Yazarlık Desk Aç

Yazarlık

Değer: 5.0/6


Müellif, Muharrir / Makale, gazete, roman, tiyatro, köşe yazısı vs. alanlarda özgün ve anlamlı yazılar yazan kimse, kendi dünyasını yazılarla eserleştirebilen kişi.

15.01.2015


Edebiyat

Dijital Saat Göster, , ,İlgi

yazmak, yaratıcı yazarlık, kalem işlemeciliği, writer, yazar, creater writer, autor, yazarlık, kreauture autoren
Rastgele Bir Kategori Yazarlık İyiler Yazarlık yazarlık hakkında, yazarlık, DeskDuyuru

Sanat için mi yazılmalı yoksa toplum için mi?

Haber

yaşamın acımasızlığından, kötülüğünden ve insanlara zulmetmesinden çok zarar görmüş, artık sıkıntı ve sorunlar ile boğuşmaktan usanmış ve karşısına çıkan kötü insanlardan ötürü hayattan ve insanlardan elini eteğini çekmiş bir kişi

avatar

Günümüzde farklı türevlere ayrılan yazma işi, artık bir endüstri haline geldi. Yazma eylemi sıradanlaştı ve yeni bir yazma eğilimi boy gösterdi. Bilindik yazarlık yerini ölen veya hayalet yazarlara bıraktır. Yaratıcı bir yazar olmanın en önemli yolu yazar olmaya adım atmaktır. Bunun için ise yazma eyleminin yeterli ve geçerli olması gerekir. Yazma türlerine ve bu alanla ilgili bilgi, birim, ilim ve alt yapının öğrenilmesi gerekir. Yazma eylemini gerçekleştiren kişilere Yazar denir. 

Yazarlık kendi içinde farklı alanlara ayrıldığı gibi üst yapıda da hayalet yazarlık, yaratıcı yazarlık, ziyaretçi yazarlığı, internet yazarlığı, gibi farklı birimler oluşturmuştur. 

Yazarlar yazıcılardan çok daha farklıdır. Yazıcılar belli bir konu üzerine belli kurallar çerçevesinde yazım yaparlarken, yazarlar yaratıcılıklarını ön planda tutarlar ve kurgu, senaryo gibi özgün ve muazzam üslup ve yetenekler sergilerler. Bir yazar yazdığı eserinde kendi dünyasını oluşturup, kendi kural ve kader çizelgelerini çizer.

Yazar terimi, aslında yazılı bir iş üreten herkes için kullanılabilmekle birlikte, genelde yaratıcılığını kullanarak profesyonel bir şekilde eser üreten veya farklı formatlarda çok sayıda eseri olan kişiler için kullanılır.

Yetkin yazarlardan, anlattıkları düşünceleri veya betimlemeleri tutarlı bir sanat görüşü içinde yazmaları ve kullandıkları dili doğru ve güzel bir biçimde kullanmaları beklenir. Bir yazar, farklı formatlarda yazılar yazabilir; şiir, roman, kısa hikâye, güfte, senaryo gibi. Yazdıkları yazım türlerine göre farklı sıfatlar da alabilir; Şair, güftekâr, hikâyeci, senarist, makaleci, köşe yazarı gibi. Yazarın eserleri, mensup olduğu toplumun kültürüne katkıda bulunur ve toplumda bir sanatçı olarak kabul edilir. [1]

Günümüzde farklı türevlere ayrılan yazma işi, artık bir endüstri haline geldi. Yazma eylemi sıradanlaştı ve yeni bir yazma eğilimi boy gösterdi. Bilindik yazarlık yerini ölen veya hayalet yazarlara bıraktır. Yaratıcı bir yazar olmanın en önemli yolu yazar olmaya adım atmaktır. Bunun için ise yazma eyleminin yeterli ve geçerli olması gerekir. Yazma türlerine ve bu alanla ilgili bilgi, birim, ilim ve alt yapının öğrenilmesi gerekir. Yazma eylemini gerçekleştiren kişilere Yazar denir. 

Yazarlık kendi içinde farklı alanlara ayrıldığı gibi üst yapıda da hayalet yazarlık, yaratıcı yazarlık, ziyaretçi yazarlığı, internet yazarlığı, gibi farklı birimler oluşturmuştur. 

Yazarlar yazıcılardan çok daha farklıdır. Yazıcılar belli bir konu üzerine belli kurallar çerçevesinde yazım yaparlarken, yazarlar yaratıcılıklarını ön planda tutarlar ve kurgu, senaryo gibi özgün ve muazzam üslup ve yetenekler sergilerler. Bir yazar yazdığı eserinde kendi dünyasını oluşturup, kendi kural ve kader çizelgelerini çizer.

Yazar terimi, aslında yazılı bir iş üreten herkes için kullanılabilmekle birlikte, genelde yaratıcılığını kullanarak profesyonel bir şekilde eser üreten veya farklı formatlarda çok sayıda eseri olan kişiler için kullanılır.

