"allah" için sonuçlar sunuldu. Aranma değeri %129
Allah
/allah
Allah, tek ve Bir olan Yaratıcımızın özel adıdır. Her şeyin Yaratıcısı ve sahibidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Eşi, çocuğu bulunmadığı gibi ortak ve benzeri olmayan tek İlah'tır. Kur'an'da yer alan İhlas Suresi'nde Allah'ın vasıfları şöyle belirtilmiştir: "De ki: "O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benz...
Allah
http://www.rastgelelik.com/allah
...اللهُ اَحَدٌ – De ki: O Allah birdir ayetindeki Allah ismi cümle ortasında bulunduğu için, başındaki hemze yazılıp okunmamakta; “ يَا اَللهُ اغْفِرْلِي” misalinde de hemze, hemze i ...
Allah, azîz hakîmdir.
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2017-11-22-59
Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakıkat Allah, azîz hakîmdir.
Allah
http://www.rastgelelik.com/foto/3-0-507
Görsel Arşiv » Rastgele Görsel Arşiv » Eser-i İcalet
Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez.”
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2019-09-05-966
Bâkiyye Dili : ৬ て Ϣર ≾ᛠMЭ⟓ ᒍӬ ØIᒍ↓ ๛ᓬ ↾Ċ❞, ᕴ↓ ≾ᛠMЭ⟓ ᒍӬ ГᎧ’...
Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu.
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2017-11-22-53
Hz. Mevlânâ Celâleddîn î Rûmî
Türk Bayat Boyundan olan Azeri Türk divan şairi Fuzuli (1483-1556), ellerini Allah’a kaldırır yalvarır:
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2018-05-09-828
“Ey Arap, Acem ve Türk milletlerine feyiz veren Rabbim! Sen Arap kavmini dünyanın en fasih (Güzel, düzgün ...
Kerimce: Fatiha-i Şerif
http://www.rastgelelik.com/kerimce-fatihai-serif-kitabi
...Bayındır : İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla, Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, bütün varlıkların Sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur.
Deprem
http://www.rastgelelik.com/deprem
Meâli: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1, 2, 3: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan, " Ona ne oluyor?
Resulü Ekrem Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V)
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2017-11-22-49
Müslümanlar ve Bahailer tarafından Allah'ın peygamberi ve resulü olduğuna inanılır. Müslümanlar, Muhammed'in insanlık için Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanır.
İbrahim Tatlıses
http://www.rastgelelik.com/ibrahim-tatlises
...Mavi (Hülya Avşar ile birlikte), Allah Allah, Fosforlu, Aşıksın, Günah, Hülya, Ceylan, Bir Kulum İşte...
Keçi Gözü
http://www.rastgelelik.com/keci-gozu
Temel cevap verir; Allah razi olsun gözlerum iyi görii da yalniz habu sag gözümde bi tuhafluk var. Bir yesulluk gördim mi ayaklarum beni oraya ...
Âyet
http://www.rastgelelik.com/ayet
Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir....birkaç kelime veya cümleden oluşan Allah'ın sözlerine denir. Her âyet Kur'ân'dır. Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeşil" anlamındaki "müdhâmmetân" dır ( ...
Always remember that you’re never alone,
http://www.rastgelelik.com/pub/1-1-0-7
Because Allah is always with you.
Neden İmtihan Ediyorsunuz?
http://www.rastgelelik.com/neden-imtihan-ediyorsunuz
Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde, neden bizi dünyaya göndermiş? Çocuklardan biri, soruya karşılık vermiş: – Öğretmenim, demiş.
Herkes kaderinin önceden yazılmış olduğunu zanneder.
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2017-11-23-250
Kader kavramı; Allah kaderimizi önceden yazmış olduğu değil, ne yaşayacağımızı önceden bilmesidir.
Tevekkelin (tevekküllünün) gemisi batmaz (eşeğini kurt yemez)
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2017-12-03-340
Tedbirini aldıktan sonra fazla titizlikten uzak duran, her şeyi artık Yüce Allah`a bırakıp boyun eğen kimsenin malına, işine zarar gelmez.
Namaz
http://www.rastgelelik.com/rastgele/2017-11-22-73
Kur'an’a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir.
Namaz Nedir?
http://www.rastgelelik.com/namaz-nedir
Kur'an’a göre namaz Allah'ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir.
Zümer 8. Ayet
http://www.rastgelelik.com/zumer-ayet8
...O'nun yolundan saptırmak amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki: "İnkarınla biraz (dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, ateşin halkındansın."
Halveti Rüya Tabirleri
http://www.rastgelelik.com/halveti-ruya-tabirleri
...Soyut) bir kavram olan zaman, Allah katında takdir edilen şeylere ve bunların tecellilerine, Zaman saymak ömrün kısalığına yahut dünyalık bir beklentiye kendini kaptırmaya, Takvim, zaman periodunda ...

1 2 »
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
"allah" (0.071 Saniye)

Trend Aramalar

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "54.237.183.249" - /US ile arama yapıyorsunuz.