Rastgelelik'i Tanıyalım!

"Rastgele mi Rasgele mi ve Rastgelelik Kuramı yahut Rastgelelik.com'u tanıma..."

>> English

Rastgelelik'i Tanıyalım!

Random: "made, done, or happening without method or conscious decision." Rastgelelik.com is a web page that all datas shows as random.

>> Deutsch

Rastgelelik'i Tanıyalım!

Zufällig: "auf Zufall beruhen, durch Zufall sich ergeben haben; unvorhergesehen" Wir sind eine Webseite, die allen als zu­fäl­lig zeigen.


"A'dan Z'ye Rastgele, Rastgelelik ve Rastgelelik.com'u tanıyalım."
Evvela Rastgelelik'in bir kuram olduğunu belirtelim. Aşağıda da kısa ve öz biçimde olabildiğine açıklayıcı biçimde konuya değinilmiştir. Kısaca dört temel soruya yanıt vererek başlayalım. 
Rastgele Nedir?
"Gelişi güzel, seçmeden" gibi manaları vardır.
Rastgelelik Nedir?
Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. 
Rastgelelik.com Nedir?
Alt yapısında rastgele konu ve içeriklerin rastgelelik kuramınca derlenerek yine rastgele olarak kullanıcıya sunulduğu, rastgele gösterildiği platformdur. Bünyesinde film, dosya, söz, belge, kitap, site, blog vb. birçok rastgele konuyu barındırmaktadır.
Rastgelelik'i Tanıyalım!
Rastgelelik'i Tanıyalım!
Rastgele mi Rasgele mi ve Rastgelelik Kuramı yahut Rastgelelik.com'u tanıma...
- Listen English Part - | - Hören Sie Deutsche Teilen -

Sözcükten başlayıp, kurama ve sonrasında da platformumuza değinerek konuya giriş yapalım. Öncelikle iki farklı yazımla karşılaşmak mümkündür ki; biri Rastgele, yani -t harfi ile yazımı, diğeri de -t harfi olmaksızın rasgele biçimidir. Hangi yazım doğru diye soracak olursak, Türk Dil Kurumu'nda "Rasgele" yani -t harfi olmayan yazımı bulunmaz ve dolayısıyla birçoğu doğru bir yazım olarak "rasgele" yazımını kabul etmez. Biz de doğru yazım kılavuzumuzda TDK'yı baz almış olsak da, aslında Rasgele ve Rastgele sözcüklerinin her ikisi de doğrudur ve küçük nüanslarla farklık göstererek dilimizi zenginleştirir. Her iki kullanımı da bizler kabul ediyor ve onaylıyoruz. Ancak sitemizde TDK ilkeleri çerçevesinde Rastgele sözcüğünü benimsediğimiz için tüm yazımlarımızı bu düstur içerisinde yapmaktayız. 
"Rast" sözcüğü mana bakımında (Sıfat) doğru, düzgün; (İsim) Tesadüf, atılan şeyi - hedefi vurma gibi anlamlara sahiptir. "Rast gelmek" fiili ve olgusunu da bu manaya bağlamak mümkündür. Bu yüzden bu tarz işlemlerde "Rastgele" demek doğru olacaktır. Ancak gelişi güzel, seçmeden manalarını yükleyecek olursak -t harfi olmadan "Rasgele" yazımıyla bunu ifade etmek daha etkili görünüyor. 
"Rastgele!" düğmemizin ve mantığımızın altında yatan temel unsur, işiniz rast gitsin, doğruya varsın ve şansınız bol olsun manasındadır. Ancak işlevinde ise gelişi güzel, seçmeden anlamına geldiğini düşündüğümüz "rasgele" sözcüğü yatmaktadır. 

Rastele ve Rasgele sözcükleri ile beraber "Rastgele!" düğmemizin de anlaşıldığını umarak konumuza devam ediyoruz. 

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür. Burada bilimsel, uzatılmış yollarda anlam karmaşası yaratmak istemiyoruz. Kısa ve öz biçimde temel mantığın ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. 

Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 

Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir. 

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder?

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir. 

Rastgelelik.com Hakkında

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan platformdur Rastgelelik.com. 

