Tez - Bitirme Projesi Hazırlama

"Lisans Bitirme Projesi/Ödevi, Üniversite öğrencilerinin son sınıfın II. döneminde mezun olmak için alıp, hazırladıkları ödevdir."
Tez - Bitirme Projesi Hazırlama

#Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Nedir, Ne Zaman – Nasıl Hazırlanır?

Lisans Bitirme Projesi/Ödevi, Üniversite öğrencilerinin son sınıfın II. döneminde mezun olmak için alıp, hazırladıkları ödevdir. Her öğrenci bir danışman eşliğinde bu ödevlerini hazırlar. Bölüm öğretim görevlilerinden olan danışman, bazı üniversitelerde öğrenci tarafından seçilirken, bazı bölümlerde ise öğrenciler, danışman tarafından seçilmektedir.Son sınıf II. Dönem verilecek olan Lisans bitirme projesi/ödevi, kredilidir ve danışman – jüri tarafından onaylanmadığı müddet öğrenci bölümden mezun olamaz.

 


Lisans Bitirme Projesi/Ödevinin konusu öğrenci tarafından belirlenebilse de genellikle danışman tarafından belirlenmektedir ve ödev süreci konu belirlenmesiyle başlar. Bitirme Projesi/Ödevi hazırlama sürecinin en önemli aşaması “Literatür Taraması”dır. Konuyla alakalı literatür taraması yapılarak ödev/proje için içerikler meydana getirilip, oluşturulur. Ayrıca ödevin bir düzen içerisinde hazırlanmasını da sağlar. Lisans Bitirme Projesi/ Ödevi konuları bölümden bölüme farklılık gösterebilmektedir. Yalnızca kuramsal değil, aynı zamanda laboratuvar veya saha çalışmaları içeren konular da olabilmektedir. Öğrenci, bitirme projesi/ödevini (tez) üniversitenin vermiş olduğu Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamalıdır. Hazırlanan Tez – Bitirme Projesi/Ödev, bazı bölümlerde danışman kontrolüne bırakılırken, bazı bölümlerde ise bir jüri heyetine veya anabilim dalı onayına sunulabilmektedir.

Lisans, Lisansüstü veya Doktora Tezi hazırlanmasına çok fazla farklar bulunmaz. Lisans dönemi Tez – Bitirme Projesi/Ödevi hazırlamış bir öğrenci, yüksek lisans ve doktora dönemimde de kolaylıkla tez hazırlayabilir. Temel olarak seçilen konunun daha sınırlı tutulması, sayfa sayısı, tablo ve şekiller gibi bazı unsurlarda farklılık sadece söz konusu denilebilir.

Ön Lisans Tezi Hazırlama: Diğer düzeydeki akademik çalışmalara göre hazırlanması daha kolay tez türüdür. Daha yüzeysel çalışmalar olduğu için öğrenciler, kısa sürede hazırlayıp tezlerini teslim etmektedir.

Lisans Tezi Hazırlama: Ön Lisansa göre daha akademik emek, tartışma, araştırma ve kurallara uygunluk şartları gerekmektedir. Danışmanlar, tez – bitirme projesi/ödevi süresince öğrencileri yakından takip ederler. Tek bir hatada öğrencileri uyarır, düzeltim yapmaları için yol gösterirler. Daha fazla emek ve dikkat gerektiren tez türüdür.

Yüksek Lisans Tezi Hazırlama: Lisans düzeyine göre çok daha zor ve zahmetlidir. Konu seçimi, literatür taraması, konu sınırlandırma, kaynakça, dipnot, düzenleme vb. hiçbir hataya izin verilmez. Akademik geçerliliği ve çalışma alanı daha kapsamlıdır.

Doktora Tezi Hazırlama: En zorlu tez hazırlama süreci doktora tezi hazırlamasıdır. Konu seçimi oldukça zordur, çünkü daha evvel seçilmemiş bir konu olmalıdır. Bilime yeni bir açılım getirmesi ve sonuçlarının yeni bir fikir, ürün oluşturması gerekir.

Lisans Tezi - Bitirme Projesi/Ödevi, 50/100 sayfa arasında proje dahilinde yazılı olarak sunulabildiği gibi, aynı zamanda sorumluluk projesi, bilgisayar yazılımı veya elektronik bir devre yahut belgesel olarak da sunulabilir.

Lisans Tezi – Bitirme Ödevi/Projesi Temel Yazım Kuralları

Tez yazım kuralları üniversitelerin kendi bünyesinde belirlenmektedir. Her üniversitenin kendi yazım kuralı bulunur. Ancak büyük oranda birbirlerine yakın oranda kurallar söz konusudur. Genel alt yapı olarak Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi yazım kuralları şunlardır;

 • A4 sayfa boyutu kullanılmalıdır.
 • Sol kenarda 4 cm. Alt – üst kenarda 3 cm. Sağ kenarda 2.5 cm. Boşluk bırakılmalıdır.
 • Satır aralıkları 1,5 aralıklı olmalıdır.
 • Times New Roman yazı tipi ile 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • İç kapak, önsöz, özet, içindekiler vb. ve son sayfalar dışındaki tüm içerik sayfalarının alt orta kısmında sayfa numaraları bulunmalıdır.
 • Lisans Tezi, Giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, kaynaklar, ekler ile 5 ana bölümden oluşmalıdır.
 • Metin içi kaynaklar cümle sonunda *Çelik, 2019, 20). Ya da cümle başında “Çelik (2019)* şeklinde belirtilmelidir.
 • Bitirme Projesi/Ödevinin sonunda kaynaklar, “Çelik, A., 2019. Makale Başlığı, Dergi Adı, Cit No, Sayfa No.,” şeklinde gösterilmelidir.
 • Genellikle 3 nüsha olarak bastırılır. 2’si üniversiteye, 1’i de öğrenciye verilmektedir.

Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Bölümleri

Giriş, İçerik ve Sonuç bölümleri bulunur. Giriş kısmında şu bilgilere yer verilir;

 • İç kapak,
 • Tez onay sayfası (tezi onaylayacak olan danışman hoca, jüri üyelerinin isimlerinin yer aldığı sayfa),
 • Öz (abstract) sayfası – Türkçe/İngilizce özet sayfası
 • Önsöz,
 • İçindekiler,
 • Tablo, Resim, Şekil, Grafik ve Sembollerin listesi
 • Kısaltmalar listesi.

İçerik bölümünde de proje/ödev ile ilgili yapılan incelemeler, analiz ve alıntılar, görüşme ve tartışmalar yahut diğer bilgiler yer almaktadır. Son bölüm, bibliyografi, kaynakça ve ek belirtilen sayfaların bulunduğu kısımdır. (Listeli fotoğraf, analiz sonucu varsa bunlar ekler kısmında belirtilir.)

Lisans Tezi – Bitirme Projesi/Ödevi Hazırlarken Dikkat Edilecek Unsurlar

 1. Kuralları en baştan uygulayın, metin işlemci (word) belgenizi kurallara uygun hale getirin.
 2. İçindekiler sayfası için destek alın, kelime – metin işlemci programın kendi sisteminde otomatik hazırlama özelliğini kullanın.
 3. Son güne asla bırakmayın.
 4. Kaynakça kısmına gereken önemi verin.
 5. Otomatik kaydetme özelliğini aktif edin.
 6. Son halini yazım sonrası değil, 2 gün sonra dinç kafayla yaparak düzeltme sağlayın.
 7. Son örneği PDF formatında kaydedip, baskıya götürün.

Tez Hazırlarken Yapılan Hatalar

 • Tez konusunu dikkatlice seçmemek,
 • Daha önce yazılmamış bir konuda tez yazmayı istemek (Ciddi sorunlar yaşandığı görülmektedir.),
 • Kaynağı zor bulunan konuları seçmek,
 • Tez konusunu İnternetten aramak, (İnternetten hazır konu bulunmaz. Bir fikri, dizi araştırmadan geçirip tez konusuna getirmeniz gerekir.)
 • Literatür taramasını iyi ve yeterince yapmamak,
 • Düzensiz yazmak,
 • Word’e veya kullanılan metin - kelime işlemci programa – uygulamaya hakim olmamak,
 • Düzenli vakit ayırmamak,
 • Üniversite tez yazım kılavuzuna göre yazmamak,
 • Danışman hoca ile iletişim halinde yeterince olmamak,
 • Danışman hocayla tartışmak vb.

Tez Nedir?

Bilimsel metotlarla belli ön bilgilere dayanılarak, henüz kanıtlanmamış ya da halihazırdaki bilgilerle mantıkla çelişmeyen, bilimsel araştırma sürecinde doğrulanmaya çalışılan fikir, düşünce ve savdır. Her tez çalışması, akabinde intihal işleminden geçirilmelidir. Akabinde tez savunması yapılabilir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde tezler mevcuttur. [1]

İntihal Nedir?

Bir kişinin eserlerinde farklı bir kişiye ait ifade, buluş yahut fikri kaynak belirtmeden kendisine aitmiş gibi kullanması, göstermesine intihal denilir. Eski dilde "Aşırma" olarak kullanılır. Edebiyat ve Akademik alanda intihal, bir tür sahtekârlık ve hırsızlık olarak kabul edilir.[2]

Bitirme Projesi, Bitirme Ödevi, Bitirme Tezi Farkları Nelerdir?

Tümü birbirlerine yakın ve benzer kavramlar, benzer özellikle hazırlanan yazılı veya uygulamalı ödevlerdir.

Lisansüstü için daha çok tez, Lisans ve Ön Lisans düzeyi için bitirme tezi veya bitirme ödevi kullanılırken, mühendislik vb. bölümlerde proje talebinden dolayı bitirme projesi olarak nitelendirilir. Tümünün belirttiği nokta “Tez” kavramıdır.

Bilimsel Yayın Nedir?

 • Meslektaşlara gözlemleri değerlendirme, deneyleri tekrarlama, işlemleri değerlendirme olanağı verecek yeterlilikte olmalıdır.
 • Çalışmada faydalanılan bütün kaynak ve dipnotlar en ince ayrıntısına kadar belirtilmelidir.

 


[1] Site: “Tez Nedir?” Rastgele Sözcük, Erişim: 21.02.2019 < http://www.rastgelelik.com/tez-nedir>

[2] Site: “İntihal Nedir?” Rastgele Sözcük, Erişim: 21.02.2019 < http://www.rastgelelik.com/intihal-nedir>


tez hazırlama, Tez - Bitirme Projesi Hazırlama, bitirme projesi, bitirme ödevi nasıl hazırlanır, tez, tez, #tez, Tez, bitirme ödevi hazırlama, tez nasıl hazırlanır,, #Tez - Bitirme Projesi Hazırlama,
Okunma: 97 - Beğeni:1 |
21.02.2019 | Takip: 104-11//1550708181 = http://rastgelelik.com/tez-bitirme-odevi-hazirlama
Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları