Kısa Yol

Salgın, Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli hastalık demektir.
Bir hastalığın belirli bir grup insan arasında, belirli bir süre boyunca beklenenden daha fazla vakada görülmesidir. Her ne kadar bir cümleyle salgını tarif edebiliyor olsak da, salgının varlığının belirlenmesi için risk faktörlerinin retrospektif değerlendirilmesi, olguların geniş bir coğrafyada görülmesi ve geniş bir zamana dilimine yayılmış olmaları ve daha önceden bilinmeyen patojenlerin etken olması gibi bir çok etken bulunuyor.

Doğal Diller

İngilizce

Epidemic, Contagious, Epidemical, Invasion

Macarca
Fransızca
Ermenice

համաճարակ

Rusça
İspanyolca
Arapça

وباء

Farsca
Çince
Hint Dili
Urdu Dili
Japonca
Çeçence
Arnavutca

epidemi

Bulgarca

епидемия

Kürtce

nexweşîya zûbelav

Gürcüce

ეპიდემია

Boşnakca

epidemija

Çerkezce

Türkî Diller

Türkçe

salgın

Azerbaijan

epidemiya

Kırım Tatarca

эпидемия

Kırgızca

эпидемия

Türkmence
Uygarca
Özbekce

epidemiya

Kırım Tatarca
Tatarca
Gagavuzca
Çuvaşca
Hakasca
Osmanlıca

Yapay Diller

Albakiyye
Nomuli
Esperanto
Volapuk
klingon
Tokipona
Uropi
Nugh

Diğer Diller

Bizi Destekleyin!
Sözlüğümüzün gelişimi için bizi destekleyebilirsiniz. Sağlayacağınız her katkı sözlüğümüzün bir derece daha büyümesini sağlayacaktır.