Yetkin yazarlardan, anlattıkları düşünceleri veya betimlemeleri tutarlı bir sanat görüşü içinde yazmaları ve kullandıkları dili doğru ve güzel bir biçimde kullanmaları beklenir. Bir yazar, farklı formatlarda yazılar yazabilir; şiir, roman, kısa hikâye, güfte, senaryo gibi. Yazdıkları yazım türlerine göre farklı sıfatlar da alabilir; Şair, güftekâr, hikâyeci, senarist, makaleci, köşe yazarı gibi. Yazarın eserleri, mensup olduğu toplumun kültürüne katkıda bulunur ve toplumda bir sanatçı olarak kabul edilir. [1]


Yaratıcı yazarlığın temel alt birimleri ve ilgili birimleri; Edebiyat, sanat, kültür, psikoloji, felsefe, tarih gibi alanlardır. Yazarlık aşamasında birden fazla türde yazım mevcuttur. Bunlar; Tiyatro, roman, öykü, makale, deneme, blog, viki, şiir, fıkra, senaryo, sinema, tez, araştırma, kaside, novel gibi birbirinden farklı tür ve çeşit vardır. 

Farklı akımlarda yazarlar vardır. Kimi yazar Naturalist (Doğacı), kimisi modernis, kimisi Post-modernist bir yazardır.

 Burc & Astrolojik Analiz
Yazarlık hususunda öne çıkan bazı burçlar olsa da, en iyi diye bir ayrım yapılmasından öte hangi burcun, hangi alanda iyi yazdığı söz konusudur. Her burç temel özellikleri ve duygusal yaklaşımlarını dikkate alarak, aylık ve günlük ruh haline göre yazmaktadır. 

"Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakıkat Allah, azîz hakîmdir."

Lukmân Suresi ; Sure 31, Ayet 27


"Çok yazan değil, güzel yazan yaşar. 

Cenap Şahabettin


''Kitap yazmak istersen, iyice kendini yokla, bakalım yetecek kadar güç, tecrübe ve bilgi topladın mı?''

F. Kölcsey

''Arkadaş seçmekte gösterdiğiniz titizliği, yazar seçmekte de gösterin.'' 

Wentworth Dillon

''Yazmayı ister bir hobi, ister gelecekte yaşamınızı kazanacağınız bir iş olarak görün; size gerekli olan yapıtaşlarını bu kitapta bulacaksınız. Yazmak üzerine binlerce saat kafa yormuş, tartışmış, hocalık yapmış isimlerin de bulunduğu pek çok yazarın tavsiyeleri sizin için bir araya getirildi. Kendinize duyduğunuz güveni artıracak pratik alıştırmalar sayesinde yazmanın aslında o kadar da zor olmadığını görecek ve kendi yazı serüveninize çıkabileceksiniz.

Fikir üretme ve ilham alma, editörle temas nasıl sağlanmalı, sık yapılan bazı hatalar, iyi bir giriş bölümü, tatmin edici bir final, romana giriş, kurmaca dışı yazı, çocuk kitabı yazarlığı, merakta bırakma tekniği, iyi bir üslubun düşmanları, tiyatro oyunu ve dizi senaryosu yazmak...'' [Yaratıcı Yazarlık, Stephen May, Arka kapak yazısı]

 Farklı yazım çeşidi [Osmanlıca]
 (Yazarlık - Yazmak - Yazı)  -  يازارليك - يازماق - يازي

İnsanlığın ilk teşrifi, yaratılışı ve var oluşundan itibaren yazı, yazma eylemi ve de yazarlık mantığı mevcuttur. Bilimsel veriler, yazının icadı, yazının ilk kullanımı gibi bilgileri öne sürse de, bu bilgilerin Sümerlerle beraber başladığını belirtseler de bu veri doğruluğu açısından eleştirilebilir.

 Damlanın edebi halleri

Zaman en iyi yazardır; her zaman mükemmel sonu yazar. (Limelight 1952)


Yazar kavramının geçmişi incelendiğinde, sözgelişi ilkel topluluklarda yazar diye bir kategorinin bulunmadığı görülür. İlkel anlatılar ağırlıklı olarak sözlü, anonim ve ortaklaşacı bir yapıdadırlar. Yazarlık ilkin edebiyatta değil, Orta Çağ’da bilimlerde ortaya çıkar. Edebi yazarlık ise modern çağa değin önem kazanmaz. (Michel Foucault)

Bu kavramın kökeni İngiliz deneyciliği, Fransız usçuluğu ve Reform’un kişisel inanca ilişkin zihinsel yapısına dayanır; bireyin, ya da daha soylu biçimde dile getirildiğinde “insanoğlu”nun saygınlığının keşfedilmesiyle bağlantılı olarak gelişen bir kategoridir. (Roland Barthes)

Yapısalcılar için, yazar, bir metni harekete geçiren, yayınlanmasını gözeten, sonra da geri çekilen kişidir. Yazar “bir yapıtın özgül yaratıcısı” değildir; yapıtlar, bağlamlarından doğarlar.

Roland Barthes, “yazarın ölümü”nden söz ederken, yazarın metnine tek “doğru” anlamı yerleştirme yetke ve ayrıcalığına sahip olmadığını vurgulamak istemektedir. Böylelikle, yetke bizzat metne ve okura aktarılmaktadır. Zaten bir yazarın yazdıkları genellikle demek istediği şeyler değildir. (Jacques Derrida)

Postmodernistler, özellikle aşırı uçtakiler, yazar kategorisine tümüyle karşı çıkarlar. Ilımlılar ise yazarın yetkesini olabildiğince azaltmaya çalışırlar. Çünkü yazar kategorisini düşünsel haritanın merkezine oturtmak, mülkiyet ilişkilerini ve özel bir statünün varlığını içerir. (Foucault) [2] [3]

İlave edebi haller: ''Yaratıcı Yazarlık'' kitabı (Stephen May), ''Yazarlık Okulu'' öykü ve roman yazma teknikleri (Necdet Karasevda), ''Yaratıcı Yazarlık Kursu'' kitabı (Hakan işcen).
 Konuya dair hazırlanmış Tez(ler) 
Tezin Adı: Yazarlık teknikleri üzerine on üç tez
Tezin sahibi: Walter Benjamin
Çevirmen: Ali Fuat Kısakürek
Temel konu ve sorunsal:  Yazarlığa ilişkin belli konuların, bilgi ve birikimlerin göz önünde tutularak, yazarlığa özgü bazı hususların belirtilip incelendiği özgün tezlerdir. Tezin belirticisi olan Walter Benjamin, yazarlık hakkındaki düşünce ve tezlerini on üç maddede toplamıştır. .

Yazarlık Teknikleri Üzerine On Üç Tez - Walter Benjamin'den değişmeyen öğütler


Yazma zanaati ile ilgili her usta yazarın kendine özgü bir sırrı vardır, fakat bunların içinde belki de en kalıcıları Alman edebiyat eleştirmeni, filozof, deneme yazarı Walter Benjamin'inkilerdir. Benjamin'in yazarlık tekniğine ilişkin olarak sunduğu on üç temel ilke:

1 . Büyük bir iş için kolları sıvayan kişi kendine karşı merhametli olmalı, ancak sonraki çalışma öncesinde ön yargılı olmasını engelleyecek hiçbir şeyi de yadsımamalı.

2. Yazdıklarınız hakkında ne konuşursanız konuşun, yazım sürüyorken onları okumayın. Böyle elde ettiğiniz her memnuniyet temponuzu yavaşlatacaktır. Eğer bu düzene uyarsanız artan iletişim kurma arzunuz işi tamamlamaya giden yolda itici gücünüz olacaktır.

3. Çalışma koşullarınız içinde gündeliğin sıradanlığından sakının. Sıkıcı seslerin arkaplan oluşturduğu bir ortamdaki yarı gevşeklik durumu hırpalayıcıdır. Diğer taraftan bir ses etüdünün ya da kakofoninin eşliğinde olmak gecenin sezilebilir sessizliğinde çalışmak kadar etkili olabilir. İkinci durum iç kulağınızın keskinleşmesini sağlarken, ilki en aksi sesleri gömebilecek heybetli bir söylem için fırsat sunabilir.

4. Gelişigüzel yazı malzemeleri kullanmayın. Belirli kağıtlara, kalemlere, mürekkebe bağlı kalmak faydalı olacaktır. Lükse gerek yok, ama malzeme bolluğu zaruri.

5. Hiçbir fikrin farkettirmeden geçip gitmesine izin vermeyin; yani notlarınızı yetkili mercilerin uzaylı kayıtları gibi titizlikle tutun.

6. Kaleminizi kendi haline bırakın, sonra zaten fikirleri manyetik bir güçle kendine çekecektir. Bir fikri yazıya dökmeyi ertelemeyi sürdürürseniz, onun size teslim olması gittikçe güçleşir. Söz düşünceyi fetheder, ama ona hükmeden yazıdır.

7. Tasarılarınız tükendi diye asla yazmayı bırakmayın. Edebi onur ya kararlaştırılmış bir esnada (yemek zamanı, bir toplantı) ya da iş bitiminde olmak üzere sadece tek bir araya izin verir.

8. İlham eksikliği zamanlarını yazdıklarınızı düzenli bir şekilde kopyalayarak doldurun. Bu süreç önsezinizi uyandıracaktır.

9. Tamam; nulla dies sine linea (çizgisiz gün, gün değildir) fakat belki de haftalarınız hiç bir şey karalamadan geçecek, bunu da unutmayın.

