Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

12 Hayvanlı Türk Takvimi

Diğer Wikilerden daha özgür.

Türklerin tarih boyunca kullandıkları birçok takvim vardır. Ama bunların en az bilineni 12 hayvanlı takvimdir. Bizde uzmanportal.com olarak bu yazımızda Türklerin kullandığı bu takvimi anlatmaya çalışacağız.

12 Hayvanlı Türk Takviminin Yılları

1. Yıl = FARE YILI (SIÇAN YILI)

2. Yıl = SIĞIR YILI

3. Yıl = ASLAN YILI (PARS YILI)

4. Yıl = TAVŞAN YILI

5. Yıl = BALIK YILI (LUV ya da EJDERHA YILI)

6. Yıl = YILAN YILI

7. Yıl = AT YILI (YILKI YILI)

8. Yıl = KOYUN YILI (KOY YILI)

9. Yıl = MAYMUN YILI (BİCİN YILI)

10. Yıl = TAVUK YILI (TAKIK YILI)

11. Yıl = KÖPEK YILI (İT YILI)

12. Yıl = DOMUZ YILI (DONUZ ya da KARA GEYİK)

=========== 12 HAYVANLI TAKVİM TALİHNAMESİ YANİ TARİHÇESİ VE ANLAMI-ÖNEMİ ===========

Doğu yazmalarının verdiği bilgiye göre yeni yılın öncesindeki günlerden birinde Buda dünyadaki bütün hayvanları çağırmıştır. O kendisine saygı gösterip yanına gelen her hayvana farklı, güzel hediyeler ve her birine bir yıl vereceğini söylemiştir. Bu haberi duyan hayvanların hepsi hemen onun yanına gelmişlerdir. Budanın yanına ilk olarak gelen 12 tane hayvan şu sıralananlardır: fare, sığır, aslan, tavşan, balık, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek, domuz. Aslında, Buda’nın yanına ilk gelen sığırmış. Ancak fare, iyice yakına gelinceye kadar sığırın sırtına binip gelmiş ve aradaki mesafe azalınca da sıçrayıp inmiş ve koşarak Buda’nın huzuruna ilk çıkan hayvan olmuştur. Her koşulda ilk olarak gelen 12 hayvanın her birine bir yıl yetiyormuş. Bu yılların her birine de ait olduğu hayvanın temel özellikleri verilmiştir.

Rivayet edildiğine göre insan 12 yılın hangisinde doğarsa bu doğduğu yıla adı verilen hayvanın özelliklerini taşırmış. Böylece yılın özelliği bilindiği için, 12 hayvanlı takvimin hangi yılında doğmuş olursa olsun insanın nasıl özelliklere sahip olabileceğini tahmin edebilmişlerdir.

Türkmen Halkı 12 hayvanlı takvimin yıllarının akılda kalması için şu aşağıdaki şiiri ezberlemişlerdir.

Yılbaşı sıçan, sığır,

Arslan, tavşan, balık, yılan,

At, koyun, maymun, tavuk,

Köpek, Domuz oldu tamam.

Gelin, şimdi 12 hayvanlı takvime giren yıllara adı verilen hayvanlara, buna göre de insanlara ait olduğu düşünülen özellikleri karşılaştırıp görelim.

Yıl FARE YILI ===============

İnanışa göre fare yılında doğan insan, gözden uzak kalmaya çalışır, genellikle ufak tefek işlerle meşgul olmayı tercih eder. Dış görünüşünden onun rahat, tepkisiz ve ne iyi ne kötü biri olduğunu düşünürsünüz. Ama dış görünüşü sakin, sessiz, geniş adam dedirtse de bu adamların içinde coşkun dalgalar çırpınmaktadır. Bu yılda doğan insanların görüntüsü de çekicidir. Bu insanlar kendilerine hâkim kişilerdir. Başlarına kötü bir iş geldiğinde tahammül edebilirler; derdi, tasayı da içlerine atarlar.

Fare yılında doğanları iyi tanımak için onunla uzun süre tanışıyor ve konuşuyor olmak gerekir. O zaman ilk olarak onların endişeli, huzursuz ve hatta sinirli bir yapıya sahip olduğunu fark edersiniz.

Genelde bu insanlar iyi eğitimli olmayan, ama güzel konuşan, saygılı, başladığı işi bitirmeden bırakmayan insanlardır. Bu insanlar tutumludurlar; paralarını kendileri için harcamayı severler, hiçbir şeyden kısmazlar; başkalarına borç para vermekten hoşlanmazlar. Zengin olmaya çalışırlar. Bazıları çok cimridir; ancak, hepsi böyle değildir. Zarurî bir durum ortaya çıktığında onlar ellerindeki parayı pulu düşünmeden harcarlar. Ama bu durum fare yılında doğanlarda sık görülmemektedir.

Eğer bu insanlar birini severlerse ona çok kıymet verirler. Kalabalığı severler. Genel olarak bu yılın kadınları dedikodu etmekten hoşlanırlar; bunların arasından çok dedikoducu kişiler çıkar. Gerçek dostları az olsa da iyi görüştüğü tanışları çoktur. Komşuları ile iyi geçinirler.

Fare yılının kadınları temizliği severler. Fakat yaptıkları bazı temizlik işleri anlamsızdır. Bu yılda doğanlar başka insanlara değil kendilerine güvenirler. Pek kimseye inanmazlar, ıvır zıvır konuşmalara önem vermezler, hayatlarına kendileri yön vermeye çalışırlar. Bu zaman içinde de her şeyden fayda ararlar, biraz da olsa faydalanmayı umarlar. Kendisinin güler yüzlülüğünden, başardıklarından fayda görürler. Bazen daha fazlasını da elde edenleri olur.

Bu insanlar kendilerini sınırlandırmadan yaşamak isterler, çoğunlukla da bunu başarırlar. Ama gelecek, onları az da olsa korkutur. Bu yüzden yarını hiç akıllarından çıkarmazlar. Becerebilseler ikinin birini yarına saklamak isterler. Yaşlandıklarında fakirlik çekmemek için artırıp biriktirdiklerini özenle saklamaya çalışırlar. Aslında bu insanlara hayalindekine ulaşma arzusu başarıyı getirir. Fare yılında doğanlar az zahmet çekip başkalarının hesabına yaşamak isterler. Başkasının başardığından faydalanmak isterler.

Fare yılında doğanların ömrünün ilk devresi rahat geçer, ikinci devresinde başarısız başlayan işi veya hayal kırıklığıyla sonuçlanan sevgisi yüzünden nasihat almaları mümkündür. Yaşlılık dönemi onlar için tekrar rahata kavuştukları bir dönemdir. Bu insanların yetenekleri hakkında şunları söyleyebiliriz: İlk olarak bunlar, edebiyatta başarılıdırlar. Kadınların dokudukları el işleri diğerlerininkinden ayrılacak kadar güzel olur. Çocuklara ninni söyleme işinde yeteneklidirler. Bu yılın erkekleri, nasihat vermede, konuşmada yeteneklidirler. Erkekleri de kadınları da eşya alıp yığmayı severler. Onların eşya koydukları yerlere ne zaman baksan gerekmez bir sürü şey olduğunu görürsünüz.

Fare yılında doğanlarla Maymun, Balık, Sığır yılında doğanların evlenmesi uygun olur. Bunların özellikleri çoğunlukla birbirine uygundur. Hatta bunlar birbirlerinin de eksiğini kapatırlar. Köpek, Domuz, Yılan yılında doğanlarla Fare yılında doğanın evliliği iyi sonuçlanmaz.

Bu çağın Fare yılları şunlardır: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1996, 2008, 2020,

============== 2. Yıl SIĞIR YILI ==============

Bu yılda doğan insanlar az konuşan, sabırlı insanlardır. Bu insanlar güvenilir, görgülü, ve dış görünüş olarak çekicidirler. Bazen birden alevlenip sinirlenirler; o zaman onlarla tartışmamak gerekir. Böyle zamanlarda yapılacak en iyi şey onları sakinleştirmeye çalışmaktır. Çünkü bu yılın insanlarının öfkesinin sınırı yoktur. Bunun sebebi de bu insanların öfkelerini hep içlerinde biriktirip birden patlamaları olsa gerek.

Dışarıdan baktığında sıradan ve basit görünen bu insanlar keskin bir zekâya sahiptir ve hızlı düşünüp çabuk çözüm üretmede yeteneklidirler. Her ne kadar az konuşuyorlarsa da ilgili oldukları konularda ateşli bir konuşmacıdırlar. Vücudu hayatın yükünü kaldıracak kadar güçlüdür. Zorlukları aşıp geçmeyi severler; bu durum onları gerçekten coşturur ve güçlendirir. Karşısına çıkılmasından hoşlanmazlar. Kendi haklılıklarından gerçekten emin olduklarında onlara aksini söylemeye kalkmayın; boşu boşuna mağlup olursunuz. Bu insanların inancını kırmak zordur. Onları, bir kere inanıp yürüdükleri yoldan döndürmek imkânsız gibidir. Yeni bir şeyi hayatlarına sokmadan önce önünü ardını iyice düşünüp tartarlar; ondan sonra harekete geçerler. Gelenek ve inançlarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ticaret, alım satım gibi işler onlara çok uzaktır. Ticaret yapmaya kalkışacak olurlarsa yıpranacaklarının farkındadırlar. Bugün ve yarın gerek olmayacak hiçbir şey için başka işlerini bırakıp diğeriyle meşgul olmazlar.

Sığır yılında doğan insanlar çevresindeki insanlar tarafından tam ve doğru anlaşılmazlar. Onların her şeyi enine boyuna ölçüp biçerek yapıyor olmaları, bazı insanlar tarafından garip görülmektedir. Çünkü dünyadaki her şeyi düşünüp anlamak mümkün değildir ve bazı şeyler olduğu gibi kabul edilmelidir. Sığır yılının insanları ise tevekkül etmeyi en sona bırakırlar.

Sığır yılında doğan insanlar ailelerine düşkündürler ve çocuklarını çok severler. Ama evinde sözlerinin dinlenmemesine tahammül edemezler ve o vakit çocuklarını incitebilirler. Çalışkan ve zorlukların altından kalkabilen insanlar olduklarından ailelerinin iyi ve düzenli bir hayatı olur. Bu insanların farklı taraflarından biri de çabuk karar verebilmeleridir. Bu özellik, onlara genellikle üstünlük sağlar. Sevgi, onlar için ikinci sıradadır. Bu durum, onların aile ilişkilerinde sıkıntı yaşamasına sebep olur. Buna karşılık oldukça duygusal, vefalı ve bolluğu seven insanlardır.

