Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Viki Kuralları

Diğer Wikilerden daha özgür.

İçindekiler

Viki, sonu olmayan bir bilgi üretim sürecidir. Rastgelelik Viki de bu alanın bir parçası ve özgür bilgi üretimini destekleyen projedir. Rastgelelik.com iştiraki ve alt projesidir.

Viki (Wiki) bir ağ ve sanal platform içerisinde bilginin üretildiği, paylaşıldığı ansiklopedik kanaldır. Rastgelelik Viki ve diğer benzer amaçla oluşturulan, yakın özellikte geliştirilen birçok Viki projesi genellikle aşağıdaki kurallara benzer veya yakın nitelikte kurallar içerir. Aşağıdaki ilke ve kurallar, Rastgelelik Viki ve Rastgelelik Gizlilik Politikaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Rastgelelik Viki Kuralları Bu madde sayfası Rastgelelik Viki’nin ziyaretçi, kullanıcı, viki madde geliştiricisi ve diğer tüm ilgili kişilerin uyması ve bilmesi gereken kuralları bildirmek için oluşturulmuştur.

 1. Rastgelelil Viki, sanal bir bilgi üretim ansiklopedisi ve atölyesidir. Bu bilinç dahilinde kullanılabilir.
 2. Yanlılık ilkesi, çoğu Viki ağında “Tarafsızlık İlkesi” çerçevesinde yürütülür. Rastgelelik Viki de bu ilkelere riayet eder, fakat bir konuda yanlı olduğunu vurgular; Toplum ve kültürel değerlerin hiç bir zaman aşağılanmasına, başka kişi ve kurumlara yanlış ithamlarda bulunulmasına ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı oluşum sergilenmesine izin verilmez. Rastgelelik Viki, bireysel veya toplumsal birçok bilgi üretimini destekler ve genel viki kurallarının aksine bilgiler kanıtlanmış, akademik kaynaklarda geçmiş olmak zorunda değildir. Bireysel oluşturulan bir yapay dil, bir program, bir öykü, bölgesel veya ulusal efsaneler vb. içeriklerin doğrulanabilir olması mümkün değildir. Bu yüzden bu bilgileri bu kural dahiline alırsak, bilgi üretimine sekte vurmuş oluruz. 
 3. Telif hakları ihlal edilemez. Hiç bir Viki projesi GNU Lisansı ve Özgür Bilgi Kapsamında telif haklarını ihlal edemez. Rastgelelik Viki de hiç bir şekilde telif haklarını ihlal etmemelidir. Telifli içerikler Viki projemizde doğrudan yayınlanamaz, kopyalanamaz. Viki’de bulunan içerikler GNU Özgür Belgeleme Lisansı ile lisanslanır. Rastgelelik Viki içerikleri de GNU Özgür Belgeleme LisansıCreative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ve Rastgelelik “Telif Hakkı Saklıdır (c)” lisansı ile lisanslanmaktadır. (Daha fazla bilgi için: Telif hakkı ile ilgili SSS)
 4. Viki kaynakları güvenilir olmalıdır. Rastgelelik Viki de bu ilke dahilinde eklenen bilgilerin güven atfetmesini ister. Bilginin nereden, nasıl geldiği ve üretildiği önemlidir. Verilen bilgi tutarsız veya yanlış olsa bile bu kaynak belirtilmelidir. Bir kaynakta geçmeyen bilgi üretimine de Rastgelelik Viki izin verir. Çünkü genel kapsamlı özgür bilgi üretimini destekler. Ancak bu tarz bilgilerde de kişisel bir yorum veya öngörü olduğu mutlaka belirtilmelidir. Bilginin kedin doğruluğu veya ispatlanmış olmasından ziyade, Rastgelelik Viki güven vermeyi uygun görür ve aldatmalı bilgi üretimini YASAKLAR.
 5. Diğer birçok viki, kaynak belirtilmeyen verileri ve özgün çalışmaları kabul etmez. Ancak Rastgelelik Viki, eser ve içeriklerin GNU lisansına tabi olacak şekilde üretilmesini, özgün ve özgür biçimde kamuya paylaşılmasını destekler ve bu kapsamda özgün projeleri ve içerikleri de kabul eder. 
 6. Katılımcı, kullanıcı, geliştirici, yazar ve site ziyaretçileri birbirlerine karşı saygılı olmalıdır. Dünyanın her yerinden herkes özgürce Rastgelelik Viki’ye katkı sağlayabilir. Bu hususta temel madde oluşturma kurallarınaRastgelelik İlkelerine ve Viki kurallarına uyulması gerekir. Ayrıca diğer kişi ve kurumlara karşı saygı gösterilmek zorundadır. Saygıyla çalışmaları yürütmek, birlikte büyük bilgi üretim projelerine başarılı imza atmanın anahtarıdır. 