10. Akşamdan oturup gün ışıyana kadar başından kalkmadığınız hiçbir işi mükemmel saymayın.

11. Yapıtınızın sonunu alıştığınız çalışma odanızda yazmayın. Orada gereken cesareti bulamayabilirsiniz.

12. Kompozisyonun evreleri: fikir ? stil ? yazı. Temiz kopyanın değeri ona ulaşmak için gereken hattatlık derecesindeki özendedir. Fikir ilhamı öldürür, stil fikre köstek olur, yazı stile yol verir.

13. Yapıt kavranan fikrin bıraktığı izdir. [4] [5]

 •  Bunları biliyor musunuz?

  Her yazının bir okuru vardır. Herkes yazabilirken, herkes yazar olamayabilir.


 Önerilenler: Bu konunun kavranması için bazı öneriler sunulmaktadır.

Kitap: ''Yaratıcı Yazarlık'' /Stephen May/ (İdefix.com) [Yazarlık]

''Yazarlık Okulu'' Öykü ve Roman yazma teknikleri /Necdet Karasevda/ (İdefix.com) [Yazarlık tekniği]

''Yaratıcı Yazarlık Kursu'' /Hakan İşcen/ (İdefix.com) [Eğitim]

Film: ''Barton Fink'' /Coen Brothers/ (Kaynak: Sanatlog.com[6]) [Yaratıcılık krizi]

''The Words (Çalıntı Hayat)'' (Kaynak: Kalem kahve klavye [7])

''Ghost Writer (Hayalet Yazar)'' (Kaynak: Kalem kahve klavye [8]) [Gizem]

Sempozyum: ''Yaratıcı Yazarlık'' /Murat Belge, Pınar Kür, Gülayşe Koçak./ (Kaynak: Tiyatro Dünyası [9]) [Yazarlık]

Bu bölümde kavramın etkileşimi için yapılabilecek etkinlikler;

Yazma eylemine katkı sağlaması açısından ayrıca Yılmaz Özbek'in ''Okuman Anlamak Yorumlamak'' kitabı incelenebilir ve baş rolde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı ''Uzun Hikaye'' adlı film izlenebilir.

 1. Çokça kitap okunmalı (Roman, öykü, masal, makale...)
 2. Bir İnternet sitesinde yazı yazılmalı.
 3. Yazarlık, yazma sanatı hakkında bilgiler edinilmeli.
 4. İmla kuralları, dil bilgisi kuralları iyi bilinmeli.
 5. Kurgu ve öyküleme yeteneğinin gelişmesi için çokça faydalı filmler, tiyatro oyunları seyredilmeli.
 6. Haberler okunmalıdır.

Diğer Dillerde karşılığı

Autor, SchriftstellerDe Auteur Nl
автор Ru Author En
 Neden olunmalı / önemli? 
Günümüzde yazarlardan öte, yazanlar çoğalmış durumdadır, fakat yazma eylemiyle beraber yazarlığa da adım atılmalıdır. Yazarlığa giden yol, insanı okumaya, geliştirmeye ve aydınlanmaya götürür. Bu yüzden yazar olmak, evreni, insanlığı, yaratıcıyı ve maddeyi anlamayı sağladığı gibi, anlamlaştırmayı ve mana vermeyi de kolaylaştırır. .

Yazarlığın dili: Yazarlığın farklı dili ve üslupları vardır. Bunlardan bazıları; eleştirel, sade anlatıcı, hayali ve kurgusal gibi...

Yazarlık türleri: Yaratıcı yazarlık, hayali yazarlık, roman ve öykü yazarlığı, makale ve köşe yazarlığı, blog yazarlığı, internet yazarlığı, kitap yazarlığı gibi...

Veri oluşturan hakkında: Mevlüt Baki Tapan 

Yazarlık ve özellikle de yaratıcı yazarlık hakkında bazı bilgi ve verilerin derlenip toplanmasını, bu damlanın oluşumunu sağlayan Germanist edebiyatçı yazar Mevlüt Baki Tapan'dır.

Alman dili ve edebiyatı son sınıf öğrencisiyken bu veriyi ele alıp incelemiştir. Roman, öykü, makale, köşe yazısı yazarlığı yapmakta, Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde çeviriler yapmaktadır. Ayrıca Web tasarım ve programlama bilgi ve deneyimiyle İnternet siteleri hazırlamakta, afiş, broşür, kitap kapağı vs. tasarımlar da yapmaktadır.

Dış Bağlantılar: Vikipedia [Tr] | Sivil Denemeler [Tr] | Google Authorship [Tr] | İnternet Yazarlığı [Tr] | Ziyaretçi Yazarlık [Tr] | Yazma teknikleri [En]
Çalışma var Bu Damla konusu geniş çapta geliştirilip kitap haline getirilmelidir.
Damla konusu genel anlamıyla ihtiyaç duyulan bir unsurdur. Bu yüzden daha geniş bir çalışma halinde kitaba dönüştürülmesinde fayda görülmektedir.

