Bizim Köşe Arama Motoru

Bizim Köşe Arama Motoru
Bizim Köşe İçerik Arama Motoru
bizim köşe arama motoru, bilgi, arama - Bizim Köşe Arama Motoru, bizim köşe, arama, bilgi arama,, Özel Arama Motoru olup, 566 Rastgelelik Barkoduyla yayın almaktadır ve 23.09.2018 tarihinde hizmete açılmıştır.
Kullanım Oranı: 1171/525% | Telif: Bizim Köşe Arama Motoru (Bizim Köşe Bilgi Arama Motoru)
avatar
Blog Paylaşım Sayısı: 4
avatar
0
4 Mevlüt Baki Tapan jungnet • 19:03, 17.02.2020 [İçerik]
Nuh Tufanı
https://www.bizimkose.com/02/13/nuh-tufani/

Tufan” (الطوفان) – [ᒍ ᛠᎧ౨Ɲ] sözcüğü Arapça kökenlidir. Osmanlı Türkçesinde “Tufan” çok şiddetli, her tarafı kaplayan yağmur ve Hz. Nuh Peygamber (A.S.) dönemi büyük su baskını vakası olarak mana bulmaktadır. 
Nuh Tufanı Sümer Tabletlerinde ve Tevrat’ta da geçmektedir. En net ve detaylı anlatım ise Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır.

avatar
0
3 Mevlüt Baki Tapan jungnet • 19:02, 17.02.2020 [İçerik]
Hindoloji Bölümü
https://www.bizimkose.com/tercih/hindoloji-bolumu/ 

Hindoloji Bölümü, “Hint-Avrupa Dil Ailesi” olarak nitelendirilen dillerin temeli olarak kabul gören “Sanskrit” dilinin tarihini, eldeki metinlerin tarihsel düzenlenmesini, metinlerin yazıldığı damga, alfabe, dilbilgisi, edebiyat, kültür tarihi, metin çevirileri ve tercümeleri gibi konuların ele alındığı ve bu alanda eğitimin verildiği üniversite bölümüdür. Hindoloji Bölümü mezunları bilimsel birçok araştırma ve çalışmaya imza atabilmektedir.
Ek Açıklama: Müzelerde, kütüphanelerde, üniversite bölümlerinde iş bulma imkânına sahip olan bölümdür. Bünyesindeki dillerin gerek günümüz, gerek eski çağ hallerini de inceleyerek dil bilim alanında büyük gelişmeler gösterilmektedir. Bu alanda uzman bireyleri yetiştirme amacıyla eğitim-öğretim vermektedir.

avatar
0
2 Mevlüt Baki Tapan jungnet • 22:26, 01.10.2018 [İçerik]
Geleceğin Meslekleri
Teknoloji ve bilim olabildiğine gelişmeye devam ediyor. Elbette ki kültür, dil ve alışkanlıklar da değişim gösteriyor. İnsanlığın bilgi ve birikim dağarcığı da artıyor. Ancak ne yazık ki, bireysel durumda yetkinlik eski çağlara göre daha düşük bir seviyeye geçmiş ve alan içinde alanlar oluşarak, kişiler bir alan da dahi yeterli olamaz hale gelmiştir. Geleceği insanlığın bu yetersizlik eğiliminden doğan farklı teknolojilerin karşılaması bekleniyor. Gerek güç yetirebilme, gerek zaman yetirememe nedeniyle teknoloji insan çağına yardımcı olmak maksadıyla adım adım giriş yapıyor. Büyük bir çabayla robot bilim ve teknolojisine yönelim başlamış durumdadır.

Geleceğin angarya işlerini üstlenmesi planlanan robotlar, insanların farklı mesleklere yönelmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bir robot üretim, tamir merkezleri kurulacaktır. Bugün otomobil ve sanayi sektöründe çeşitlenen meslekler gibi, ayrı bir boyut kazanacaktır.

