Kısa Yol

Genel: Öne çıkan sonuçlar listelendi.

Algı operasyonu

Toplumun tamamında ya da bir kesiminde seçilmiş hükümete ve cumhurbaşkanına dair olumsuz ve yanlış kanaat oluşturmak, kışkırtmak ve buna yönelik gerçekleştirilen bilinçli manipülasyonları işaret etmek

Aforizma

Atasözleri gibi anonim olmayıp adı bilinen kişiler tarafından söylenmiş cümle yapısı.özlü, çarpıcı, aykırı söz.Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz; düşünce, duygu ya da ilkeleri

Ahenk

Anlaşma, uyuşma, iyi geçinme, uyum.Sazlı sözlü eğlence (Mecaz Anlam) Konu dışı sözlerle bir durumu gizlemeye çalışmak.Anlamlı ya da doğru bir şey söylemeksizin durmadan konuşmak. Argo

Artlitartinglang

Yapay edebî sanatsal yazı dili. İngilizce “Conlang” sözcüğüne benzer yapıda sözcüktür. Bakiyye yapay dili için kullanılır.

Churn

Çalkalamak, çalkantılı olmak, köpürmek, güğüm, yayık, süt kabı,şakuro,EN: A machine or container in which butter is made by agitating milk or cream. Mothers made butter

Kampanya

(siyasa, ekonomi, kültür gibi alanlarda) belirli bir konuda ve belirli süredeki hızlı, yoğun ve yaygın etkinlik ya da etkinlik dönemi. Bir işe ayrılmış süre.İtalyanca kökenli

APK

App

Mobil uygulama, akıllı telefon, tablet bilgisayar ve akıllı saat gibi mobil cihazlarda çalışması için hazırlanmış uygulama yazılımı. Genellikle platforma özel uygulama mağazalarından indirilir.Mobil uygulama ile

Anksiyeti bozukluğu

Anksiyete Bozukluğu

Psikolojide anksiyete olarak bilinen kaygı, tehlikeli durumlarda, “vücuda meydan okumaya hazır olması gerektiğini haber veren” sinyaldir. Anksiyete belirtileri nelerdir?Özgüvensiz ve değersiz olduğunu düşünmek, Başkaları ile

Ülkü

Ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce erek.Gerçekte olmayıp ancak düşüncede tasarım olarak var olan ve yalnızca düşünceyle kavranabilen şey. En yüksek, en yetkin gerçeklik,

Genel Nedir?