Kaynaklar


 1. Yazar, Wikipedia, 15.01.2015, (http://tr.wikipedia.org/wiki/Yazar).
 2. Yazarlık nedir, Sivildenemeler, 15.01.2015, (https://sivildenemeler.wordpress.com/2010/08/01/yazarlik-nedir-yazar-kimdir/)
 3.  İletişim Sözlüğü, Erol MUTLU, S.308-310,Bilim ve Sanat Yayınları, 4. Basım, Ankara 2004, (15.01.2015).
 4. ''The Writer’s Technique in Thirteen Theses: Walter Benjamin’s Timeless Advice on Writing'', by Maria Popova, brainpickings, 15.01.2015, (http://www.brainpickings.org/2013/04/15/the-writers-technique-in-thirteen-theses-walter-benjamin).
 5. ''Yazarlık tekniği üzerine on üç tez: Walter Benjamin'den değişmeyen öğütler'', 5 mayıs 2014, Edebiyat Haber, 15.01.2015, (http://www.edebiyathaber.net/yazarlik-teknigi-uzerine-on-uc-tez-walter-benjaminden-degismeyen-ogutler).
 6. ''Barton Fink'',1991, Coen Kardeşler, 15.01.2015, (http://www.sanatlog.com/sanat/barton-fink-1991-coen-kardesler/).
 7. "Kelimeler Bazı Anlamlara Gelmiyor" / The Words Üzerine, Kalem Kahve Klavye, (http://www.kalemkahveklavye.com/2012/12/the-words-film.html)
 8. ''Ghost Writer (Hayalet Yazar)'', 15.01.2015, (http://www.kalemkahveklavye.com/2014/01/yazmak-ve-yazarlik-uzerine-filmler.html).
 9. ''Yaratıcı Yazarlık Sempozyumu'', Murat Belge, Pınar Kür, Gülayşe Koçak, Tiyatro Dünyası, (http://www.tiyatrodunyasi.com/haberdetay.asp?haberno=6470)

Desk'e Dair Belge | Belgeyi İndir

Foto 1 |

Sayaç: 2649/0/9 | Ekleyen: jungnet | Etiketler: yazmak, yaratıcı yazarlık, kalem işlemeciliği, writer, yazar, creater writer, autor, yazarlık, kreauture autoren
- Dijital Saat Göster, , , -Edebiyat

Siteye Göm - Paylaş

 • Site veya blogunuza Rastgele Desk'e paylaşım bağlantısı verebilirsiniz.
 • Önizleme:
  Kod:<a href="http://rastgelelik.com/yazarlik" target="_blank"><img alt="Yazarlık" src="http://rastgelelik.com/img/logo-50x50.png" style="width: 34px; height: 34px;" /></a>
  Önizleme:
  Kod:<a href="http://rastgelelik.com/yazarlik" target="_blank"><img alt="Yazarlık" src="http://rastgelelik.com/_sf/0/82721470.png" style="width: 34px; height: 34px;" /></a>
  Önizleme:
  Kod:<a href="http://rastgelelik.com/yazarlik" target="_blank"><img alt="Yazarlık" src="http://rastgelelik.com/_sf/0/79.png" style="width: 34px; height: 34px;" /></a>

  Önizleme:
  KOD:

  Yazarlık

  ×

  Yaratıcı yazarlığın temel alt birimleri ve ilgili birimleri; Edebiyat, sanat, kültür, psikoloji, felsefe, tarih gibi alanlardır. Yazarlık aşamasında birden fazla türde yazım mevcuttur. Bunlar; Tiyatro, roman, öykü, makale, deneme, blog, viki, şiir, fıkra, senaryo, sinema, tez, araştırma, kaside, novel gibi birbirinden farklı tür ve çeşit vardır. 

  Farklı akımlarda yazarlar vardır. Kimi yazar Naturalist (Doğacı), kimisi modernis, kimisi Post-modernist bir yazardır.

   Burc & Astrolojik Analiz
  Yazarlık hususunda öne çıkan bazı burçlar olsa da, en iyi diye bir ayrım yapılmasından öte hangi burcun, hangi alanda iyi yazdığı söz konusudur. Her burç temel özellikleri ve duygusal yaklaşımlarını dikkate alarak, aylık ve günlük ruh haline göre yazmaktadır. 

  "Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakıkat Allah, azîz hakîmdir."

  Lukmân Suresi ; Sure 31, Ayet 27


  "Çok yazan değil, güzel yazan yaşar. 

  Cenap Şahabettin


  ''Kitap yazmak istersen, iyice kendini yokla, bakalım yetecek kadar güç, tecrübe ve bilgi topladın mı?''

  F. Kölcsey

  ''Arkadaş seçmekte gösterdiğiniz titizliği, yazar seçmekte de gösterin.'' 

  Wentworth Dillon

  ''Yazmayı ister bir hobi, ister gelecekte yaşamınızı kazanacağınız bir iş olarak görün; size gerekli olan yapıtaşlarını bu kitapta bulacaksınız. Yazmak üzerine binlerce saat kafa yormuş, tartışmış, hocalık yapmış isimlerin de bulunduğu pek çok yazarın tavsiyeleri sizin için bir araya getirildi. Kendinize duyduğunuz güveni artıracak pratik alıştırmalar sayesinde yazmanın aslında o kadar da zor olmadığını görecek ve kendi yazı serüveninize çıkabileceksiniz.

  Fikir üretme ve ilham alma, editörle temas nasıl sağlanmalı, sık yapılan bazı hatalar, iyi bir giriş bölümü, tatmin edici bir final, romana giriş, kurmaca dışı yazı, çocuk kitabı yazarlığı, merakta bırakma tekniği, iyi bir üslubun düşmanları, tiyatro oyunu ve dizi senaryosu yazmak...'' [Yaratıcı Yazarlık, Stephen May, Arka kapak yazısı]

   Farklı yazım çeşidi [Osmanlıca]
   (Yazarlık - Yazmak - Yazı)  -  يازارليك - يازماق - يازي

  İnsanlığın ilk teşrifi, yaratılışı ve var oluşundan itibaren yazı, yazma eylemi ve de yazarlık mantığı mevcuttur. Bilimsel veriler, yazının icadı, yazının ilk kullanımı gibi bilgileri öne sürse de, bu bilgilerin Sümerlerle beraber başladığını belirtseler de bu veri doğruluğu açısından eleştirilebilir.

   Damlanın edebi halleri

  Zaman en iyi yazardır; her zaman mükemmel sonu yazar. (Limelight 1952)


  Yazar kavramının geçmişi incelendiğinde, sözgelişi ilkel topluluklarda yazar diye bir kategorinin bulunmadığı görülür. İlkel anlatılar ağırlıklı olarak sözlü, anonim ve ortaklaşacı bir yapıdadırlar. Yazarlık ilkin edebiyatta değil, Orta Çağ’da bilimlerde ortaya çıkar. Edebi yazarlık ise modern çağa değin önem kazanmaz. (Michel Foucault)

  Bu kavramın kökeni İngiliz deneyciliği, Fransız usçuluğu ve Reform’un kişisel inanca ilişkin zihinsel yapısına dayanır; bireyin, ya da daha soylu biçimde dile getirildiğinde “insanoğlu”nun saygınlığının keşfedilmesiyle bağlantılı olarak gelişen bir kategoridir. (Roland Barthes)

  Yapısalcılar için, yazar, bir metni harekete geçiren, yayınlanmasını gözeten, sonra da geri çekilen kişidir. Yazar “bir yapıtın özgül yaratıcısı” değildir; yapıtlar, bağlamlarından doğarlar.

  Roland Barthes, “yazarın ölümü”nden söz ederken, yazarın metnine tek “doğru” anlamı yerleştirme yetke ve ayrıcalığına sahip olmadığını vurgulamak istemektedir. Böylelikle, yetke bizzat metne ve okura aktarılmaktadır. Zaten bir yazarın yazdıkları genellikle demek istediği şeyler değildir. (Jacques Derrida)

  Postmodernistler, özellikle aşırı uçtakiler, yazar kategorisine tümüyle karşı çıkarlar. Ilımlılar ise yazarın yetkesini olabildiğince azaltmaya çalışırlar. Çünkü yazar kategorisini düşünsel haritanın merkezine oturtmak, mülkiyet ilişkilerini ve özel bir statünün varlığını içerir. (Foucault) [2] [3]

  İlave edebi haller: ''Yaratıcı Yazarlık'' kitabı (Stephen May), ''Yazarlık Okulu'' öykü ve roman yazma teknikleri (Necdet Karasevda), ''Yaratıcı Yazarlık Kursu'' kitabı (Hakan işcen).
   Konuya dair hazırlanmış Tez(ler) 
  Tezin Adı: Yazarlık teknikleri üzerine on üç tez
  Tezin sahibi: Walter Benjamin
  Çevirmen: Ali Fuat Kısakürek
  Temel konu ve sorunsal:  Yazarlığa ilişkin belli konuların, bilgi ve birikimlerin göz önünde tutularak, yazarlığa özgü bazı hususların belirtilip incelendiği özgün tezlerdir. Tezin belirticisi olan Walter Benjamin, yazarlık hakkındaki düşünce ve tezlerini on üç maddede toplamıştır. .

  Yazarlık Teknikleri Üzerine On Üç Tez - Walter Benjamin'den değişmeyen öğütler


  Yazma zanaati ile ilgili her usta yazarın kendine özgü bir sırrı vardır, fakat bunların içinde belki de en kalıcıları Alman edebiyat eleştirmeni, filozof, deneme yazarı Walter Benjamin'inkilerdir. Benjamin'in yazarlık tekniğine ilişkin olarak sunduğu on üç temel ilke:

  1 . Büyük bir iş için kolları sıvayan kişi kendine karşı merhametli olmalı, ancak sonraki çalışma öncesinde ön yargılı olmasını engelleyecek hiçbir şeyi de yadsımamalı.

  2. Yazdıklarınız hakkında ne konuşursanız konuşun, yazım sürüyorken onları okumayın. Böyle elde ettiğiniz her memnuniyet temponuzu yavaşlatacaktır. Eğer bu düzene uyarsanız artan iletişim kurma arzunuz işi tamamlamaya giden yolda itici gücünüz olacaktır.

  3. Çalışma koşullarınız içinde gündeliğin sıradanlığından sakının. Sıkıcı seslerin arkaplan oluşturduğu bir ortamdaki yarı gevşeklik durumu hırpalayıcıdır. Diğer taraftan bir ses etüdünün ya da kakofoninin eşliğinde olmak gecenin sezilebilir sessizliğinde çalışmak kadar etkili olabilir. İkinci durum iç kulağınızın keskinleşmesini sağlarken, ilki en aksi sesleri gömebilecek heybetli bir söylem için fırsat sunabilir.

  4. Gelişigüzel yazı malzemeleri kullanmayın. Belirli kağıtlara, kalemlere, mürekkebe bağlı kalmak faydalı olacaktır. Lükse gerek yok, ama malzeme bolluğu zaruri.

  5. Hiçbir fikrin farkettirmeden geçip gitmesine izin vermeyin; yani notlarınızı yetkili mercilerin uzaylı kayıtları gibi titizlikle tutun.

  6. Kaleminizi kendi haline bırakın, sonra zaten fikirleri manyetik bir güçle kendine çekecektir. Bir fikri yazıya dökmeyi ertelemeyi sürdürürseniz, onun size teslim olması gittikçe güçleşir. Söz düşünceyi fetheder, ama ona hükmeden yazıdır.

  7. Tasarılarınız tükendi diye asla yazmayı bırakmayın. Edebi onur ya kararlaştırılmış bir esnada (yemek zamanı, bir toplantı) ya da iş bitiminde olmak üzere sadece tek bir araya izin verir.

  8. İlham eksikliği zamanlarını yazdıklarınızı düzenli bir şekilde kopyalayarak doldurun. Bu süreç önsezinizi uyandıracaktır.

  9. Tamam; nulla dies sine linea (çizgisiz gün, gün değildir) fakat belki de haftalarınız hiç bir şey karalamadan geçecek, bunu da unutmayın.

  10. Akşamdan oturup gün ışıyana kadar başından kalkmadığınız hiçbir işi mükemmel saymayın.

  11. Yapıtınızın sonunu alıştığınız çalışma odanızda yazmayın. Orada gereken cesareti bulamayabilirsiniz.

  12. Kompozisyonun evreleri: fikir ? stil ? yazı. Temiz kopyanın değeri ona ulaşmak için gereken hattatlık derecesindeki özendedir. Fikir ilhamı öldürür, stil fikre köstek olur, yazı stile yol verir.

  13. Yapıt kavranan fikrin bıraktığı izdir. [4] [5]

  •  Bunları biliyor musunuz?

   Her yazının bir okuru vardır. Herkes yazabilirken, herkes yazar olamayabilir.


   Önerilenler: Bu konunun kavranması için bazı öneriler sunulmaktadır.

  Kitap: ''Yaratıcı Yazarlık'' /Stephen May/ (İdefix.com) [Yazarlık]

  ''Yazarlık Okulu'' Öykü ve Roman yazma teknikleri /Necdet Karasevda/ (İdefix.com) [Yazarlık tekniği]

  ''Yaratıcı Yazarlık Kursu'' /Hakan İşcen/ (İdefix.com) [Eğitim]

  Film: ''Barton Fink'' /Coen Brothers/ (Kaynak: Sanatlog.com[6]) [Yaratıcılık krizi]

  ''The Words (Çalıntı Hayat)'' (Kaynak: Kalem kahve klavye [7])

  ''Ghost Writer (Hayalet Yazar)'' (Kaynak: Kalem kahve klavye [8]) [Gizem]

  Sempozyum: ''Yaratıcı Yazarlık'' /Murat Belge, Pınar Kür, Gülayşe Koçak./ (Kaynak: Tiyatro Dünyası [9]) [Yazarlık]

  Bu bölümde kavramın etkileşimi için yapılabilecek etkinlikler;

  Yazma eylemine katkı sağlaması açısından ayrıca Yılmaz Özbek'in ''Okuman Anlamak Yorumlamak'' kitabı incelenebilir ve baş rolde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı ''Uzun Hikaye'' adlı film izlenebilir.

  1. Çokça kitap okunmalı (Roman, öykü, masal, makale...)
  2. Bir İnternet sitesinde yazı yazılmalı.
  3. Yazarlık, yazma sanatı hakkında bilgiler edinilmeli.
  4. İmla kuralları, dil bilgisi kuralları iyi bilinmeli.
  5. Kurgu ve öyküleme yeteneğinin gelişmesi için çokça faydalı filmler, tiyatro oyunları seyredilmeli.
  6. Haberler okunmalıdır.

  Diğer Dillerde karşılığı

  Autor, SchriftstellerDe Auteur Nl
  автор Ru Author En
   Neden olunmalı / önemli? 
  Günümüzde yazarlardan öte, yazanlar çoğalmış durumdadır, fakat yazma eylemiyle beraber yazarlığa da adım atılmalıdır. Yazarlığa giden yol, insanı okumaya, geliştirmeye ve aydınlanmaya götürür. Bu yüzden yazar olmak, evreni, insanlığı, yaratıcıyı ve maddeyi anlamayı sağladığı gibi, anlamlaştırmayı ve mana vermeyi de kolaylaştırır. .

  Yazarlığın dili: Yazarlığın farklı dili ve üslupları vardır. Bunlardan bazıları; eleştirel, sade anlatıcı, hayali ve kurgusal gibi...

  Yazarlık türleri: Yaratıcı yazarlık, hayali yazarlık, roman ve öykü yazarlığı, makale ve köşe yazarlığı, blog yazarlığı, internet yazarlığı, kitap yazarlığı gibi...

  Veri oluşturan hakkında: Mevlüt Baki Tapan 

  Yazarlık ve özellikle de yaratıcı yazarlık hakkında bazı bilgi ve verilerin derlenip toplanmasını, bu damlanın oluşumunu sağlayan Germanist edebiyatçı yazar Mevlüt Baki Tapan'dır.

  Alman dili ve edebiyatı son sınıf öğrencisiyken bu veriyi ele alıp incelemiştir. Roman, öykü, makale, köşe yazısı yazarlığı yapmakta, Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde çeviriler yapmaktadır. Ayrıca Web tasarım ve programlama bilgi ve deneyimiyle İnternet siteleri hazırlamakta, afiş, broşür, kitap kapağı vs. tasarımlar da yapmaktadır.

  Dış Bağlantılar: Vikipedia [Tr] | Sivil Denemeler [Tr] | Google Authorship [Tr] | İnternet Yazarlığı [Tr] | Ziyaretçi Yazarlık [Tr] | Yazma teknikleri [En]
  Çalışma var Bu Damla konusu geniş çapta geliştirilip kitap haline getirilmelidir.
  Damla konusu genel anlamıyla ihtiyaç duyulan bir unsurdur. Bu yüzden daha geniş bir çalışma halinde kitaba dönüştürülmesinde fayda görülmektedir.

  Kaynaklar


  1. Yazar, Wikipedia, 15.01.2015, (http://tr.wikipedia.org/wiki/Yazar).
  2. Yazarlık nedir, Sivildenemeler, 15.01.2015, (https://sivildenemeler.wordpress.com/2010/08/01/yazarlik-nedir-yazar-kimdir/)
  3.  İletişim Sözlüğü, Erol MUTLU, S.308-310,Bilim ve Sanat Yayınları, 4. Basım, Ankara 2004, (15.01.2015).
  4. ''The Writer’s Technique in Thirteen Theses: Walter Benjamin’s Timeless Advice on Writing'', by Maria Popova, brainpickings, 15.01.2015, (http://www.brainpickings.org/2013/04/15/the-writers-technique-in-thirteen-theses-walter-benjamin).
  5. ''Yazarlık tekniği üzerine on üç tez: Walter Benjamin'den değişmeyen öğütler'', 5 mayıs 2014, Edebiyat Haber, 15.01.2015, (http://www.edebiyathaber.net/yazarlik-teknigi-uzerine-on-uc-tez-walter-benjaminden-degismeyen-ogutler).
  6. ''Barton Fink'',1991, Coen Kardeşler, 15.01.2015, (http://www.sanatlog.com/sanat/barton-fink-1991-coen-kardesler/).
  7. "Kelimeler Bazı Anlamlara Gelmiyor" / The Words Üzerine, Kalem Kahve Klavye, (http://www.kalemkahveklavye.com/2012/12/the-words-film.html)
  8. ''Ghost Writer (Hayalet Yazar)'', 15.01.2015, (http://www.kalemkahveklavye.com/2014/01/yazmak-ve-yazarlik-uzerine-filmler.html).
  9. ''Yaratıcı Yazarlık Sempozyumu'', Murat Belge, Pınar Kür, Gülayşe Koçak, Tiyatro Dünyası, (http://www.tiyatrodunyasi.com/haberdetay.asp?haberno=6470)  -