 • 3D (Üç Boyutlu) Mühendisliği: Son dönemde dikkat çeken en önemli teknolojilerden biri 3 boyutlu yazıcılardır. Özellikle de tekstil, yemek, sağlık gibi konularda değişime vesile olması ön görülüyor. 3D Üretim Mühendisliği de gelecek için seri üretim ve bilinçli üretim hususlarında kişiselleştirilebilir bir hal almasına yön verecek mesleklerdendir. Kişisel ürünlerin istenildiği özellik ve kıvamda daha hızlı v epratik biçimde üretilmesi ön görülüyor.
 • Robot Teknisyeni: Robotların gelişmesiyle artık hayata girmeye başladığı bir döneme adım atılıyor. Gelecekte robotların özel görevleri ve özel programlanmaya ihtiyaçlarının olacağı malum. Robot Teknisyenleri de tıpkı bugünün makine mühendisleri gibi büyük rol üstelenecekler. Bu nedenle geleceğin en değerli mesleklerinden olacağı düşünülmektedir.
 • Yapay Zekâ Eğitmeni: Teknolojinin gelişimi, bilimin daha da uçuk bir noktaya ulaşmasından ötürü insanlar yapay zekâ üzerine konuşmaya ve çalışmaya başladı. Film ve romanlara dahi konu olur oldu. Yapay Zekânın şekillendirilmesinde yetenekli eğitmenlere ihtiyaç olacaktır.
 • İnsan DNA Programcısı (Biyoteknolog): Biyoloji de en çok gelişen bilim dallarından. İnsan benzeri makineler üretme arzusu ve insanın ömrünü uzatma idealleri DNA programcılığının doğmasına vesile olacaktır. Ancak daha çok uzay biliminin gelişmesiyle farklı gezegenlerde yaşama arzusuyla ilgili gezegende insanların yaşayabilir halde olmaları için bir takım DNA değişimi yaşamaları gerekecektir. Bu süreçte de DNA Programcıları büyük önem teşkil edecektir.
 • İklim Mühendisi: Doğayı kontrol etme, iklimlere müdahalede bulunma gibi eğilimler sayesinde doğacak bir meslek dalıdır. Profesyonel iklim mühendislerine ihtiyaç olacaktır.
  Bunlar dışında Veri Çözümleyici, Endüstriyel Tasarım Mühendisi, Dijital Rehabilitasyon Danışmanı, Drone Pilotu, Üst Düzey Gerçeklik Geliştiricisi, Vaka Uzmanlığı, Kişisel Gizlilik Danışmanı, Nanoteknoloji Mühendisi, Enerji Mühendisi, Teknik Etik Uzmanı, Sayborg Tasarımcısı, Zihin Nakil Uzmanı, Avatar Tasarımcısı, Uzay Turist Rehberliği gibi daha birçok meslek gelecekte var olması beklenen muhtemel mesleklerdir ki. Öyle ki, Dron Piloto, Nanoteknoloji Mühendisi, Vaka Uzmanı, Veri Çözümleyici ve Avatar Tasarımcısı gibi birkaçı hayata başlangıç düzeyinde dahi olsa geçmiş durumdadır.
  Mevlüt TAPAN

 • avatar
  0
  1 Mevlüt Baki Tapan jungnet • 22:25, 01.10.2018 [İçerik]
  Din, Toplumsal Sorunlar ve Terör
  20. yüzyıl boyunca insanların meşgul eden sorunların başında gelen terör, amaçları ve yöntemi itibariyle dinle bir arada düşünülmesi neredeyse imkansız olan bir kavramdır.
  20. yüzyılda daha çok kendini Marksist sol örgütlerle gösteren terör, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla düşüş gösterse de, daha sonra kendini İslam’la refere eden terörist grupların ortaya çıkmasıyla tekrar kendini göstermiştir.
  Terör Nedir?
  Terör kelimesinin ‘tedhiş, korkutma, dehşet saçma’ anlamlarına geldiği konusunda bir ittifak varken, ‘terör olayı’ tanımında ise, sahip olduğu iç ve dış dinamikler dolayısıyla üzerinde ittifak edilememektedir.
  Terör, siyasi iktidarları normal olmayan yollardan değiştirmeye çalışan ihtilalci grupların suçlarından farklı olarak, istenilen maksadı sistemli bir biçimde şiddet kullanılarak elde edilmesine dayanan, yıldırma hareketidir.