Türkçe Yazım Kuralları

Viki madde oluşumunda Türkçe dil bilgisi ve yazım kurallarına uyulmalıdır. Ancak bir konuya vurgu yapmak gerekir. Dilin belli kuralları olsa da belli zamanlarda bu kurallar değiştirebilmekte veya yazar tarafından farklı bir tarz ile anlatım, yazım sağlanabilmektedir. Bu tarz durumlara da Rastgelelik Viki, izin vermektedir. Çünkü bilgi üretimi, temel gayedir. Bir yazar kendince yeni bir sözcük veya anlatım türetebilir, yeni bilgiler üretebilir. Bu durum, Viki’nin desteklediği diğer diller için de geçerlidir. 

Kurallara Uyma Zorunluluğu

Rastgelelik Viki ve Rastgelelik.com, kuralları belli yasal sorumluluklarını yerine getirmek, içerik ve faaliyetlerin daha verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla belirler. Şayet herhangi bir konudaki bir kuralın hata olduğunu düşünüyorsanız bunu mutlaka bize bildirmeniz gerekir. 
Kuralların ne olduğunu bilmiyor olabilir veya onlarla boğuşmak istemeyebilirsiniz. Sorun değil. Kurallara uymak zorunda değilsiniz. Değişiklik, madde oluşumu veya katkı sağlamanızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Fakat sizden sonra tüm düzenleme ve çalışmalarınızın diğer kullanıcı ve geliştiriciler tarafından değiştirilebileceğini, birtakım kurallar ekseninde yeniden tertipleneceğini ve hatta kırmızı çizgili ilkelere aykırı olması durumunda silinebileceğini lütfen unutmayınız. 

Kaynak Gösterme

Kaynak gösterme üzerine birtakım kurallar ve standartlar belirlenmiştir. Rastgelelik Viki, kaynak göstermede seçeceğiniz standardı sizin iradenize bırakmıştır. Ancak yine de diğer kullanıcı ve geliştiricilerin daha uygun bir formata dönüştürebileceğini unutmamak gerekir. Tüm içerikleriniz kaynak içerecek diye bir şart yoktur. Ancak alıntı, atıf ve telif gerektiren tüm veriler MUTLAKA kaynak gösterilmelidir. 

Bağlantı Verme

İç Bağlantı Verme: Viki ağlarının temel özelliği belli sözcüklere doğrudan Viki ağı içerisinde bağlantı verilebilmesi ve bunun otomatik yapılmasıdır. Rastgelelik Viki de benzer sistem kullanır. Ancak otomatik belirlemeyi kullanmaz. Çünkü bir madde içerisinde gereksiz her sözcük ve konuda bağlantı olmasını, bağlantılarla içeriğin karışık bir hal almasını istemez. Bu durum, yazar ve madde geliştiricisinin kontrolüne ve isteğine bırakılmıştır. 
Dış Bağlantı Verme: Madde içeriğinde istenilen alana dış bağlantı verilebilir. Ancak bu bağlantıların da kurallarımıza uygun olması gerekir. Bir maddede 3-5’ten fazla bağlantı gerekebilir. Bu durumda size bağlantı verme sınırı koyamayız. Arama motoru optimizasyonlarında (SEO ilkelerine uygun) bir sayfada 2 veya 3 dış bağlantıdan fazlasını vermek uygun görülmez. Fakat bizim temel amacımız bilgi üretimi olduğundan bu sınırı uygulamıyoruz.
Not: Bir madde gerektiği ölçüde dış bağlantı içerebilir. Her kavram haddinden fazla dış bağlantı içeremez. Bu durumda madde değişime uğrayabilir ve bağlantılardan arındırılır. 

Dış Bağlantı Verme Hususları

 1. Resmi makam veya sitelerdeki resmi yazılara,
 2. Gazete veya haber sitelerine,
 3. Kaynak verinin merkez kanalına-sitesine,
 4. PDF, HTML, CSS, ePub belgelere,
 5. Görsel Materyallere,
 6. Dış kaynaklara,
 7. Ayrıca Bakınız” verilerine,
 8. Sözlük bilgilerine,
 9. Arama motorlarında kavram arama sayfalarına,
 10. Yabancı dilde açıklama veya örnek teşkil eden sayfalara vb. bağlantı verilebilir. 

Viki’nin Bilinmesi Gerekenleri

Rastgelelik Viki de diğer Viki projeleri gibi gönüllü kullanıcı ve geliştiriciler tarafından sağlanan katkılarla faaliyetini sürdürür. Eklenen tüm içerik ve oluşturulan bilgiler %100 doğruluk, gerçeklik payına sahip olamaz. Bu yüzden alınan ve kullanılan tüm içeriklerin belli kişi ve kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, belli bir yasal-resmi ve uzman ekip yahut profesyonel kişiler tarafından denetlenmediğini unutmayınız. 
Rastgelelik Viki, bilgi üretimine destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir projedir. Tüm hakları ve kullanım lisansı “Rastgelelik.com” sitesine ve Arama Motoruna aittir. Bu kapsamda birtakım kural, tasarım, içerik ve işleyişi değiştirme hakkını saklı tutar.

