Eğitim Kavramı ve Olgusu

"Eğitim, bireysel ve toplumsal olarak hayatın en önemli unsurunu oluşturmaktadır."
Eğitim Kavramı ve Olgusu
Giriş
İnsanın varoluşundan beri varlığını sürdüren bir olgudur eğitim. Yeryüzündeki bütün canlılardan çok daha farklı olarak insan, yaşama eğitimle uyum sağlayabilmekte ve gelişim gösterebilmektedir. İlk devirlerde eğitim denildiğinde akla gelen olgu aile idi. Çünkü insanların öğrenmesi gerekli olan bilgi ve beceriler kısıtlıydı. Bunlarında ailede öğretilmesi mümkündür. Zamanın ve ilmin gelişimi, ihtiyaçların artmasıyla birlikte insan kendisini ve çevresini daha çok keşfetmeye ve eğitime de ihtiyaç duymaya başladı. Bu yüzden beceriler de arttı.


Eğitim

İnsanla beraber başlamış uzun tarihî geçmişe sahip olan eğitim ve eğitimciyle alakalı farklı yaklaşımlar beraberce günümüze ulaşmıştır. Misal verilecek olursa; günümüz eğitimci anlamından çok uzak olan “Pedagog” kavramı, Eski Yunan şehir devletlerinde çocukların bakım ve yetiştirilmesi işlemini üstlenen kişilere verilen tabirdi. Günümüzde ise kullanılan pedagoji kavramı, eğitime dair her türlü faaliyeti belirtmektedir.

Eğitim, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden bir olgudur. Öyledir ki, doğum öncesi eğitimden bile artık söz edilir olmuştur. Gelecek dönemlerde de gerçekten benimsenecek haldedir. Durum bununla birlikte hem iş hem akademi ve hem de ticari bir sektör halini de almıştır. Okul öncesi eğitim kapsamında çocuklar okul hayatına merhaba demeden evvel farklı bilgi, tecrübe, fikir ve değerler sistemine sahip olmakta, okul hayatına hazırlanmaktadır.

Sosyologlarla sosyal yöne ağırlık veren eğitimciler, eğitim olgu ve faaliyetini; bireylerin içerisinde yaşamını sürdürdüğü topluma bağlı sosyalleşmesi, toplumun kültür ve kültürel değerlere sahip olması, toplumsal değerleri hakiki manada kavrayıp, benimsemesi, topluma da katılması ve toplumun kültürünü geliştirmesi şeklinde tanımlar ve o biçimde tarif ederler.

Psikolog ve eğitimciler çocuğu psikolojik bir organizma olarak ele alırlar ve onlara göre eğitim, bireyin içindeki yetenekleri, arzu ve ilgileri ulaşabileceği en uç noktaya kadar çıkartması, bireyin potansiyelini tam manada geliştirebilmesi adına gereken çevre olanaklarını hazırlaması demektir.

Ekonomik yaklaşım ekseninde eğitim kavramı irdelendiğinde ise ciddi bir yatırım ve üretim merkezidir. Bu yaklaşım dolayınca eğitim, ekonominin en büyük ve en işlevsel unsurlarından birisidir. İş gücünü kalifiyeleştirecek, bilgisizliği ve yetişmemiş bireyleri “ham madde” olarak ele alıp yetiştirecek ve bilgili, deneyimli, uzman kalifiye bireyler ortaya çıkaracaktır. Bu faaliyetin uygulandığı temel sistemdir eğitim. Bu bakış açısına göre eğitim, bireye meslek ve iş olanağı sunan önemli bir süreçtir.

Günümüzde Psikolog, Sosyolog ve Eğitimcilerin ötesinde ağırlıklı uygulanan eğitim anlayışı ekonomik yaklaşım şeklindedir. Buna göre okul hayatı, üniversite ve eğitim birimleri yalnızca iş bulma, meslek edinme ve iyi şartlarda iş olanağına sahip olma amacıyladır. Türkiye şartlarında bu söylenebilir.

            Diğer bir açıdan ise farklı eğitimcilerin de eğitim kavram ve olgusunu farklı biçimlerde tanımladıkları görülmektedir.

Emile Durkheim eğitimi; sosyal hayat açısından yetişmiş birey ve nesillerin, daha bu yaşantıya ulaşamamış kuşakların üzerindeki etkileri, tarzında tanımlama yapmaktadır.

J.J. Rousseau ise, eğitimi, tabiata göre insan yetiştirme, şeklinde tarif eder.

İsmail Hakkı Baltacığlu da eğitimi, çocukların yaşama hazırlanma süreci derken, Yusuf Has Hacip ise, olumlu davranışları edinme ve bu biçimde yaşama hazırlanma evresi olarak eğitimi tarif eder. Satı Bey; eğitim, bireyin özel nitelik, kabiliyet ve yetilerini köreltmeksizin genel kabiliyetlerini artırma, bireyi maharet ve hüner sahibi yapma faaliyetidir der.

Mütaz Turhan’a göre eğitim, bir ülkenin genel eğitiminin millî veya toplumsal gayenin, kültürü de bir değer olarak genç kuşaklara kazandırma ve hâlihazırdaki kültürün de geliştirilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Genel Tarifi

Eğitim kavramı ve olgusuna ilişkin genel bir tarif yapılacak olursa şu şekilde ifade etmek yerinde olacaktır; Eğitim, bireylerin davranışlarındaki kendi yaşamları vasıtasıyla istenilen değişiklikleri meydana getirme evresi ve aşamasıdır.

Eğitimin en birinci gaye ve özelliği, iyi ahlaki değerlerde bir davranış kazandırmaktır.

 


eğitim kavramı, Eğitim nedir, Eğitim, eğitim olgusu, Eğitim Kavramı ve Olgusu, eğitim, eğitim hakkında, eğitim nedir,, #Eğitim Kavramı ve Olgusu,
Okunma: 111 - Beğeni:1 |
29.01.2019 | Takip: 100-11//1548783182 = http://rastgelelik.com/egitim-kavram-olgusu

>> English

English Blog

Education

>> Deutsch

Deutsche Blog

Ausbildung

Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları