Tez RSS
Tez RSS

Hakkımızda

Tez Yazdırma da Ücretlendirme Unsurları

Talep edeceğiniz çalışmanın ücretlendirilmesi birçok faktöre göre değişebilmektedir.

Ücretlendirmeyi Etkileyen Temel Ögeler Şunlardır:

  • Çalışmanın Alanı,
  • Çalışmanın Türü,
  • Çalışmanın Sayfa Sayısı,
  • Çalışmanın Kapsamı,
  • Çalışmanın Hangi Dilde Hazırlanacağı,
  • Çalışmanın Kaynak Çalışması Gerektireceği,
  • Çalışma İçin Ne Kadar Zaman ve Emek Harcamak Gerekeceği İle Söz Konusu Emeğin Gerektirdiği Uzmanlık Derecesi,
  • Çalışmanın Teslim Tarihi

Beğendiniz mi?


"Tez RSS" isimli Rastgelelik Özel rss sayfası ile ilgili anahtar sözcüklerimiz;  tez hakkında, tez makaleleri, tez yazdırma - Tez Danışmanlık RSS, #tez, tez, bitirme ödevi, bitirme projesi, tez, tez yazdırma, bitirme tezi,, Özel RSS Sayfası olup, 677 Rastgelelik Barkoduyla yayın almaktadır ve 20.02.2019 tarihinde hizmete açılmıştır.
Toplam 0 kez beğeni toplamış ve de Rastgelelik RSS sayfaları arasında 60/15% oranında paya sahiptir. 
Telif: Tez Danışmanlık RSS (Proje,Tez Danışmanlık Ofisi | Üniversite bitirme projesi üniversite öğrencilerinin mezun olacakları son yıl 2. Dönem aldıkları bir ödevdir.)
RSS URL Adresi: http://www.rastgelelik.com/tezrss | Feed URL'si: https://projetezdanismanlik.wordpress.com/feed/rss
Resmi Sitemiz | Geri Bildirim | Hata ve İstismar Bildirin | Site Ekle
avatar
Blog Paylaşım Sayısı: 1

20.02.2019 @jungnet
Tez (Sav) Nedir? 
Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır. Her tez çalışması, akabinde intihal işleminden geçirilmelidir. Akabinde tez savunması yapılabilir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler mevcuttur. 
#tez, #tez_nedir?

Blog Değer: 0