Kısa Yol

"“” için arama sonuçları – Sayfa 4 – Rastgelelik Sözlük" için sonuçlar sunuldu.

Hatim

“örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak” anlamlarına gelir.Hatim, Kur’an-ı Kerim’i Fatiha suresinden, Nas suresine kadar baştan sona ezberden veya yüzünden okuyup, bitirme durumunu ifade eder. Bir şeyi baştan sona tamamlama esasını belirtir.  Kur’an-ı Kerim’in tamamı kaç günde okunup, hatmedilmelidir?  Kur’an’ın kaç günde hatim yapılabileceğine ilişkin Hadis-i Şerif vardır. Hz.

Detaylar »

Küreselleşme

Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi , farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kavram. Küreselleşme kavramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça

Detaylar »

Cüz

Istılah’ta Kur’ân’ın otuza bölünmüş parçalarından her birine “Cüz” denir.“Cüz” Arapça kökenli olup, “parça, pay, hisse ve bölüm” anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim‘in cüzlere bölünmesi, okumayı ve ayetlerle surelerin ezberlenmesini kolaylaştırmakta, takibi rahatlıkla sağlamaktadır. Bu amaçla cüzlere ayrılmıştır. 20 sayfalık parçalar, Cüz olarak nitelendirilir. Kur’an-ı Kerim, 30 cüze bölünmüştür ve her cüz, ilk sayfasında

Detaylar »

Allah

Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık.Allah, tek ve Bir olan Yaratıcımızın özel adıdır. Her şeyin Yaratıcısı ve sahibidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Eşi, çocuğu bulunmadığı gibi ortak ve benzeri olmayan tek İlah’tır. Kur’an’da yer alan İhlas Suresi’nde Allah’ın vasıfları şöyle belirtilmiştir: “De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah

Detaylar »

Kuran’ın Toplanması

Cem’u’l-Kur’ân, Kur’an’ın toplanıp mushaf haline getirilmesi demektir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri Hz. Peygamber efendimiz’e (sav) indiğinde ince ve yassı taşlarla birlikte kaburga kemiklerine ve derilere, bazı kağıt parçalarına, hurma dallarına vb.  materyallere yazılmış ve o halde tutulmuştu. Ayet-i Kerimeler inmeye devam ettiği için ise Hz. Peygamber Resul-i Ekrem (sav) döneminde

Detaylar »

Zufa otu

Dinsel ayinlerde kişi ya da eşya üzerine su, kan, vb. serpmek için dalları demet halinde kullanılan, bugünkü adı kesin olarak bilinmeyen bir bitki türü (muhtemelenoriganum syriacum).

Detaylar »
Kur'an renkli

Âyet

İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in her tümcesine “Ayet” ismi verilmektedir.Sözlükte “açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne” demektir. Çoğulu ây ve âyât’tır. Allah’ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir. Kur’ân’da bu kelime; aynı temel anlamları içerecek şekilde mucize (Bakara, 2/211; Mü’min,

Detaylar »

Tembel

İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: “Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar.” -A. Ş. Hisar.Köken Bilgisi: (Fa) tanbal تنبل – üşengeç2. tıp Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): “Galiba karaciğeri de tembel.” -H. Taner.

Detaylar »

Bekâret

Cinsel birleşim deneyimin olmama hali.Bekâret durumu hem erkek, hem de kızlar için kullanılabilmektedir. Kızlır Zarı, Bekâret Kanıtı Değildir Her zaman ilk cinsel ilişkide kızlık zarı yırtılıp kanamayabilir. Birçok kadında bilindiği gibi ilk ilişki de bu durum gerçekleşmez. Bekâret, daha çok kadın veya erkeğin cinselliği, seks oluşum ve duygusunu deneyimlemesiyle ilişkilidir. 

Detaylar »

Bakire

Cinsel ilişkin yaşamamış, henüz cinsel deneyim yaşamamış kadın.Toplum nezdinde kızlığı (kızlık zarı) yırtılmayan, cinsel bir birliktelik geçirmeyen kadınlar için kullanılmaktadır.

Detaylar »

Hatim

“örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak” anlamlarına gelir.Hatim, Kur’an-ı Kerim’i Fatiha suresinden, Nas suresine kadar baştan sona ezberden veya yüzünden okuyup, bitirme durumunu ifade

Küreselleşme

Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi , farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin yoğunlaşması gibi birbiriyle

Cüz

Istılah’ta Kur’ân’ın otuza bölünmüş parçalarından her birine “Cüz” denir.“Cüz” Arapça kökenli olup, “parça, pay, hisse ve bölüm” anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim‘in cüzlere bölünmesi, okumayı ve ayetlerle

Allah

Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlık.Allah, tek ve Bir olan Yaratıcımızın özel adıdır. Her şeyin Yaratıcısı ve sahibidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Eşi,

Kuran’ın Toplanması

Cem’u’l-Kur’ân, Kur’an’ın toplanıp mushaf haline getirilmesi demektir. Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri Hz. Peygamber efendimiz’e (sav) indiğinde ince ve yassı taşlarla birlikte kaburga kemiklerine ve derilere,

Zufa otu

Dinsel ayinlerde kişi ya da eşya üzerine su, kan, vb. serpmek için dalları demet halinde kullanılan, bugünkü adı kesin olarak bilinmeyen bir bitki türü (muhtemelenoriganum

Kur'an renkli

Âyet

İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in her tümcesine “Ayet” ismi verilmektedir.Sözlükte “açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne” demektir. Çoğulu ây ve âyât’tır. Allah’ın varlığına

Tembel

İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: “Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar.” -A. Ş. Hisar.Köken Bilgisi: (Fa) tanbal تنبل – üşengeç2. tıp Fonksiyonunu yerine

Bekâret

Cinsel birleşim deneyimin olmama hali.Bekâret durumu hem erkek, hem de kızlar için kullanılabilmektedir. Kızlır Zarı, Bekâret Kanıtı Değildir Her zaman ilk cinsel ilişkide kızlık zarı

Bakire

Cinsel ilişkin yaşamamış, henüz cinsel deneyim yaşamamış kadın.Toplum nezdinde kızlığı (kızlık zarı) yırtılmayan, cinsel bir birliktelik geçirmeyen kadınlar için kullanılmaktadır.