Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Karşılaştırmalı Şahıs Zamirleri

Diğer Wikilerden daha özgür.

İçindekiler

Türkçe, Almanca, al Bakiyye ve İngilizce karşılaştırmalı şahıs zamirleri. Misal; Ayşegül, bu evin en büyüğüydü = O, evin en büyüğüydü.

Kişi isimlerinin yerine kullanılan sözcüklerdir.

Kişi Zamirleri (Personal Pronouns – Personalpronomen – Adelmen

 TürkçeAlmanca (Deutsch)İngilizce (English)al Bakiyye (ᒍ Ḷ⟓৬)
1. Tekil Şahıs
2. Tekil Şahıs
3. Tekil Şahıs
Ben
Sen
O
Ich
Du
Er, Sie, Es
I
You
He, She, It
Min
Sin
Ol
1. Çoğul Şahıs
2. Çoğul Şahıs
3. Çoğul Şahıs
Biz
Siz
Onlar
Wir
Ihr
Sie
We
You
They
Miz
Siz
Ollar
KibarlıkSizSieYouSizler

Türkçe: Ayşegül, kısadır. O, kısadır.
Deutsch: Ayşegül ist kurz. Sie ist kurz.
English: Ayşegül is short. She is short.
al Bakiyye: Ayşegül ist gavu. Ol ist gavu.

Almanca ve İngilizcede erillik-dişillik ayrımı vardır. III. Tekil şahısta bu ayrım görülmektedir. Eril, Dişil ve (Nötr) cinsiyetsiz veya cansız tanımlayıcı olmak üzere toplam üç ayrı şahıs zamiri vardır. Türkçe ve al Bakiyye dilinde ise cinsiyet ayrımı bulunmaz. 
AlmancaEr, Sie, Es; İngilizceHe, She, It

III. Tekil ŞahısTürkçeal Bakiyye (ᒍ Ḷ⟓৬)Almanca (Deutsch)İngilizce (English)
Eril (Erkekler için)OOlErHe
Dişil (Kadınlar için)OOlSieShe
Nötr (Cansızlar için)OOlEsIt

Please enter correct URL of your document.