- Ü -

Toplam: 1 | Gösterilen: 1-1


Ülkü

Ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce erek.
Gerçekte olmayıp ancak düşüncede tasarım olarak var olan ve yalnızca düşünceyle kavranabilen şey. En yüksek, en yetkin gerçeklik, yetkinliğin ulaştığı en son aşama. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tümüyle gerçekleştirilemeyecek olan en yüksek erek.
Misal/Deyiş: "Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür." (Atatürk)

İNGİLİZCE <> Almanca, Arapça, Azeri Türkçesi, Ermenice, Esperanto, Farsça, Gürcüce, İngilizce, Kazak Türkçesi, Kürtçe, Nomuli, Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesi
Ülkü <> ideal
İngilizce Sözlükİngilizce
ideal
Almanca SözcükAlmanca
der Wunschtraum, das Ideal
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Adal, Ülkü, Armanç,Erişek, Ulaş,
Yapay Dillerde Karşılıklar
idealo (Esperanto), İdo (Nomuli)
Doğal Dillerde Karşılıklar
المثالي (Arapça), ایده آل (Farsça), idéal (Fransızca)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
իդեալական (Ermenice), იდეალური (Gürcüce), îdeal (Kürtçe)
Türkî Dillerde Karşılıklar
Ülkü (Azerice), тамаша (Kazakça), ideal (Özbekçe)
GENEL-YAYGIN KULLANIM, Felsefi Terimler

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.226.76.98" - /US ile arama yapıyorsunuz.