Tez Nasıl Hazırlanır?
http://www.rastgelelik.com/appstudios/tezapp/
Tez Nasıl Hazırlanır?
Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır.

Tez Nedir

Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır. Her tez çalışması, akabinde intihal işleminden geçirilmelidir. Akabinde tez savunması yapılabilir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler mevcuttur. Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi, Üniversite son sınıf öğrencilerinden istenilen ve birçok bölümde kredi değerine sahip akademik çalışma ödevidir. Bu ödevin (çalışmanın) temel amacı, üniversiteden mezun olma sürecine gelmiş öğrenciden akademik içeriğe sahip özgün bir proje almak ve kendisinden akademik alanda bir araştırma yapmasını sağlamaktır. Kimi üniversite bölümünde 50 ila 100 sayfa arasında tez – proje ödevleri istenilirken, kimi üniversite bölümlerinde ise bir proje adı altında, sorumluluk projesi veya bilgisayar yazılımı, bazen de elektronik devre veya belgesel niteliğinde çalışmalar talep edilebilmektedir.

İntihal Nedir? 

Bir kişinin eserlerinde farklı bir kişiye ait ifade, buluş yahut fikri kaynak belirtmeden kendisine aitmiş gibi kullanması, göstermesine intihal denilir. Eski dilde "Aşırma" olarak kullanılır. Edebiyat ve Akademik alanda intihal, bir tür sahtekârlık ve hırsızlık olarak kabul edilir.

Tez Yazım Bölümleri

Giriş, İçerik ve Sonuç bölümleri bulunur.

Giriş Kısmında Yer Alması Gereken Bilgiler:

  • İç kapak,
  • Tez onay sayfası (tezi – proje ödevini onaylayacak danışman hoca ve jüri adları),
  • Öz (abstract) sayfası (Türkçe – İngilizce kısa özet),
  • Önsöz
  • İçindekiler
  • Tablo, şekil, resim, görsel, fotoğraf, grafik, sembol vb. unsurların listesi,
  • Kısaltmaların listesi

İçerik kısmında yapılan incelemeler, analiz (çözümleme), alıntı, görüşme ve diğer veriler yer almaktadır.

Son bölümde Bibliyografi, Kaynakça, Ekler yer alır. Talep edilmiş fotoğraf, analiz neticeleri vb. bilgiler de ekler kısmına ilişkilendirilir.

http://www.rastgelelik.com/appstudios/tezapp/
tez yazdırma, tez yazım uygulaması, tez mobil app, tez yazım kuralları, tez, tez yapma, ödev, tezin bölümleri, bitirme tezi, tez nasıl yazılır, tez yazımı, tez nedir, intihal nedir
Web Site Hazırlama Rehberi
https://books.google.com.tr/books?id=WSRQBAAAQBAJ&lpg=PT90&ots=21aVgAxcPl&dq=site%20listesi&hl=tr&pg [/rastgele-net/0-0-0-207-20 - /_dr/2/207_Bastan_Sona_Web.pdf]
Web Site Hazırlama Rehberi
Baştan sona bir web sitesinin hazırlanması, temel Web site programları ve araçları hakkında detaylı ve görsel anlatımlarla hazırlanmış web site hazırlama kitabıdır. Türkiye'de henüz tanınmayan ve dünyada en gelişmiş online CMS'ler arasında yer alan uCoz CMS hakkında en detaylı Türkçe bilgi ve içeriğe sahip web site hazırlama kitabıdır. Bilinmeyen kavramlar hakkında özgün ve detaylı bilginin yanı sıra uCoz ve İngilizce sözlüğü de yer almaktadır. Bu kitap dünyada uCoz/uNet CMS sistemleri hakkında bilgi sunan ilk Türkçe kaynaktır. Baştan sona web sitesi hazırlamanın temel prensipleriyle kitabın sonunda herkes kolay ve özgün İnternet siteleri tasarlayabilir ve yapabilir. Kitap içerisinde ki bazı temel Web kavramları dışında dışarıdan hiç bir kaynaktan faydalanılmamıştır. Kitap uCoz CMS kullanıcılarına, hiç bir web bilgisi olmayan internet kullanıcılarına ve Web tasarım bilgisini genişletip,deneyimler edinmek isteyenlere yönelik hazırlanmıştır.
http://www.rastgelelik.com/_ld/2/202_Batan_Sona_Web_.pdf
ucoz book, ucoz, web site hazırlama, baştan sona web site yapma, A'dan Z'ye uCoz
Görünmeyen Bilinmez
[/rastgele-net/0-0-0-18-20 - /_dr/0/18_Grnmeyen_Bilinm.pdf]
Görünmeyen Bilinmez
Hayatın farklı açılardan gözlemlendiği, etraftaki cansız ve canlı varlıkların dilinden, deneyim ve gözlemlerinden üçüncü kişi anlatımıyla kaleme alınmış psikolojik, gerçekçi ve doğal bir bakış açısıyla fantastik, dinsel ve düşüncesel felsefi bir akım romanıdır. Romanın içeriğinde gerçek olaylara ve düşüncelere yer verilmiştir. Fikirler düşündürücü tarzda anlatılmış ve tüm eylemler fantastik bir tarzda kaleme alınmıştır. Gerçek hayatta pek dikkat edilmeyen olgu, varlık ve yaşamların ele alınarak doğal bakış açısında okura sunulduğu bir romandır. Post-modernizm ve Natüralizm alt yapısını çekirdeğinde bulunduran bu roman, insanların bilinçaltlarında hissettikleri ve bir kişinin yahut bir kesimin ötesinde daha yüce bir bakış açısıyla görülebilecek olanları ele almaktadır. Bilindik bir öykü ya da romanda insanların yaşamları ve olay örgüleri yer alırken, bu öyküde bir insanın içindeki farklı ruh halleri birkaç kişi olarak ele alınmıştır. Bu durum, olay ve eylemler kişinin bizzat kendi ağzından sorgu olarak sunulmakta ve tüm olay etrafta yer alan cansız nesneler tarafından anlatılmaktadır. Olaya, hikâyeye şahitlik eden ya da etki eden diğer kişiler ise dışarıdan sundukları etki ve tepki babında ele alınmıştır. Öykünün bazı alanlarında toparlama ve okurun düşüncelerini aydınlatıp, rahatlatmak amacıyla üçüncü bilindik tarzdaki anlatıcı devreye girmektedir.
https://openlibrary.org/works/OL17080454W/G%C3%B6r%C3%BCnmeyen_Bilinmez
mevlüt baki tapan, metafizik romanı, bilinmezlik, bilim-kurgu romanı, Görünmeyen Bilinmez, fantastik roman, Felsefi Roman, tanrı edebiyatçı bir yazar
Türk Sineması mı Türkiye Sineması mı

Türk Sineması mı Türkiye Sineması mı
"Türk Sineması mı Türkiye Sineması mı" isimli internet sitesi 0 kez Rastgelelik.com'dan trafik almıştır. Genel arama sonuçlarında 1179 kes gösterilmiştir. http://beyn.org/turk-sinemasi-mi-turkiye-sinemasi-mi/
Türkiye sineması, türk sineması, Türkiye Sineması mı?, Türk Sineması mı, sinema
rastgele-net/12-1-0-

"" isimli internet sitesi 0 kez Rastgelelik.com'dan trafik almıştır. Genel arama sonuçlarında 519 kes gösterilmiştir. http://www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/BORGES_Alef2.htm

IP: "34.236.187.155" - /US ile arama yapıyorsunuz.