Bu yılın erkekleri özgürce çalışabilecekleri işleri tercih ederler. Kadınları evcimendir; evlerini daha güzel hale getirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Gençliği rahat ve huzurlu geçse de orta yaşlarda zorluklarla karşılaşması mümkün. Bu yüzden de önceleri kendileriyle iyi olan insanların daha sonra onlardan uzaklaşması durumuyla karşı karşıya gelebilirler. Bu yılın insanları ihtiyarlığında yine rahat bir hayata kavuşurlar.

Sığır yılında doğan insanlar için kendilerine hayat arkadaşı bulmak oldukça zordur. Fare ya da Tavuk yılında doğanlarla evlenmeleri uygundur. Köpek ve Koyun yılında doğanlarla evlilik bağı kurmaları tavsiye edilmez.

Yaşadığımız çağın Sığır yılları şunlardır: 1913, 1925, 1937, 1949,1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, …

============== 3. Yıl ASLAN YILI (PARS) ==============

Aslan yılında doğan insanlar iyi huylu, çabuk parlayan, düzensiz insanlardır. Bu insanlar kendilerinden büyüklerle veya yöneticilerle çok fazla zıtlaşırlar. Buna karşılık saygı ve hürmet görürler. Önemli bir karar vermeleri gerektiğinde tereddüt ettikleri için birçok fırsatı kaçırmışlıkları da az değildir. Dar görüşlü olduğu için başkalarının söylediğine kolay kolay inanmaz. Sürekli tartışıp zıtlaşmaktan zevk alır. Kendisinin haksız olduğunu bilse de söylediği sözden kolay kolay geri dönmez. Bu da onların en kötü yönlerinden biridir ve bu huyları yaşamlarında kolayca halledilebilecek işleri bile zora sokar. Karakteri boyun eğmemeye, istediğini yaptırmaya, sözlerini yüceltmeye yatkındır; ancak, çoğunlukla yanlış kararlar alırlar ve doğru sonuca ulaşmaları hep çok zor olur. Hiç kimse bu insanların yüzüne gerçeği söylemeye cesaret edemez. Çünkü onların karşı saldırısına maruz kalacakları kesindir. Eğer onların sözüyle, düşünüp tartmadan iş yapmaya kalkarsanız mutlaka kaybedersiniz.

Arslan yılında doğan insanlar gerçekten tevekkül sahibidir. Bu kadercilikleri onların sanki kanına sinmiştir. Bu yüzden de genelde düşünmeden iş yapar ve sonradan da yanıp yakılırlar. Bu insanlar, düşünüp taşınarak iş yaptıklarında mutlaka başarılı olurlar. Eğer aklı başında öğütlere kulak verirlerse bunun faydasını kesinlikle görürler. Azıcık bir şeyi bile fayda diye görürler; ancak, bol kazanç getirecek büyük işler için de hiç düşünmeden çok para harcayabilirler. Genelde “ben biliyorum” tavırları yüzenden çok zarar ederler. Amaçlarına ulaşmak için her şeyi yapabilirler, hatta onları kanun da düzen de kolay kolay durduramaz.

En kötü taraflarında biri de belli bir sonuca ulaşmaları, kesin bir karar vermeleri gerektiği zamanlarda tereddüde düşmeleri ve fırsatları hep bu yüzden kaçırmalarıdır. Bu insanlardan başarılı askerî liderler olabilir. Ama yanlış yola düşecek olurlarsa kurnaz bir düşman, azılı bir suçlu olmaları da mümkündür. Bunun sebebi ise Aslan yılının insanlarının tam bir kaderci olmalarıdır.

Bu çok hassas ve sevgiye önem veren insanların şansı aşktan, sevgiden yana pek gülmez. Gençliği çok rahat geçer; orta yaşlarına geldiklerinde hayatları kaynar kazana döner, başlarına gelmeyen iş kalmaz. Yaşlandıklarında artık onları rahat bir hayat beklemektedir.

Rivayetlere ve eski inançlara göre Aslan yılında doğan insanlar hırsızlığa, yangına, öldürülmeye karşı efsunluymuş. Her ne kadar böyle deniyorsa da onlar kendilerine göz kulak olmayı unutmasınlar.

Aslan yılında doğan insanların At ya da Balık yılında doğanlarla evlilikleri iyi olacaktır. Ama Sığır, Yılan ve Maymun yılında doğanlarla evlilik yaparlarsa zor günler yaşarlar.

Yaşadığımız çağın Aslan yılları şunlardır, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, …

============== 4. Yıl TAVŞAN YILI ==============

Bu yılda doğan insanlar çok farklı, yetenekli biraz da kibirlidirler. Onlar görgülü, temiz kalpli ve dış görünüşü güzel insanlardır. Her şey için iyi düşünen, herkes tarafından hayranlık duyulan ve güvenilen insanlardır. Hitap yetenekleri güçlüdür, çevresindekilere saygı gösterir, kendisi de saygı görür. Fakat bu yılın insanlarının bir eksikliği sıkılgan ve çekingen olmalarıdır. Hatta onların en iyi özellikleri de çekingen karakterleri altında kaybolabilmektedir. Başkaları hakkında dedikodu etmeyi severler; ancak, insanlar bunun farkında değildirler. Onlar kalabalığı, kalabalık onları sever. Onları kızdırmak pek kolay değildir, her zaman tepkisiz ve rahattırlar. Yufka yüreklidirler, ufacık bir şey için üzülürler. Ama başkalarının başına gelenlere karşı soğukkanlı duruyorsa da, iş kendilerine geldiğinde acizleşirler. Ufacık bir şey için oturup zır zır ağlayıp sonra da hemen sakinleşirler. Onlar dışa kapalı sakin hayatlarını bozacağına inandıkları, rahatsız oldukları yeni bir şeyi hayatlarına sokmamaya çalışırlar. Hayatlarında refah ve huzura önem verirler. Bu insanlar yedi ölçüp bir kesenlerden olduklarından her bir şeyi iyice ölçüp tartmadan bir işe başlamazlar. Çok çalışkan olan bu insanlar, dürüst çalışırlar, kanun ve kurallara sıkı sıkıya bağlıdırlar. Para işlerine elleri yatkındır, para işlerinde başarılıdırlar. Kâr sağlamak isteniyorsa ticaret işleri onlara verilmelidir. İyi nasihatçilerdir; anlaşmazlıkları çözmede etkili ve çalışmayı seven insanlardır. Bu yılda doğan insanlar güler yüzlü, sevgi dolu, sevdikleri insanların gönlünü kazanmayı bilen ve dostları için yerinden yurdundan vazgeçmeye hazır insanlardır.

Dışarıdan öyle görünmeyi başarıyorsa da çak iyi eğitimli olduğu söylenemez. Sezgileri kuvvetlidir, özellikle de nerede kendisine ne fayda olduğunu sadece sezgileriyle bilebilirler.

Hayatlarının her dönemi rahat geçer. Ani ve beklenmedik bir durum ortaya çıkmadığı sürece oldukça düzenli bir hayatı olur.

Tavşan yılında doğanlar, evlenmek için Koyun, Domuz veya Köpek yılında doğanlardan birini seçerlerse doğru karar vermiş olurlar. Balık yılında doğanlarla yapacakları evlilik iyi sonuçlanmayabilir. Fare ya da Tavuk yılında doğanlarla evlilikleri ise mutsuz olur.

Yaşadığımız çağın Tavşan yılları şunlardır: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023,…

============== 5. Yıl BALIK YILI ==============

Balık yılında doğan insanlar sağlıklı, güçlü ve enerji dolu, temiz kalpli, riyakârlık bilmeyen, merhametli insanlardır. Bu insanlar güvenilir ve dürüsttürler. Ufacık bir şey bu insanları rahatsız eder ve kaygılandırır. Hep mükemmelliğe ulaşmayı amaçlarlar, bu yüzden de kendinden ve etrafındakilerden beklentileri çoktur. Çok şey isterler, bir o kadar da insanlara vermeyi severler. İyi yürekli, cesur, dürüst insanlardır. Onlarla gireceğiniz işlerde güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmazlar. Temiz yürekli insanlardır, bunların fikirleri esaslı olur. Onlara herkes saygı gösterir, insanlar üzerinde güçlü etkileri vardır.

Bu yılda doğan insanlar öfkeli, ağızlarına geleni düşünmeden söyleyen insanlardır. Sonradan söylenecek sözü önce söylerler. Ama yine de ne söylerse söylesinler öğütlerine kulak vermek gerekir. Çünkü bu yılın insanları başkalarına kötülük etmez.

Balık yılında doğanlar yetenekli, sakin, kendine güvenen insanlardır. Onlar hayatları boyunca fakirlik yüzü görmezler. Birçok işi bir arada yürütebilirler. Hangi işe ellerini atarlarsa atsınlar mutlaka başarılı olurlar. Bu kişiler ömürlerini büyük işlere vakfedecek olurlarsa mutlaka büyük üstünlük kazanırlar. Olur da yanlış bir yola girecek olurlarsa bile çok iş başarırlar. Ama sonlarının nasıl olacağını söylemek güçtür. Onlar hep sevilirler; ancak, kendileri nadiren sever. Bu insanlar hiçbir zaman aşk derdi çekmez. Ama başkalarının onlar yüzünden çok acı çekmesi mümkündür.

Balık yılında doğan kadınlar sevgi dolu ve tutkulu kadınlardır. Onlarla evlenmek isteyen, onlara gönül veren erkek çoktur. Bunlar nadiren genç yaşta evlenirler, genelde ileri yaşlarda evlenirler. Hatta bazıları evlenme çağını kaçırırlar, ömürleri boyunca evlenmeyenleri de çoktur. Bu durum onlar için bir sıkıntı yaratmaz, çünkü yalnızlık da onlara kendini iyi hissettirir. Borç para almayı, ileriye dönük konuşmayı sevmezler. Mülayim ve tatlı dillidirler. Kendilerini feda etmeye hazır bir kişiliğe sahiptirler. Bazıları oldukça sert karaktere sahiptirler ve çevrelerinde olup bitenlerden memnun olmazlar. Hayatta pek çok zorlukla karşı karşıya kalırlar.

Kendi yakınlarından çok şey bekledikleri için ömrünün ilk devri zor geçer. Orta yaşlarında hayatındaki iyi ve kötü şeyler birbirine denktir. Yaşlılığı rahat geçer.

Balık yılında doğan erkeklerin şanslı olduğu söylenir. Bu yılda doğanların fare, Yılan, Maymun veya Tavuk yılında doğanlarla yapacakları evliliklerin iyi olacağı vaat edilir. Sığır ya da Balık yılında doğanlarla yapacakları evliliğin iyi olmayacağı düşünülür. Köpek yılında doğanlarla yaşayacak olurlarsa mutsuz olurlar.

Yaşadığımız çağın Balık yılları şunlardır: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1952, 1964, 1976, 1988, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, … 

============== 6. Yıl YILAN YILI ==============
Doğuda Yılan aklın, zekânın sembolüdür. Yılan yılında doğanları diğerlerinden ayıran özellikleri keskin zekâları ve mantıklarıdır. Onlar çok konuşmazlar, tersine akıl ve mantık ile iş yaparlar. Eğer bu yılda doğmuş olan insanlar iyi bir eğitim alırlarsa çok başarılı ve pek çok şeyi önceden görecek kadar ileri görüşlü kişiler olurlar. Onların insanlarla kurdukları ilişkilerde duygular, etkileşim ve karşılıklı saygı önemli yer tutar. Bu insanların genel olarak altı kişilik özelliği olduğu söylenebilir. Başladıkları her işi mutlaka sonuna kadar götürürler. Başarısızlık, onlar için az rastlanılan bir durumdur. Soğukkanlıdırlar ve çok hızlı karar verebilirler. Yaptıkları işte uzmandırlar. Bazıları biraz cimridir; borç para vermeyi sevmezler. Yine de zor duruma düşen insanlara acır ve onlara yardımda bulunurlar. Yılan yılında doğanlar az bir yardımda bulunacak olsa, yaptıklarını diline dolayıp büyütürler de büyütürler. Bu yüzden yapabilirseniz onların yardımından kaçının.

Para konusunda oldukça şanslıdırlar. Bu yılın insanları istedikleri zaman istedikleri kadar para bulabilirler. Yaşlandıkları zaman çoğu cimrileşir.

Yılan yılının insanları, yaptıkları işe dört elle sarılırlar ve çok çalışmaktan kaçmazlar. Bununla birlikte biraz da tembelliği yok değildir. Sevgi konusuna gelince, bu yılın insanları eşlerini kendi özgür iradeleriyle seçerler. Kıskanç ve alıngandırlar. Aile hayatına yaklaşımları düşüncesizce olduğundan birçok zorluğu yolun başındayken yaşarlar. Aynı anda birkaç kişiyle aşk ilişkisine girerler. Bu, onların en zayıf yönüdür. Sadece büyük bir aileye sahip olmaları onlara bu konuda zorluk çıkarır.

Yılan yılında doğan kadınlar çok güzel olur. Bu kadınlar beğenilen kadınlardır.

Bu insanların ömürlerinin ilk dönemi rahat geçer. Orta yaşlarda duygusallaşırlar ve hayatı daha iyi yaşama çabaları yüzünden çok sıkıntı çekerler.

Yılan yılında doğanların Sığır ya da Tavuk yılında doğanlarla yapacakları evlilikler mutluluk getirir. Maymun yılında doğanlarla evlenmelerinin iyi olmayacağı düşünülür. Aslan ve Domuz yılında doğanlarla yapacakları evliliklerin mutsuzluk getirmesi mümkündür.

Yaşadığımız çağın Yılan yılları şunlardır: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, …

============== 7. Yıl AT YILI ==============

At yılında doğanlar güzel ve de neşeli insanlardır. Paranın getirdiği otoriteye sahiptirler. İyi giyinirler. Eğlenceyi, eğlence meclislerini severler. Her zaman kalabalıkta olmak isterler. Çoğunlukla bunlardan iyi sporcular çıkar. Spor dalında büyük galibiyetler kazanmaları mümkündür. Akıllı ve anlayışlıdırlar; ancak, biraz fazla konuşurlar. İşleri hep yolundadır. İnsanların fikirlerini anlamakta başarılıdırlar. Sadece zihinsel faaliyetlerde değil, ayrıca fiziksel işlerde de yeteneklidirler. Kaypaktırlar; hiçbir zaman sözlerinin arkasında duramazlar. Bir işe başladıklarında sonuna kadar gelmeden şüpheye düşerler. Buna rağmen her zaman inançla hareket ederler.

Kendilerine saygı duyulmasını sağlarlar, bunun için de kazandıklarının çoğunu kaybederler. Onların gazabına maruz kalan herkes, ikinci bir defa daha karşılarına çıkmamaya çalışır. Çünkü bu yılın insanlarının öfkesinin sınırı yoktur. Bu insanlar öyle kendilerini beğenmişlerdir ki bu kadar olur. Karşılarına çıkan herkesi hiç acımadan yok edebilirler. Sadece kendi çıkarlarını düşünürler; çıkarları olmadığı sürece bir işe karışmazlar.

Özgür tabiatlıdırlar; çevresindekilerin öğütlerine, tavsiyelerine ihtiyaç duymazlar; ne yapmak isterlerse onu yaparlar. Bu özellikleri, onların zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Kendisini sever ve değerli bulur. Erkekleri kadınlara karşı biraz zayıftır. Duygularına hitap ettiğinde her şeyi unuturlar. Her işte bütün güçlerini ve yeteneklerini kullanmaya çalışırlar; ancak, hizmet işinde pek de böyle değildirler.

Sevgi, onlar için çok yüce bir duygudur. Sevdikleri için her şeyden geçmeye hazırdırlar. Bu özellikleri yüzünden pek çok işleri, sonuca ulaşmadan kalır. Bunlardan hangisi bu zaafından kurtulursa, o, yüksek mevki sahibi olur.

Bu yılın insanları, aile kurduktan sonra ailelerinin gözbebeği olurlar. Bunların gitmesiyle ailenin önceki rahat hayatı sona erer. Bu insanlar, kendi elleriyle bir şeyler yapmaktan hoşlanır. İnsanların sözlerine körü körüne inanır; onları kandırmak çok kolaydır.

