm

Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış

Thomas Bernhard

“Nicolaas Thomas Bernhard” ist der ganz Name von Thomas Bernhard. Er ist der Autor aus Österreich. Er ist in 9 Februar 1931 in Herleen /

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (sav) 571 yılında bugün ki Suudi Arabistan topraklarında bulunan Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. İslam’ın kurucusu ve peygamberi olarak bilinir. Hz. Muhammed İslam’ın hem

Perspektif Online

Perspektif Online

Perspektif Online, MAS AR-GE Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren haber platformudur. Özgür ve özgün haberciliği benimseyen yapısıyla birçok konuda haberciliğe yenilik ve yeni soluk getirmiştir.

namaz

Namaz

Sünnilik’te İslamın şartları’ndan biri olarak kabul edilen ibadetlerden biridir. Kur’an’da günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması ifadesi bulunur. Kur’an’a göre namaz Allah’ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim’e öğretilen bir ibadet şeklidir. Kurtuluş olarak kabul edilir. Kişi hastalığının ilacını bulur ve ayağa kalkar. Kişi hem iş güç sahibi olur hem de borçlarını öder. Bekâr olanlar evlenir, üzgün olanlar mutlu olur. Kişinin, Allah’a yakın olduğunun işaretidir.

erzurum

Erzurum

” Erzurum ” ismi; “Azzi “, ” Erzen ” (Darı), ” Arze ” ve bilhassa Müslüman Arapların ” Erzenu’r Rûm ” (Erzen-i Rûm) ismiyle andıkları, aynı bölgedeki eski ve tarihi bir şehirden gelir.

Kategori – Portallar