Özellikleri

Güçlü bir "Random Informer" altyapısı barındırmakta olup, tüm veri ve içeriği rastgele sunabilir haldedir. Söz, kelime, fıkra, film, dosya vb. birçok bilginin aktarılabildiği gibi, farklı platformlardan da veri çekebilme yetisine sahiptir. Temel de üç mantıkta rastgele sunum sağlarken, aynı zamanda farklı hizmetleri de sunmaktadır. 

Rastgelelik Temel Birimleri
  • Rastgele Veri: Söz, fıkra, öykücük, Osmanlıca ve Göktürkçe yazım, şükran güncesi, deyim, kelime, oyun, film,RSS, dosya vb...
  • Rastgele Site: İnternet sitesi, Viki, Blog, Forum, E-ticaret sitesi, kitap sayfası, gazete sayfası, sosyal medya sayfası, belge, e-kitap, PDF, Html sayfa vb.
  • Random Pub: İngilizce - Almanca kelime, çeviri, söz, atasözü, sebep - gerekçe cümleleri, bağlaç vb. 
Rastgelelik Diğer Hizmet Birimleri
  • Desk: Kişi, kurum, kuruluş, organizasyon, topluluk ve dahası için oluşturulabildiği gibi, kitap, dergi, oyun, söz, yazar vb. adına da oluşturulabilecek İnternet tanıtmalığı, portfolyö gibi sayfa oluşturulabilen birimdir. Özelleştirilebilen ve üyelik zorunluluğu olmadan tanıtıma imkan sunan platform birimidir. 
  • Sözlük-Çeviri: Birçok dilde birebir sözcük ve cümle çevirisi, A'dan Z'ye birçok alanda sözlük araması, edebiyat terimleri sözlüğü gibi birçok alanı barındıran sözlük birimidir. 
  • Blog: Gerek Rastgelelik.com tanıtım ve duyurularının, gerek rastgele konu ve içeriklerin, gerek de birçok kategoride makale ve içeriğin paylaşıldığı blog birimidir.
  • Web Araçları: Rastgelelik.com tarafından hazırlanan web site araç ve kodlarının, Siteye faydalı kod ve araçların paylaşıldığı, tanıtılıp geliştirildiği Desk altyapısına bağlı birimdir. 
  • Dosya-Görsel Yükleme: Rastgele özellikte PDF, Word, HTML, Txt, Rar ve zip gibi formatlarla birlikte birçok png, jpeg, gif gibi resim formatının da desteklendiği dosya, belge, program, uygulama ve görsel yükleme-paylaşma birimidir. 
  • Foto: Rastgele görsellerin sunulduğu ve rastgele veri biriminin arka planında rastgele gösterilen resimlerin barındırıldığı birimdir. 
 

- Rastgele İçerik -


Görüşler: 0
avatar
Konuyla ilgili Bingle: Rastgelelik'i Tanıyalım!
Detaylı incelemek için tıklayın.
Google | Biliver | Vuhuv | DuckDuck | Bul | Swisscows | Turtc | YandexCe
Hören: DEUTSCH | Listen: ENGLISH
Eklenti: Görsel 1 · Görsel 2 · Görsel 3
Rastgelelik bölümünde yer alan Rastgelelik'i Tanıyalım!, 23.12.2017 tarihinde yazılmış olup; 924 kez okunmuş ve 2-5 kez beğenilmiştir.

İlgili bloga ait RSS adresi: "http://www.rastgelelik.com/blog/rss/"
Sayfa adresi: "http://rastgelelik.com/rastgelelik-taniyalim"

"Rastgelelik'i Tanıyalım!" Blogunun 0 adet özel görüşü bulunmaktadır. ; rastgele, rasgele, rastgele mi rasgele mi, rastgelelik, rastgelelik kuramı, Rastgelelik.com Sitesi, gibi birçok benzer konuyu bünyesinde barındıran "Rastgelelik'i Tanıyalım!" isimli blog yazısı hakkında İngilizce - Almanca özet mevcuttur.

Rastgelelik'i Tanıyalım, Rastgelelik, genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur.

İngilizce [ENGLISH]

Random: "made, done, or happening without method or conscious decision." Rastgelelik.com is a web page that all datas shows as random.

Almanca [DEUTSCH]

Zufällig: "auf Zufall beruhen, durch Zufall sich ergeben haben; unvorhergesehen" Wir sind eine Webseite, die allen als zu­fäl­lig zeigen.

23.12.2017 | Takip: 21-1//1514008776 = http://rastgelelik.com/rastgelelik-taniyalim
Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları