- T -

Toplam: 4 | Gösterilen: 1-4


Türk İşaret Dili

İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el ve yüz hareketlerini kullanarak oluşturdukları görsel dil.
El işaretlerinden, mendil, bayrak, renk, koku, çiçek vb. araçlardan yararlanılarak anlaşma ve haberleşmenin sağlanmasında kullanılan saymaca dil. Sözlü dil de bir işaret dizgesi olmakla beraber bu "İşaret dili" teriminden ses dışındaki işaretler dizgeleri anlaşılır. Türk İşaret Dili ya da TİD Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'indeki işitme engelliler tarafından kullanılan dildir. Diğer işaret dilleri gibi Türk İşaret Dili de Türkçenin gramer yapısından farklı olarak kendine özgü bir gramer yapısına sahiptir.
Misal/Deyiş: Toplumda belli kesimin değil, tüm toplum fertlerinin bilmesi gereken dillerden birisi Türk İşaret Dilidir.

TÜRKÇE <> Kürtçe
Türk İşaret Dili <> Zimannameya Zimanê Tirkî
İngilizce Sözlükİngilizce
Turkish Sign Language
Almanca SözcükAlmanca
Türkisch Gebärdensprache
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
للسانو توركي اشارة
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
ᒍ ƆMG@❞ ᒍ≾Ɲ..↾ ᛠᎧ’ર⟓
Yapay Dillerde Karşılıklar
Turka signolingvo (Esperanto), malamanäträpet (Volapük), Hol qI' turkish (Klingon)
Doğal Dillerde Karşılıklar
لغة الإشارة التركية (Arapça), زبان ترکی استانبولی (Farsça), 土耳其手語 (Çince), Török jelnyelv (Macarca),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
Turkish Sign Language (Arnavutça), Турският жестомимичен език (Bulgarca), თურქული Sign Language (Gür
Türkî Dillerde Karşılıklar
Türk İşarə Dili (Azerice), Türk İşaret Dili (Modern Türkçe), Turk-ishora tili (Özbekçe), Түрк Sign Language (Kırgızca), Түрік Кіру Тіл (Kazakça),
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Test

Bir kimsenin, bir topluluğun ya da bir şeyin doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
ad: Bir kimsenin, bir topluluğun ya da bir şeyin doğal ya da sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama.
Misal/Deyiş: İngilizce sınavı test formatında olacakmış.

MULTİ-FORM <> Türkiye Türkçesi
Test <> Test
İngilizce Sözlükİngilizce
Test
Almanca SözcükAlmanca
Test
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Ölçek, Deneme, Ölçer
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
⥌Ɲഥ୨
Yapay Dillerde Karşılıklar
teseto (Nomuli)
Doğal Dillerde Karşılıklar
اختبار (Arapça)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
îmtîhan (Kürtçe)
Türkî Dillerde Karşılıklar
imtahan (Azerice), сынақ (Kazakça)
DİĞER TERİMLER

Tembel

İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar." -A. Ş. Hisar.
Köken Bilgisi: (Fa) tanbal تنبل - üşengeç
2. tıp Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel." -H. Taner.
Misal/Deyiş: Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. // Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

TÜRKÇE <> Rusça
Tembel <> ленивый
İngilizce Sözlükİngilizce
Lazy
Almanca SözcükAlmanca
Faul
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
تنبل (Tembel)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Erinmek
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
ર⊲⥌ᓬ (Arkaaz), રƝĊ↓ (Erençek)
Yapay Dillerde Karşılıklar
Uhanema (Nomuli), Lazy (Esperanto), buD (Klingon), ngong (Nav'i),
Doğal Dillerde Karşılıklar
كسول (Ar), تنبل (Fa), 懶 (Ch), lusta (Ma), paresseux (Fr),
Antik Dillerde Karşılıklar
egû (Akad), erinmek (Eski Uygur)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
dembel (Arnavut), мързелив (Bulgar), ზარმაცი (Gürcü), кІвахІалаб (Avar),
Diğer Anadolu Dillerinde Karşılıklar
qelp (Kürt), ծույլ (Ermeni), lijen (Boşnak), паразить (Çeçen),
Türkî Dillerde Karşılıklar
tənbəl (Azeri) ялкау (Tatar) tembel (Modern Türkçe), dangasa (Özbek), жалкоо (Kırgız), жалқау (Kazak), һорун (Uygur), ялҡау (Başkurtça), ялкау (Tatar), erinçek (K. Tatar), arğaas (Hakas), üşenik (Gagavuz),
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Televizyon

Hareketli veya sâbit resimlerin kalıcı olmayan görüntülerinin elektromanyetik dalgalar yoluyle renkli veya beyaz olarak yayını.
Nesnelerin kalıcı olmayan görüntülerinin, gerçeğe uygun bir biçimde renkli ya da siyah beyaz ve sesli olarak, elektrik yoluyla uzağa iletimi. Elektrik yoluyla uzağa iletilen görüntü ve sesi alarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, televizyon alıcısı. Fransızca kökenlidir. 

Misal/Deyiş: Günümüzde neredeyse televizyonsuz ev, dükkan ve resmi dairi kalmamıştır.

TÜRKÇE <> Arapça
Televizyon <> تلویزیون
İngilizce Sözlükİngilizce
Television, television, telly, tube, boob tube, box, gogglebox, video
Almanca SözcükAlmanca
der Fernsehen, Flimmerkiste, Glotze, Television
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
تِلْفَاز , تَلْفَزَة , تِلِیفِزْیُون
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Gözbeğen, İzlev, Körünçek, Sınalğı,
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
じર@ГĊ (Seyretgeç)
Yapay Dillerde Karşılıklar
televido (Esperanto), audvidilo (Nomuli), HaSta jIH (Klingon), televid, televidadaäd (Volapük)
Doğal Dillerde Karşılıklar
التلفزيون (Ar), تلویزیون (Fa), 電視 (Ch), tv (Ma), TV (Fr),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
televizor (Arnavutça), телевизия (Bulgarca), ტელევიზია (Gürcüce), TV (Kürtçe),
Diğer Anadolu Dillerinde Karşılıklar
հեռուստատեսություն (Ermenice), televizija (Boşnakça), televizor (Çeçence)
Türkî Dillerde Karşılıklar
televiziya (Azerice), Televizyon (Modern Türkçe), TV (Özbekçe), TV (Kırgızca), ТВ (Kazakça), telewideniýe (Türkmence), телевидение (Tatar-Başkurt), телевизор (Tuva)
GENEL-YAYGIN KULLANIM

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.231.167.166" - /US ile arama yapıyorsunuz.