Sözlük Kavram Karşılık Açıklama Terim
TR <> İNGİLİZCE Yazılım Software Türk İşaret Dilinde Yazılım Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar izlencelerinin, yordamların, kuralların ve gerektiğinde belgelemenin tümü. Girişimin tüm ya da bazı çalışmalarını kapsayan ya da tanıtlayan, bir işlemi, bir sayışımı, kapsayan yazılık ya da belge.
Yazılım zor iş.
(Software) (৬ᓬ૪ (Yazlam))
GENEL-YAYGIN KULLANIM, İnternet/Bilgisayar Terimleri
MULTİ-FORM Test Test Türk İşaret Dilinde Test Bir kimsenin, bir topluluğun ya da bir şeyin doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
İngilizce sınavı test formatında olacakmış.
(Test) (⥌Ɲഥ୨)
GENEL-YAYGIN KULLANIM, YÖKDİL-YDS Sınav Terimleri, DİĞER TERİMLER
MULTİ-FORM Araba Car Türk İşaret Dilinde Araba Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Sirkin barınma ve çeşitli çalışma yerleri olarak kullanılan araba. Arabalar bir yerden başka bir yere gitmede de kolaylık sapar.

(اتومبیل) (Das Auto) (રIḶ (Arayba))
GENEL-YAYGIN KULLANIM, Araba ve Tamirci Terimleri
TR <> TÜRKÇE Erzurum Ağızları Derleme Sözlüğünde Olmayan Sözcükler Words not in Erzurum Dialects Erzurum Ağızları Derleme Sözlüğünde Olmayan Sözcükler

DİĞER TERİMLER
TR <> İNGİLİZCE Yapay Zeka Terimleri Sözlüğü Artificial intelligence dictionary Yapay zeka terimlerine ilişkin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Sözlüktür.

Yapay Zeka Terimleri
EN <> NAV'İ DİLİ Nav'i - İngilizce Sözlük Nav'i - English Dictionary Nav'i - İngilizce Sözlük

GENEL-YAYGIN KULLANIM, DİĞER TERİMLER
TR <> İNGİLİZCE Artıları ve Eksileri Pros and Cons Türk İşaret Dilinde Artıları ve Eksileri Türkçede "Lehte ve aleyhte olanlar" şeklinde de kullanılmaktadır.

(Vor-und Nachteile) (ЭGཞᒍ〟 ᛠᎧじ(Eğriylen Tusay))
GENEL-YAYGIN KULLANIM
TR <> İNGİLİZCE Klavye Keyboard Piyano, org gibi çalgılarda, yazı ve hesap makinelerinde, bilgisayarlarda tuşlardan oluşan bütün.
Ben, Q Klavye bilgisayar ile yazı yazabilmekteyim.
(Tastatur) (৬ᓬ૭’’Ċ (Yazgaç))
GENEL-YAYGIN KULLANIM
TR <> TÜRKÇE Üroloji Terimleri Sözlüğü Dictionary of Urology Terms Üroloji, ürolojik terimler üzerine terimsel sözlüktür.

Üroloji Terimleri
MULTİ-FORM Uluslararası Ortak Sözcükler International Common Words Açıklama eklenmedi.
(Internationale gemeinsame Wörter)
Uluslararası Terimler
TR <> TÜRKÇE Coca Cola Terimleri Sözlüğü Coca Cola Glossary Coca Cola Terimleri Sözlüğüdür.

Coca Cola Terimleri
TR <> TÜRKÇE Kundura ve Ayakkabıcılık Terimleri Sözlüğü Glossary of Shoemaker and Shoemaking Kundura ve Ayakkabıcılık Terimleri Sözlüğü

Ayakkabıcılık Terimleri
TR <> TÜRKÇE Sanat Teknik Terimleri Sözlüğü Glossary of Art Technical Terms Açıklama eklenmedi.
Sanat Terimleri
TR <> TÜRKÇE Abdest ve Namaz Terimleri Sözlüğü Glossary of Ablution and Prayer Terms Açıklama eklenmedi.
Namaz Terimleri
TR <> TÜRKÇE Sanat Terimleri Sözlüğü Glossary of Art Terms Sanat terimleri sözlüğüdür.

Sanat Terimleri
TR <> TÜRKÇE Cinsel Sağlık Terimleri Sözlüğü Glossary of Sexual Health Terms Cinsel Sağlık Terimleri Sözlüğü

(Glossar der Begriffe der sexuellen Gesundheit)
Cinsel Terimler
TR <> TÜRKÇE Türkçe Atasözleri Sözlüğü Turkish Proverbs Dictionary Türkçe A'dan Z'ye 1200 küsür Atasözü ve açıklamaları sözlüğüdür.

(Türkisch Sprichwörterbuch)
Atasözleri ve Deyimler
TR <> TÜRKÇE Türkü Terimleri Sözlüğü Glossary of Folk Songs Türkçe Türkü Terimleri ve Açıklamaları Sözlüğü

(Wörterbuch der Volkslieder)
Türkü Terimleri
TR <> RUMCA Rumca - Türkçe Sözlük Greek - Turkish Dictionary Anadolu coğrafyasında yaşayan Rum topluluklarına ait dil olarak nitelendirilen Rumca - Türkçe sözlüktür.

GENEL-YAYGIN KULLANIM
TR <> TATAR TÜRKÇESİ Kırım Tatar Türkçesi - Türkiye Türkçesi Sözlük Crimean Tatar in Turkish - Turkish Dictionary Kırım Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Sözlüğü

GENEL-YAYGIN KULLANIM
TR <> TÜRKÇE Eş Sesli Kelimeler Synonyms Türkçe Eş sesli - Eş anlamlı sözcükler sözlüğüdür.

GENEL-YAYGIN KULLANIM
TR <> TÜRKÇE Yabancı Kelimelere Türkçe Karşılıklar Turkish Provisions for Foreign Words Yabancı uyruklu sözcüklere önerilen veya özgün varlığını sürdüren Türkçe sözcükler.

GENEL-YAYGIN KULLANIM, Türkçe Karşılıklar
MULTİ-FORM Tüm Dünya Dilleri All word languages A'dan Z'ye tüm dünya dillerinin listesi.

GENEL-YAYGIN KULLANIM, DİĞER TERİMLER
MULTİ-FORM Türkçe Tarama Sözlüğü Turkish Glossary A'dan Z'ye Türk dilinde tarama ve derleme sözlüğüdür. Toplam 27 Bin küsür sözcük barındırmaktadır.
Proje: Tasarga, Dümenci: Abrar, Cesaretli: Cürekli, Hektar: Cüzölçe
GENEL-YAYGIN KULLANIM, Türkçe Karşılıklar, DİĞER TERİMLER
TR <> TÜRKÇE Deyimler Sözlüğü Idioms Dictionary Anlatıma akıcılık, çekicilik katan, çoğunun gerçek anlamından ayrı bir anlamı bulunan, genellikle de birden çok sözcüklü dil öğesi, kalıplaşmış sözcük topluluğu.

(ƆIM (Deyem))
Atasözleri ve Deyimler
TR <> NOMULİ DİLİ Nomuli Yapay Dili Sözlüğü Nomuli Linguo barataro Türk yapımı yapay dil olan Nomuli dilinde Türkçe - Nomuli Dili sözlüktür.

(فرهنگ لغت زبان مصنوعی نومی) (Nomuli Künstliches Sprachwörterbuch) (⧽ ƝOMᎧᒍ↾ ᒍ≾Ɲ⥙ ≾Ꭷ’ᓬᒍᎧ’⟓)
GENEL-YAYGIN KULLANIM, DİĞER TERİMLER
TR <> TÜRKÇE Türk Mitoloji Sözlüğü Türk Söylence Bilim Sözlüğü Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. Eski efsaneler, Türk halklarının eski ortak inancı Tengricilikten ögeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur.

(فرهنگ لغت اساطیر ترکی) (Türkisches Mythologie-Wörterbuch) (ᛠᎧ’ર⟓ M@M ≾ÖᓬᒍᎧ’⟓)
GENEL-YAYGIN KULLANIM, Türk Mitoloji Terimleri