Kısa Yol

Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi , farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kavram.

Küreselleşme kavramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Hatta, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, sosyal bilimlerin her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir “durum”dan, daha çok bir “akım”ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi küreselleşme sadece sosyolojinin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson’ şöyle demiştir: “…Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın ‘birleşik’ hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği ‘biçim sorunu’ üzerinde yoğunlaşmak olduğunu düşünmektedir”

Doğal Diller

İngilizce

Globalization

Macarca
Fransızca

mondialisation

Ermenice

գլոբալացումը

Rusça
İspanyolca
Arapça

العولمة

Farsca

جهانی شدن

Çince

全球化

Hint Dili
Urdu Dili
Japonca

グローバリゼーション

Çeçence
Arnavutca

globalizimi

Bulgarca

Глобализация

Kürtce

Globalization

Gürcüce

გლობალიზაცია

Boşnakca

globalizacija

Çerkezce

Türkî Diller

Türkçe

Küreselleşme

Azerbaijan

Qloballaşma

Kırım Tatarca

жаһандану

Kırgızca

Глобалдашуу

Türkmence
Uygarca

يەر شارىلىشىش

Özbekce

Globallashuv

Kırım Tatarca
Tatarca

Глобализация

Gagavuzca
Çuvaşca
Hakasca
Osmanlıca

Yapay Diller

Albakiyye
Nomuli
Esperanto

tutmondiĝo

Volapuk
klingon
Tokipona
Uropi
Nugh

Diğer Diller

Bizi Destekleyin!
Sözlüğümüzün gelişimi için bizi destekleyebilirsiniz. Sağlayacağınız her katkı sözlüğümüzün bir derece daha büyümesini sağlayacaktır.