Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Öğretim Teknolojisinde Temel Kavramlar

Diğer Wikilerden daha özgür.

İçindekiler

''Gözlenebilir davranış değişimi yoksa Eğitim yoktur.'' Amaç; Öğretim Teknolojisinde temel kavramların açıklanabilmesi ve Formasyon konusunda gerekli kavram bilgisinin sağlanmasıdır.

Eğitim

 • Pedagojik Formasyon: Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme sürecidir.[1]
 • Wiki Kaynak: Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesi.[2]
 • Görüş: Kişinin edeb ve erkân öğrenmesiyle bireyselliğinde olumlu değişim sağlamasını sağlayan sistem.

Süreç

 • Pedagojik Formasyon: Bir olayın düzenli olarak ve birbirini izleyen değişimlerle gelişmesi, bir başka olaya dönüşmesidir.[3]
 • Wiki Kaynak: Süreç; olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanır.[4]
 • Nedir: Aralarında birlik olan ya da belli bir düzen içinde yinelenen, ilerleyen, gelişen olay ya da eylemler dizisi, vetire, süreç.[5]

Değişim

 • Pedagojik Formasyon: Bir zaman dilimi içerisindeki değişikliklerin tümüdür.[6]
 • Nedir: Bir süreç içindeki değişikliklerin tümü; bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması ya da böyle iki değer arasındaki ayrım.[7]
 • Bir Dünya Bilgi: Değişme, bir bütünün öğelerinde, öğelerin birbirleriyle ilişkilerinde öncekine göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir ayrılığın oluşmasıdır.[8]

Kaynaklar


 1. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I”, Atauni Formasyon, Sa.24, Özet, 2015.
 2. Eğitim”, Wikipedia-tr, Erişim: 12.04.2015, (http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim)
 3. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I”, Atauni Formasyon, Sa.24, Özet, 2015.
 4. Süreç”, Wikipedi-tr, Erişim: 12.04.2015, (http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCre%C3%A7)
 5. Süreç Nedir”, Nedir.com, Erişim: 12.04.2015, (http://surec.nedir.com)
 6. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I”, Atauni Formasyon, Sa.24, Özet, 2015.
 7. Değişim”, Nedir.com, Erişim: 12.04.2015, (http://degisim.nedir.com)
 8. Değişim”, Maviylepembe.net, Erişim: 12.04.2015, (http://www.maviylepembe.net/degisim-nedir-kisaca-tanimi-degisim-hakkinda-bilgi-17056.Aspx) 
  Diğer-Kaynak: “Rastgelelik Arşiv“, Erişim: 30.06.2020, *Rastgelelik Desk silinen arşivden derlenmiştir. 

Please enter correct URL of your document.