Dilimce Damlahatnamesi Desk Aç

 
ÖNSÖZ

Dilimce damlahatnâmesi, Dilimce setinin Eğitsel Öğreti türüne tabi ilk eseridir. Eser, Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinin karşılaştırmalı ve özel derlemeli anlatısını içermektedir. Özgün biçimde karşılaştırmalı ve örneklemeli konu anlatımı yapılarak kaleme alınmıştır. ... günde hazırlanmış, birçok kitap, dergi, site ve kaynaktan faydalanılmıştır. Bütünsel olarak bilimsel ve ansiklopedik nitelik taşımaktadır. Bünyesinde birçok edebi türü barındırmaktadır. Eserin hazırlanmasında Türk Dil Kurumu, Dil Derneği, Türkçesi Varken gibi önemli dil topluluklarının kaynak alınmıştır.
            İlgili eser, 1. Sûret, 0.1 sürümüdür.
GİRİŞ
Dilimce” eseri, Türk, Alman ve İngiliz dillerini karşılaştırmalı ve benzetmeli tanıtmayı, öğretmeyi amaçlayan, kendi bünyesinde edebiyatla birlikte tarih, dil bilim gibi birçok alanı barındıran dil öğretisidir. Bahsi geçen bu üç dili et özellikle Türkçe etkileşiminde önemli yere sahip olan Osmanlıca ve Göktürkçeyi tanıtmak, karşılaştırmalı öğretmek amacıyla yazılmıştır. Ayrıca özgün bir kaynak eser ortaya koymayı ve birçok önemli dilsel öğeleri bir bütün olarak sunmayı amaçlamaktadır.
Günümüzde gerek Türkçe, gerek Almanca ve İngilizce hakkıyla öğrenilememekte ve tam manasıyla kullanılamamaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle diller arası çekişme ve iletişimde adeta karmaşa hakimdir. Dillerin estetiği ve iletişimin güzelleştirilmesi için gereken özverinin verilmesi gerekmektedir. Dil tanıtısının ve öğretisinin önemli olduğu bu eser, Damlahatnâme olarak kaleme alınmıştır. Anlatının pekiştirilmesinde ve ilaveten güçlendirilmesinde Gözlemci, Anlatıcı, Belagat, Yazar ve Öğretici gibi kahramanlar oluşturulmuştur. Irmak anlatı değil, öğretilsel anlatı kullanılmıştır.
Dilimce” adlı bu eser, Türk-Alman-İngiliz dillerini tanıtmak, karşılaştırmalı ve benzetmeli olarak öğretmek amacıyla kaleme alınmıştır. Aynı zamanda bu üç dilde temel bir yapıt oluşturmak temel gayedir. Konunun ve anlatının pekiştirilmesi maksadıyla yer yer yazar olarak müdahalede bulunduğum ve siz kıymetli okurlara tavsiye verdiğim özgün bir eserle karşılaşmaktasınız. Eseri, olabildiğince kendi geliştirmiş olduğum Damlahatnâme edebi türünde kaleme almaya çalıştım. Bu yüzden eseri okumadan ve dil öğretimine geçmeden  evvel “Damlahatnâme” adlı edebi tür hakkında kısa bilgiler edinmenizi tavsiye ediyorum. Eserde yalnızca bahsi geçen dilleri tanıtmak değil, aynı zamanda öğretmek ve güzel bir dil kullanımını da teşvik etmek için çaba sarf ettim. Gerçek manada bir eser ve kaynak teşkil etmesini, okurlarıma ve gelecek nesillere faydalı olmasını temenni ediyor, iyi okumalar diliyorum.
Copyright Dilimce Hâl Kitabı© 2021