Kısa Yol

Istılah’ta Kur’ân’ın otuza bölünmüş parçalarından her birine “Cüz” denir.
Cüz” Arapça kökenli olup, “parça, pay, hisse ve bölüm” anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim‘in cüzlere bölünmesi, okumayı ve ayetlerle surelerin ezberlenmesini kolaylaştırmakta, takibi rahatlıkla sağlamaktadır. Bu amaçla cüzlere ayrılmıştır. 
20 sayfalık parçalar, Cüz olarak nitelendirilir. Kur’an-ı Kerim, 30 cüze bölünmüştür ve her cüz, ilk sayfasında “Cüz 1, Cüz 2” biçiminde bir şekille belirtilmektedir.

Doğal Diller

İngilizce

juz

Macarca
Fransızca
Ermenice
Rusça
İspanyolca
Arapça
Farsca

جزء

Çince
Hint Dili
Urdu Dili
Japonca
Çeçence
Arnavutca
Bulgarca
Kürtce
Gürcüce
Boşnakca
Çerkezce

Türkî Diller

Türkçe
Azerbaijan
Kırım Tatarca
Kırgızca
Türkmence
Uygarca
Özbekce

Juz

Kırım Tatarca
Tatarca
Gagavuzca
Çuvaşca
Hakasca
Osmanlıca

ﺟﺰﺀ

Yapay Diller

Albakiyye

Б⧽Ұ

Nomuli
Esperanto
Volapuk
klingon
Tokipona
Uropi
Nugh

Diğer Diller

Bizi Destekleyin!
Sözlüğümüzün gelişimi için bizi destekleyebilirsiniz. Sağlayacağınız her katkı sözlüğümüzün bir derece daha büyümesini sağlayacaktır.