  Terör ve terörizm arasında da bir ayrım bulunmaktadır. Terörizm, belirli siyasi maksatlar kullanarak yapılan stratejik, seri terör hareketlerinin toplamı ve arkasındaki teori olarak tanımlanmaktadır.
  Dünyanın her yerinde karşılaşılan bir realite olarak terör, ideolojik bir temele dayanabileceği gibi dini, kültürel, sosyal bir temele de dayanabilir. Terörle mücadeledeki yöntemin de meşru bir zemine dayanması gerekmektedir. Örneğin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, Türkiye’nin teröre dair resmi tanımını ve müeyyide uygularken dikkat etmesi gerekenleri belirtmektedir.
  Terör ve Anarşi
  Grekçe, hükümdarsız/yöneticisiz anlamına gelen anarşi, günümüzde otoriteye karşı savaşan anlamına gelmektedir.
  İnsanların kötü yönlerinin ortaya çıkmasına sebep olarak politik kontrolü ve devleti gösteren anarşizm ideolojisinin temeli i) Antik Yunan düşünürleri, ii) ilksel şefsiz toplumlar ve iii) Fransız Devrimi ve baız Aydınlanmacıların görüşlerine dayandırılmaktadır.
  Anarşizm içerisinde terör ve şiddet eylemlerine karşı çıkanlar olduğu gibi, Bakunun gibi devletin yıkılana kadar şiddete başvurmak gerektiğini savunanlar da olmuştur.
  Anarşizmin İslam dünyasında hiçbir savunucusu olmamasına rağmen bugün birçok sosyal bilimci ve siyasetçi terörü ile İslam’ı adeta özdeşleştirmektedir.
  Terörün Kısa Tarihçesi
  Hz. Adem’in çocukları Habil ve Kabil arasındaki kavgaya kadar götürülen terörün tarihi, kavramsal açıdan Fransız Devrimi sonrasındaki dönemde ilk defa kullanılmıştı.
  Şii-İsmaili mezhebine Hasan Sabbah önderliğinde ortaya çıkan Haşhaşiler, Musevi bazı gruplar siyasi-dini terör olaylarına örnekler olarak gösterilmektedir.
  Amerika’da ortaya çıkan KuKlux Klan hareketi, Osmanlı’daki MakedonErmeniYunan örgütleri, İngiltere ve İrlanda’da ortaya çıkan IRA örgütü, benzer terör örgütleridir.
  20. yüzyıl tam anlamıyla terör örgütlerinin doğduğu yüzyıldır. Sovyetler Birliği’nin Rus hegemonyasının yayma stratejisiyle ortaya çıkan PKK gibi Marksist terör örgütleri birçok eyleme sebep olmuştur.
  1980 sonrası, ABD’nin İslam dünyasının çeşitli yerlerine müdahaleleri, bölgede oluşan tepkilerin teröre dönüşmesine ve daha sonraki dönemde bu eylemlerin ‘dini terör’ olarak isimlenmesine neden olmuştur.
  Abdullah YARGI
  http://www.bizimkose.com/09/30/din-toplumsal-sorunlar-ve-teror/

  Web sitenize ekleyerek bize destek olabilirsiniz.

  URL: http://www.rastgelelik.com/bizimkose
  HTML Kodu

  Sorunsuz çalışması için değişiklik yapmadan görünmesini istediğiniz kısmın html kodları arasına yapıştırın.

  ÖN İZLEME

  Bizim Köşe Arama Motoru - Rastgelelik Arama Motoru