Hayatlarının ilk ve orta dönemleri huzursuz, ama yaşlılık zamanları rahat geçer.

At yılında doğanlar, Aslan, Köpek, Koyun yıllarında doğanlarla evlenirlerse mutlu olurlar. Fare yılında doğanlarla evlenmekten kaçınsalar iyi olur.

Çağımızın At yılları şunlardır: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

8. Yıl KOYUN YILI==============

Koyun yılında doğan insanlar, edebiyata meraklıdırlar ve bu yönde yeteneklere sahiptirler. Bu insanlar iyi, temiz kalpli ve çekici kimselerdir. Doğayı severler. İyi huylu ve uyumlu olmalarına karşılık oldukça alıngan ve hassas bir yapıya sahiptirler. Koyun yılının insanlarının çoğu memnuniyetsiz, sürekli söylenen, kararsız ve kaderinden şikâyetçidirler. Çoğunun dinî inançları çok kuvvetlidir. Doğaüstü ve ilginç olaylar, onların ilgisini çeker. Başkalarının malından faydalanmayı severler ve onların sırtından zengin olmaya çalışırlar. Düzensizlik ve kabalıkları yüzünden onların bazı hareketleri hiç çekilir gibi değildir. Ama bu insanlar, gerektiğinde istedikleri kişilere yaranmayı da bilirler. Genel olarak ise bu insanların iyi kalpli ve eli açık kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Ellerinde iki şey varsa birini vermeye hazırdırlar; ancak, çoğunlukla vermeye hazır oldukları şey başkasınınkidir. Yeri gelmişken söyleyelim, bunlar kötü yöneticilerdir. Bu insanların hayatı çoğunlukla kendilerine değil de başkalarına bağlıdır, yani o insanların başarısına. Her ne olursa olsun, bu insanlar çok kötü insanlar değildir. Birine haksızlık ve eziyet yapıldığında sessiz kalamazlar.

Koyun yılında doğanların sorumluluk duygusu gelişmemiştir. Bu insanlar yenilikçi de değildir. Yöneticilik yetenekleri yoktur; çünkü onlar boyun eğmeyi yönetmeye tercih ederler. Eğer iyi insanların etkisinde kalırlarsa sanatta önemli başarılar kazanabilirler. Bu yetenekli insanlar duygusaldır da. Buna karşın diğer insanların arasından sıyrılıp yükselmeyi başaramazlar.

Ticarette gelecekleri yoktur. Bunlardan tüccar olup da kazanana pek rastlanmaz. Düşüncelerini açıkça ifade etmeyi başaramazlar. Bu yüzden söylediklerini tam anlamıyla anlamak mümkün değildir. Bir bakarsınız hızlı hızlı, bir bakarsınız çok yavaş konuşurlar.

Bütün ömürleri boyunca sevgi derdi yakalarını bırakmaz. Bazılarının ise bu yüzden darmadağın olmaları da mümkündür.

Koyun yılında doğan insanlar, Tavşan, Domuz ve At yılında doğanlarla evlenirlerse mutlu olurlar; Fare, özellikle de Sığır veya Köpek yılında doğanlarla evlenmeleri iyi sayılmaz.

Yaşamlarının orta dönemi dertli, yaşlılık dönemleri ise rahat geçer.

Çağımızın Koyun yılları şunlardır: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027,…

============== 9. Yıl MAYMUN YILI ==============

Bu yılda doğanlar, aileleri tarafından fazla nazlanmış insanlardır. Pek güvenilir değildirler. Bu insanlar kurnaz, akıllı, düşünerek sonuca ulaşabilen ve zor meselelere kolayca çözüm üretebilen insanlardır. Maymun yılında doğanlar biraz farklı ve şakacı insanlardır, Bu yüzden insanlar tarafından sevilirler. Kimi zaman bu insanların ikiyüzlülük ve yalancılık özellikleri yüze çıkar. Onlarla iş yaptığınızda ihtiyaç sahibi iseniz sizi zorda bırakmazlar.

Maymun yılında doğanların sosyalliği ve açık gönüllülüğünün arkasında daima bir çıkarlarının olduğu söylenebilir. “Canım, cicim” diyerek insanlardan gerçek niyetlerini saklarlar. Kendilerini diğer insanlardan üstün ve daha mükemmel sanırlar. İnsanları sevmezler. Şöhret düşkünüdürler. Bunların yapamayacağı, başaramayacağı iş yoktur. Bu yılın insanları çok okurlar; bilgilerini artırmaya çalışırlar; halledilmesi zor işleri kolaylıkla çözüme ulaştırırlar. Çok şey bilirler; etrafta olup biten her olaydan haberdardırlar. Hafızaları çok güçlüdür; gördükleri, duydukları ve okudukları her şeyi anında hafızalarına kaydederler. Bunların bu iş bitiriciliğinin yanı sıra karşılarına çıkan basit bir zorluk da başladıkları işi bitirmeden bırakmalarına sebep olabilir; ufacık bir engel keyfini kaçırabilir. Çoğu adımlarını cesurca atamaz; sıkıştıkları vakit beceriksizleşirler. Ama onlar, her şeye bir bahanesi olan, çok zor durumlardan bile allem kallem edip sıyrılan insanlardır. Özgürlüklerine düşkündürler. Bu yılın insanlarına istemedikleri müddetçe bir şey yaptıramazsınız. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın ikna edemezsiniz. Sadece kendi bildiklerini yaparlar.

Maymun yılında doğanlar, görevlerine düşkün insanlardır. Bu özellikleri onların kanına işlemiştir. Zorluklarını hiç düşünmeden hatta olmadık şekillerde görev almaya çalışanları da vardır. Bazen bu insanların arasından büyük şan-şöhrete sahip olmayı başarabilenler de olur. Bu durumda onların halkın gözünden düşmemeleri için daha az konuşmaları gerekir. Bütün ömürleri boyunca paraya muhtaç kalmazlar. Gönül işlerinde mutluluğu zor yakalarlar.

Hayatlarının ilk dönemi rahat, ikinci dönemi huzursuz, son dönemi ise e mutlu geçer.

Maymun yılında doğanlara Balık ve Fare yılında doğanlarla evlenmeleri tavsiye edilir. Yılan veya Domuz yılında doğanlarla yaşamaları uygun değildir. Aslan yılında doğanlarla yaptıkları evlilikler mutsuz olur.

Yaşadığımız çağın Maymun yılları: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, …

============== 10. Yıl TAVUK YILI ==============

Mertlik ve cesaret bu yılda doğanlara mahsus özelliklerdir. Bu yılın insanları öyle gözü pek insanlardır, ki hayatları tehlike altındayken bile korkusuzca gülümseyebilir.

Bunlar akıllı ve de yetenekli insanlardır. Çalışmayı ve yaptıkları işi severler. Söz verdiklerinde ne kadar zor olursa olsun onu yerine getirirler; eğer yerine getiremezlerse buna gerçekten çok üzülürler.

Tavuk yılının insanları, içinden geçenleri çekinmeden söyleyebilen bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri pek çoğunun hoşuna gitmez ve bu insanlarla anlaşmazlık yaşarlar. Bazı insanlar bu yılda doğanlarla herhangi bir ilişki içinde olmamayı tercih ederler. Bu doğruculuk karakteri Tavuk yılında doğanların, çoğu kez, diğer insanların kalbini kırdıklarını bile görmelerine engel olur. Bu insanlar merhametsizdir. Bu özellikleri, onların nezaket ve kibarlık gerektiren işlerde çalışmalarına engel olur. Bu yılın insanları gericidir; yeniyi, kendisi için faydalı olsa bile, zoraki kabul eder. Çoğunlukla kendisini haklı görür ve ne yapması gerektiğini bilir. Bu yüzden de kararlı adımlar atar.

İyi giyinmeyi, hatta çevresindekilerin gözlerini kendinden alamayacakları kadar güzel giyinmeyi severler. Sadece giyimine değil, aklına da insanları hayran bırakır. Kimi zaman haddinden fazla övünmeleri onların biraz da olsa gözden düşmelerine sebep olur.

Bazen yapamayacakları işler için söz verdikleri olur. Onlarla iş yaptığınızda dış görünüşünün sizi yanılttığını anlarsınız. Bu insanlar, birazcık da tembeldir. Ama onlar iyi çalışmadıkları, zahmet çekmedikleri müddetçe kolay kazanç elde edemeyeceklerdir. Parayı da zorlukla bulurlar. Eğer uzun süre sıkıntıya katlanırlarsa zengin bir hayat yaşamaları da mümkündür. Ancak bu insanlar, rahatlıklarına düşerlerse, tembellik ederlerse kazanacaklarını da hemen kaybederler.

Gönül işlerindeki hali de pek parlak değildir. Sevdiklerini elde etmek için çok sıkıntıya katlanmaları gerekir.

Tavuk yılı insanlarının hayatı iniş çıkışlarla doludur. Bir bakarsınız başladıkları işi bir sonuca ulaştırırlar, bir bakarsınız başarısızlığa uğrarlar. Bu insanlar, fakirliği de yaşar, zenginliği de. Onların ihtiyarlığında mutlu bir hayatı olur.

Tavuk yılında doğanların Sığır, Yılan veya Balık yılında doğanlarla mutlu evlilikleri olur. Fare, Tavuk ve Köpek yılında doğanlarla yapacakları evlilikler mutsuzlukla sonuçlanır. Koyun yılındakilerle güzel bir yaşantısı olmaz.

Yaşadığımız yüzyıldaki Tavuk yılları: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2929, …

============== 11. Yıl KÖPEK YILI==============

Bu yılda doğan insanlar en güzel özelliklere sahiptir. Bu insanlar, vefalı, temiz kalpli, sır saklamayı bilen, inançlı kişilerdir. Bununla birlikte şen-şakrak, neşeli insanlardır, kılı kırk yarmayı sevmezler. Ama inatçılıkları da anlatılır gibi değildir. Sert ve kötü bir sözü söylemeyi düşünemezler bile. Yine de yerli yersiz sızlanmaya, yok yere hata aramaya meyillidirler.

Adalet yolunda bu insanlardan daha iyi savaşan yoktur. Her türlü adaletsizlik bu insanlara azap verir ve bu durumu düzeltene kadar da rahat etmezler. Dürüstlük uğrunda, sıkıntıda olanlara yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu yılın insanlarının halk içindeki saygınlığı büyüktür. Bu insanların diğer bir iyi yönü de hiçbir zaman aptalca hareketlerin tarafında ya da savunucusu olmamalarıdır.

Köpek yılında doğanlar, filozof, nasihatçi, hayatı kendi gibi yaşayan ve paraya çok önem vermeyen insanlardır. Bu insanlar, başına buyruk, dayanıklı ve oldukça dikbaşlıdırlar. Dışarıdan baktığınızda, bu insanların duygusal bakımdan kayıtsız ve umursamaz olduğunu düşünürsünüz; ancak, öyle değildir. Bu insanlar bütün güzel duygulara sahiptirler.

Bunlar, sıkıntı ya da zenginlik içinde yaşasınlar, hiç fark etmez; her zaman akıl ve mantıklarıyla hareket ederler. Ellerinde olanla yetinmeyi bilirler. Hep bu şekilde davrandıkları için para onlar için mutluluk anlamına gelmez. Ama para lazım olduğunda da gerektiği kadarını bulmayı becerir.

Genelde bu yılın insanları arasından çok iyi liderler ve yaşadığı topluma hizmet edecek kişiler çıkar. Bu insanlarda bilhassa liderlik özellikleri çok baskındır. Özellikle de hangi işte çalışırlarsa çalışsınlar orada dürüst kalmayı başarırlar.

Bu insanlar nüktedandır. Sade anlatımı severler; ancak, fikirlerini tam olarak ifade edemezler. Keskin zekâlıdırlar. Kimse bir şeyi onlar kadar dikkatli dinleyemez.

Bu insanların sevgisi, temiz ve gerçektir. Ama yaşamında gönül derdi çeker. Bu da onların her zaman vesveseli ve kararsız olmalarından kaynaklanır.

Hayatları, adalet uğruna verdikleri mücadelelerle doludur. Kararsızlık, hayatlarına damgasını vurur.

At, Aslan ya da Tavşan yılında doğanlarla mutlu bir evlilik yapmaları mümkündür. Sığır ya da Tavuk yılında doğanlarla evlenmeleri tavsiye edilmez. Balık ve Koyun yılında doğanlarla bir araya gelmezlerse de iyi olur.

Çağımızın Köpek yılları şunlardır: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, …

============== 12. Yıl DOMUZ YILI (Kara Geyik) ==============

Domuz yılında doğanların ömür boyu temizliklerine dikkat etmeleri gerektiği, çünkü kirliliğin bu insanlar için tehlikeli olduğu rivayet edilir. Amaçlarına ulaşma konusunda azimlerinin sınırı yoktur. Hiç kimse bunlara karşı galip gelemez.

Bu insanların dostu azdır. Fakat Domuz yılının insanları dostlarına karşı çok vefalıdır. Dostları için kendilerini ateşe bile atarlar. Cesaret gibi önemli bir özelliğe sahiptirler. Onlara gönül rahatlığıyla sırrını verebilirsin. Hiçbir zaman adam satmaz ve kimseyi aldatmazlar. Yaptıkları her işe temiz yüreklilikle başlarlar ve canla başla çalışırlar. Sadece hakikat yolundan giderler. Mert ve de temiz insanlardır. Aynı zamanda çok kolay inanan, saf ve biraz da sefildirler. Bu insanların kalbi çabuk kırılır. Esasen yumuşak huylu ve sakin insanlardır. Bunların arasında dedikoducu olanları da vardır.

Çok konuşmazlar; ancak, haddinden fazla meraklıdırlar. Bu yüzden çok okurlar. Her şeyden haberdardırlar. Ama bilgisini sınamaya kalktığınızda temelinin zayıf olduğunu görürsünüz.

Para meselesine gelince, bu insanlar hiçbir zaman parasız kalmazlar. Bu insanların her zaman iyi işleri ve çok paraları vardır. Bunun için sıkıntı çekmeleri de gerekmez. Kolay inanan insanlar olduklarından pek çok kez kandırılmaları da mümkündür ve işleri de bu yüzden darmadağın olabilir. Bu yüzden az da olsa olan bitenden haberdar olmaları gerekir.

Rol yapma yani tiyatro konusunda yeteneklidirler, ama bunun zevkinden haberdar değildirler. Yalan söylemezler, söylediklerinde de zor bir durumdan kendilerini kurtarmak için bu yola başvurmuşlardır. Dış görünüşü çok sadedir. Bu insanlardaki gücün ve iradenin ne kadar kuvvetli olduğu hemen anlaşılmaz. Herhangi bir şey hakkında karar verecekleri zaman olması veya olmaması gerekeni iyice ölçüp biçerler. Bu insanların böyle uzun süre düşündüğünü görenler, onların ne yapacaklarını bilemediğini sanırlar. Ama tam aksine, yapmaları gerekeni çok iyi bilirler; ancak, yanlış yapmamak için uğraşırlar. Böyle davrandıkları için bazen fırsatları kaçırdıkları da olur.

Domuz yılında doğan kadınlar, saygıya çok önem verirler. Küçük eğlenceleri severler. Bu kadınlar aile yönetimini iyi bilirler ve sevgi doludurlar.

Domuz yılında doğanların hayatlarının ilk ve orta dönemlerinde pek çok zorluk olur; ancak, ne kadar büyük sıkıntıya düşerlerse düşsünler çekingenliklerinden dolayı kimseden yardım isteyemezler. Yaşamlarının son dönemini rahat geçirirler.

Domuz yılında doğanlar, Tavşan ve Koyun yılında doğanlarla evlenirlerse sonuç iyi olur. Maymun yılında doğanlarla evlenirlerse mutsuz olurlar. Yılan yılında doğanlarla yapacakları evlilik onlara bahtsızlık getirir.

Çağımızın Domuz yılları şunlardır: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Please enter correct URL of your document.