Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Rastgelelik sosyal hizmetlerinden faydalanabilmek için oturum açmalısınız. Oturum Aç | Kayıt Ol

Powered by Hemen Tasarım

Category: Dil-Alfabe-Dil Bilim

Diğer Wikilerden daha özgür.

Dil – Alfabe – Dilbilim Kategorisi, çeşitli dilsel, yazınsal ve edebi konuyu içeren bir kategori dizinidir. Ülkelere ait dilleri, lehçe ve şiveleri; kullandıkları ve kullanmakta oldukları alfabeleri, yazım sistemlerini, birey ve topluluklarca geliştirilen yapay dil ve yazım sistemlerini bir dilin öğrenilmesine yönelik bilgi ve dersleri, dile ait dilbilgisi ve dilbilim kuralları bu kategori bünyesinde toplanmaktadır. Rastgelelik Wiki’nin öncelikli bilgi üretim alanı Türkçe kaynak olacak düzeyde dil, alfabe, yapay diller, programlama dilleri vb. alanlardır. Dillere ve alfabelere ilişkin her türlü madde Dil-Alfabe-Dilbilim kategorisi ile ilişkilendirilmelidir. Aynı zamanda yapay dillerin de ilişkilendirilmesi gereken temel kategoridir.
Rastgelelik Wiki, diğer viki ve bilgi paylaşım ağları gibi kısıtlama ve yasaklama unsurunu içerik ve tür bakımından uygulamaz. Bu yüzden kendi geliştirdiğiniz yapay dilleri (Conlang) ve onlara dair çeşitli ders, materyal ve verileri bilgi üretim safhasına koyabilirsiniz.

 Çağrı Merkezi Terimleri / Jargon

İletişimde kullandığımız ifadelerin karşımızdaki kişiler tarafından anlaşılabilir olması oldukça önemlidir. Görüşme içerisinde üyeye bilgi aktarılırken olumlu ifadeler ve uygun vurgular ile bilgi aktarılıyor olmalı, anlaşılır olmaya, jargon

Thomas Bernhard

“Nicolaas Thomas Bernhard” ist der ganz Name von Thomas Bernhard. Er ist der Autor aus Österreich. Er ist in 9 Februar 1931 in Herleen /

Araştırma Nedir?

Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir.

edebi türler

Edebî Türler

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.

Damlahatnâme

Damlahatnâme, yüreğe aniden inen inmenin güzel ve hoş yazı diline özgünce aktarılmasının yapıldığı kağıt, mektubat tarzı edebi türdür. /damlahatname ile ilgili kavram incelemesi için Rastgelelik Sözlük’e bakabilirsiniz.

Ketoke Kunura

Ketoke Kunura

Ketoke Kunura Kısa Öyküsü: Korku denen duyguyu epeydir yaşamıyordum. Unutmuştum. Bu toprakların halkı bu duyguyu hiç yaşatmamıştı bana. Ne olmuştu peki?

Sık Kullanılan Almanca Sözcükler

Çok yaygın ve sıkça kullanılan birtakım Almanca sözcükler vardır. İlk başlayan ve orta düzey dil öğrenenlerin genellikle kullandığı kelimeler bunlardır.

Al Bakiyye Yapay Dili

Al Bakiyye Yapay Dili

Kendi öz yapısında “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” olarak nitelendirilen yapay bir dildir. Tüm alfabeler ile yazılabilen, kısıtlayıcı kuralları bulunmayan yazı ve konuşma dilidir.

Kategori – Portallar