Rastgelelik Viki Ne Değildir?

Rastgelelik Viki, çevrim içi ansiklopedik bilgi üretim merkezi ve ağıdır. Bu amaca hizmet etmesi için oluşturulmuştur. 

 1. Kağıt ansiklopedi değildir. Basılı bir sürümü bulunmadığı gibi, tüm içeriğinin basılı halde yayınlanmasına da Rastgelelik.com sahip olduğu lisansı doğrultusunda izin vermez. 
 2. Sözlük değildir. Sözlük çalışmaları için Rastgelelik Sözlük Projemizi inceleyiniz. 
 3. Özgürlük kürsüsü değildir. Propaganda, reklam, ilan, tartışma, sohbet, çöpçatanlık, şikayet iletimi vb. yapılabilecek bir alan değildir, bu tarz faaliyette bulunulan maddeler silinir, kullanıcılar ise engellenir. Ürün veya markalarla ilgili bilgiler tarafsız ve özgür bilgi kapsamında GNU lisansı ile üretilebilir. 
 4. Dizin, bağlantı verme ve dosya depolama alanı değildir. Site dizini, yönlendirme alanı veya arama motoru gibi benzer faaliyetler Viki projesinde yer almaz. Arama motoru ve Dizin ile ilgili çalışmalar için Rastgelelik Kavramsal Veri Arama Motoru Projemizi inceleyiniz. Ayrıca kamu malı veya telifli ürün, belge vb. arşiv alanı değildir. Bu tarz faaliyetlerin sağlanmasına imkan verilmez.
 5. Web site veya İnternet sayfanız için alan değildir. Size ait sayfa, blog veya viki’nizi yayınlayamaz, onlara içerik oluşturamazsınız. 
  1. Not: Kendi Wiki ağınızı şu aşamada kuramazsınız. İkinci bir bildirim ve karar olmadan böyle bir faaliyet şu aşamada gerçekleştirilmemektedir. Bunun için diğer Wiki Hosting (Viki Sunucu) hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. (Örnek: MirahezeWikiaShoutWikiWikidot) Ayrıca MediaWiki, DokuWiki gibi hazır CMS’ler de kendi Viki projenizi kurabilirsiniz. 
 6. Özlü sözler listeleme alanı değildir. Bu tür çalışmalarınız için Rastgelelik Veri Projemize bakınız. 
 7. Kitap tanıtım veya içerik paylaşım alanı değildir. Bu tarz materyal ve belgelerin zaten büyük kısmı telif hakkına tabi olduğu için Rastgelelik Viki’de yayınlanması uygun olmayacaktır. Kitap ve içerik tanıtımlarınız için Rastgele Kitap Projemize bakınız. 
 8. Firma rehberi değildir. AVM, market, iş yeri vb. firmalara ait iletişim bilgilerinin yer alması reklam politikası gereği Rastgelelik Vili’de yasaktır. Firma kayıtları ve reklamları için Rastgelelik Firma Desk ProjemizeRastgelelik Dizin Projemize ve nakliye firmalarınız için de Nakliye Bul Projemize bakınız. 
 9. Kişilerin anısına yazılmış madde alanı değildir. Ölüm baki ve kalanlar için üzücü, zor bir durum olabilir. Ancak Rastgelelik Viki, anı paylaşımı veya kişi adına düzenlenen madde listesi değildir. Bu amaca hizmet edemez. Belli bir meslek veya zümreye bağlı olan, tanınan kişilerin biyografik olarak eklenmesi uygun değildir. Kişi biyografileri ve bilgileri için Rastgele Kişi Projemize bakınız. 
 10. Medya ağı veya gazete değildir. Haber paylaşımı, spor veya magazin konulu içeriklere Rastgelelik Viki’de yer verilemez. Rastgelelik Viki, eskimeyen, güncelliği kaybolmayan veya belli bir trend odağına bağlı gelişim göstermeyen bilginin üretilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu tarz çalışmalarınız için Rastgele Haber, Rastgele Film, Rastgelelik Youtube Kanalları Projelerimize bakın. 
 11. Soy kütüğü ve telefon rehberi değildir. Bu tarz çalışmalarınız için Rastgele Kişi ve Numara – Adres & Yol Tarifi projelerimize bakınız.

Rastgelelik Viki Ortak Çalışma Konuları

Yapay diller, dersler, yabacı dil çalışmaları, matematik formülleri, ansiklopedik bilgi, dil bilgisi ve dil bilim konuları, yöntemler vb. 

Ayrıca Bakınız

 1. Yeni Madde Oluşturma Kuralları

Please enter correct URL of your document.