"Tez Nasıl Hazırlanır?" için sonuçlar sıralanmıştır. Trafik alma: 634905.0

Tez Nasıl Hazırlanır?

http://www.rastgelelik.com/appstudios/tezapp/

Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır.

Tez Nedir

Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır. Her tez çalışması, akabinde intihal işleminden geçirilmelidir. Akabinde tez savunması yapılabilir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler mevcuttur. Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi, Üniversite son sınıf öğrencilerinden istenilen ve birçok bölümde kredi değerine sahip akademik çalışma ödevidir. Bu ödevin (çalışmanın) temel amacı, üniversiteden mezun olma sürecine gelmiş öğrenciden akademik içeriğe sahip özgün bir proje almak ve kendisinden akademik alanda bir araştırma yapmasını sağlamaktır. Kimi üniversite bölümünde 50 ila 100 sayfa arasında tez – proje ödevleri istenilirken, kimi üniversite bölümlerinde ise bir proje adı altında, sorumluluk projesi veya bilgisayar yazılımı, bazen de elektronik devre veya belgesel niteliğinde çalışmalar talep edilebilmektedir.

İntihal Nedir? 

Bir kişinin eserlerinde farklı bir kişiye ait ifade, buluş yahut fikri kaynak belirtmeden kendisine aitmiş gibi kullanması, göstermesine intihal denilir. Eski dilde "Aşırma" olarak kullanılır. Edebiyat ve Akademik alanda intihal, bir tür sahtekârlık ve hırsızlık olarak kabul edilir.

Tez Yazım Bölümleri

Giriş, İçerik ve Sonuç bölümleri bulunur.

Giriş Kısmında Yer Alması Gereken Bilgiler:

  • İç kapak,
  • Tez onay sayfası (tezi – proje ödevini onaylayacak danışman hoca ve jüri adları),
  • Öz (abstract) sayfası (Türkçe – İngilizce kısa özet),
  • Önsöz
  • İçindekiler
  • Tablo, şekil, resim, görsel, fotoğraf, grafik, sembol vb. unsurların listesi,
  • Kısaltmaların listesi

İçerik kısmında yapılan incelemeler, analiz (çözümleme), alıntı, görüşme ve diğer veriler yer almaktadır.

Son bölümde Bibliyografi, Kaynakça, Ekler yer alır. Talep edilmiş fotoğraf, analiz neticeleri vb. bilgiler de ekler kısmına ilişkilendirilir.


Önizleme

Trend Aramalar

Tez Hazırlama Kılavuz Uygulaması
Tez Hazırlama Kılavuz Uygulaması, tez hazırlama, tez, intihal, tez yazım kılavuzu, tez uygulaması, web-mobil uygulama,
PDF, HTML, CSS, Index Sayfaları /PDF-TXT Belge ve Sayfalar
Tez Nasıl Hazırlanır?
ww.rastgelelik.com/a
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

IP: "3.236.218.88" - /US ile arama yapıyorsunuz.