Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Hz. Muhammed

Diğer Wikilerden daha özgür.

İçindekiler

Hz. Muhammed (sav) 571 yılında bugün ki Suudi Arabistan topraklarında bulunan Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir. İslam’ın kurucusu ve peygamberi olarak bilinir. Hz. Muhammed İslam’ın hem dini hem siyasi lideridir. Kendisi Arap Yarımadasının tamamına hakim olup, İslamiyet’in sancağını dikmiştir. Tüm Müslümanları bir çatı altında birleştirip Kur’an-ı Kerim çerçevesi altında hüküm sürmüştür. Müslümanlar başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere Hz. Muhammed’in (sav) ahlakını benimsemiş ve bu şekilde hayat sürmeyi tercih etmişlerdir. İdeal bir Müslümanın olması gereken resim de bunu gösterir. Hz. Muhammed başta Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın tahrif edilmiş tek tanrılı din inancını benimsemiş ve İslam’ı bu çerçeve altında kurmuştur. İslam Peygamberi Hz. Muhammed son peygamber olarak bilinir ve buna inanılır.

Hz. Muhammed çok erken yaşta anne ve babasını kaybedip öksüz ve yetim kalmıştır. O’nu amcası Ebu Talip büyütmüş ve himayesine almıştır. 25 Yaşına geldiğinde Mekke’nin en varlıklı kadınlarından olan Hz. Hatice ile evlenmiştir. Kırk yaşına geldiğinde düzenli olarak inzivaya çekildiği Hira mağarasındayken Cebrail gelerek ilk vahiyi iletti. Bu vahiyden sonra Hz. Muhammed diğer peygamberler gibi Tevhid dininin tek kurtuluş yolu olduğunu söyleyip insanları İslam’a davet etti. Ek olarak İslami kaynakların Hz. Muhammed’in okuma ve yazmasının olmadığını belirtilmiştir.

İlk başlarda Hz. Muhammed’in yanında çok az sayıda insan vardı. Aksi yandan da karşısında pek çok Mekkeli müşrik bulunuyordu. O’na inanlar o kadar azdı ki akrabaları dahi Hz. Muhammed’in yanında değildi. Ek olarak pek çok zulüm vardı. Bundan dolayı Hz. Muhammed bazı Müslümanları miladi tarihle 615 yılında Habeşistan’a gönderdi. Daha sonrasında kendisi de 622 yılında bazı Sahibelerle birlikte Medine’ye göç etti. Göçten sonra Medine’de kabileleri tek bir çatıda toplayıp İslam’ı yaymaya ve insanları davet etmeye başladı. Ayrıca burada Medine Sözleşmesi imzalandı. Daha sonrasında 630 yılında Mekke’yi ele geçiren Hz. Muhammed, daha pek çok fetihte bulunmuştur. Ayrıca pek çok dönemin devletlerine elçiler yolladı ve İslam’a davet etti. Bu devletlerin başında Habeş Krallığı, Doğu Roma, Mısır, Çin ve Gassaniler gelir…

Please enter correct URL of your document.