"Tez - Bitirme Projesi Hazırlama" için sonuçlar sıralanmıştır. Aranma: 1201
21.02.2019

Tez - Bitirme Projesi Hazırlama

http://www.rastgelelik.com/tezhazirlama

Tez Nedir?

Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır. Her tez çalışması, akabinde intihal işleminden geçirilmelidir. Akabinde tez savunması yapılabilir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler mevcuttur. 

Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi, Üniversite son sınıf öğrencilerinden istenilen ve birçok bölümde kredi değerine sahip akademik çalışma ödevidir. Bu ödevin (çalışmanın) temel amacı, üniversiteden mezun olma sürecine gelmiş öğrenciden akademik içeriğe sahip özgün bir proje almak ve kendisinden akademik alanda bir araştırma yapmasını sağlamaktır. 

Kimi üniversite bölümünde 50 ila 100 sayfa arasında tez – proje ödevleri istenilirken, kimi üniversite bölümlerinde ise bir proje adı altında, sorumluluk projesi veya bilgisayar yazılımı, bazen de elektronik devre veya belgesel niteliğinde çalışmalar talep edilebilmektedir.

Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Temel Yazım Kuralları

Lisans Tezi – Bitirme Projelerinin kuralları genellikle üniversitelerin kendi kadrolarınca belirlenmektedir. Fakat genel bir yapı mevcut olup, içerikler büyük oranda birbirlerine yakındır. Yazılı sunulması beklenen bir Lisans Tezi, yapısı gereği şu kurallara uyumlu olmalıdır;

 • A4 sayfa boyutu olmalı,
 • Sayfa kenar boşlukları; sol kenar 4 cm, alt – üst kenar 3 cm, sağ kenar 2,5 cm boşluk bırakılmalı,
 • 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipi ile 12 punto olarak yazılmalı,
 • İç kapak, Önsöz, Özet, İçindekiler gibi son sayfalar haricinde bütün içerik sayfalarının alt orta kısımlarında sayfa numarası olmalı,
 • Giriş, Materyal ve Yöntem, Neticeler, Kaynaklar, var ise Ekler; 5 ana bölümden oluşmalı,
 • Metin içerisinde kaynaklar belirtilecekse cümlenin sonunda *(Tapan,2019: 15) yahut cümle başında “Tapan (2019)*” biçiminde yazılmalı,
 • Sonunda kaynaklar, “Tapan, M., 2019. Görünmeyen Bilinmez. Rastgelelik Dergisi, I. Cilt, Sayfa: 16.” Biçiminde gösterilmeli,
 •  Lisans Tez – Bitirme Ödevleri, genelde 3 nüsha halinde basılmakta, 2 nüshası üniversiteye verilmekte, 1 nüshası da kişinin kendisinde kalmaktadır.

Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Bölümleri

Giriş, İçerik ve Sonuç bölümleri bulunur.

Giriş Kısmında Yer Alması Gereken Bilgiler:

 • İç kapak,
 • Tez onay sayfası (tezi – proje ödevini onaylayacak danışman hoca ve jüri adları),
 • Öz (abstract) sayfası (Türkçe – İngilizce kısa özet),
 • Önsöz
 • İçindekiler
 • Tablo, şekil, resim, görsel, fotoğraf, grafik, sembol vb. unsurların listesi,
 • Kısaltmaların listesi

İçerik kısmında yapılan incelemeler, analiz (çözümleme), alıntı, görüşme ve diğer veriler yer almaktadır.

Son bölümde Bibliyografi, Kaynakça, Ekler yer alır. Talep edilmiş fotoğraf, analiz neticeleri vb. bilgiler de ekler kısmına ilişkilendirilir.

Tez Kaynakları

Tez - Bitirme Projesi Hazırlama
Tez (Sav) Nedir?
# TezBul Arama Motoru
# Google Scholar
# ScienceDirect
Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Nasıl Hazırlanmalı?
# TezYap Açılış Sayfası
# Tez Yazım Kılavuzu E-Kitabı
# Tez Yazım Kuralları Testi
# Tez Hazırlama Mobil Uygulaması
# Tez İfadelerinde Yazım İpuçları (Medium)
# Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

 


avatar
avatar
0
2 Mevlüt Baki Tapan jungnet • 04:51, 21.02.2019 [İçerik]
İpucu: En kolay tez konusu nasıl bulunur?
 
#tez merkezi, #yök

avatar
0
1 Mevlüt Baki Tapan jungnet • 04:43, 21.02.2019 [İçerik]
İpucuTez hazırlamanın püf noktası plan yapmak ve buna uymaktır.

Quote
Tez nedir?
Bilimsel bir iddianın bilimsel akademik kriterlere göre kanıtlanması demektir. Tez bir iddiadır ve bu iddianın farklı biçimlerde analiz edilerek kanıtlanması olarak kısaca tarif edilebilir.[1]
1. Site: "Tez Danışmanı", Tez Nasıl Yazılır? <https://tezdanismani.net/tez-nasil-yazilir.html>


#tez, #tez-nedir?


Toplam Paylaşım: 3
Daha fazlası şuan mevcut değil.

Trend Aramalar

Tez - Bitirme Projesi Hazırlama,tez, tez hazırlama, tez kılavuzu, tez nasıl yazılır, tez nedir, tez yazım kuralları, tez nasıl yazılır, bitirme projesi,Web Site Projeleri
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

IP: "3.236.253.192" - /US ile arama yapıyorsunuz.