[ı Uygulamaları [jungnet] ile ilgili 93 adet sonuç bulundu. Web'te Ara

Vuhuv!

Vuhuv, tüm dünya genelinde dil, şive, tarz ve görüş ayrımı olmaksızın yüksek düzeyde coşku, mutluluk belirten ve sevinç adında söylenen sözcüktür.
Sevinç, mutluluk ve heyecan anlarında söylenen coşku sözcüğüdür.

MULTİ-FORM <> Türkiye Türkçesi
Vuhuv! <> Yaşasın!
İngilizce Sözlükİngilizce
hooray
Almanca SözcükAlmanca
hurra
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Rastgele

Rastgele" sözcüğü, "Gelişi güzel, seçimsiz, seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, lalettayin, öylesine" gibi manalara gelir. Hem isim, hem de sıfat olarak kullanılmaktadır.

Rastgele Sözcüğü Hakkında (Rastgele Nedir?)

Rastgele" sözcüğü, "Gelişi güzel, seçimsiz, seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, lalettayin, öylesine" gibi manalara gelir. Hem isim, hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. 
  • - Gelişigüzel Anlamında Rastgele: Seçimsizce bir durumu ifade eder. Örnek: "Bu özü susma ile tanımlamak pek kişisel, rastgele bir yargı kurmak oluyor." - N. Uygur | Tabloya rastgele bir sayı yazdım. 
  • - Öylesine, Seçimsiz Anlamında Rastgele (Zarf): Hiç bir özel gerekçe ve sebep olmadan, öylesine, seçimsizce bir yargı oluşturulması veya faaliyetin gerçekleştirilmesi. Örnek: "Asılanları deniz kenarında, rastgele atıldıkları çukurlar içinde kumluğa gömüyorlar."- N. F. Kısakürek
  • - Tesadüfen Anlamında Rastgele (Rastlantı): Temel geçer bilgiye istek ve kurala bağlı kalmadan, bir sebep ekseninde şekillenmeden karşılaşma durumunu belirtir. Örnek: "Bir gün Sahaflar Çarşısı'nda amaçsızca dolaşırken rastlantıyla eline bir kitap geçmiş."- Đ. Aral. 
  • - Tesadüfilik Anlamında Rastgele (Rastlantısllık): Bir düşünce, eylem, faaliyet, olgu veya durumun rastlantısal olma durumunu belirtir. Tesadüfilik söz konusudur. 
İstatistik Terimleri: Bir sürecin olasılıksal yapıda olduğunu belirten terim. Örneğin, bir nesneler kümesinin her bir öğesine eşit seçilme olanağı veren süreç rasgeledir. 
Fiziksel Kimya Terimleri: Değişmelerin belli bir kurala uymadan aynı olasılıkta olması.
 

Misal/Deyiş: Tabloya rastgele bir sayı yazdım.

TÜRKÇE <> Rusça
Rastgele <> случайный
İngilizce Sözlükİngilizce
Random
Almanca SözcükAlmanca
Zufaellig
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
صُدْفَةً , جُزَافًا , عَشْوَائِی  , تَعَسُفِی
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
seçimsiz, gelişigüzel, düşgele, gezelenç
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
ᛠᎧ’≾.ГᒍЭ
Yapay Dillerde Karşılıklar
hazardaj (Esperanto),
Doğal Dillerde Karşılıklar
عشوائي (Arapça), تصادفی (Farsça), 隨機 (Çince), véletlen (Macarca), aléatoire (Fransızca),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
случаен (Bulgarca), შემთხვევითი (Gürcüce), random (Kürtçe), պատահական (Ermenice), slučajan (Boşnakça
Türkî Dillerde Karşılıklar
təsadüfi (Azerice), tesadüfen (Modern Türkçe), tasodifiy (Özbekçe), кокустук (Kırgızca), кездейсоқ (Kazakça),
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Mülakat

İş maksatlı görüşme ve buluşma eylemidir. Çoğu kez 20 ila 40 dakika süren, yüz yüze görüşme halinde sürdürülen iş görüşmesidir.
İK (İnsan Kaynakları) uzmanı tarafından işyeri veya birimlere personel, çalışan alımı için adaylarla yapılan iş görüşmeleridir. 20 - 40 dakika arası sürmekte olup, karar verme için birkaç kez gerçekleştirilebilir. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerdir.
Misal/Deyiş: Mülakatlarda en sık sorulan soru "yerimizi bulmakta zorluk çektiniz mi" sorusudur.

TÜRKÇE <> Yunanca
Mülakat <> συνέντευξη
İngilizce Sözlükİngilizce
Interview
Almanca SözcükAlmanca
Interview
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
ﻣﻼﻗﺎﺕ (mulāḳāt), ملاقاة (Mulakat)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Görüşme, Buluşma, İş Görüşmesi,
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
웃Gᒍ≾. (Tayğalaş)
Yapay Dillerde Karşılıklar
intervjuo (Esperanto), Findeşo, manşo (Nomuli), bespikön (Volapük)
Doğal Dillerde Karşılıklar
مقابلة (Arapça), مصاحبه (Farsça), 訪問 (Çince), interjú (Macarca), interview (Fransızca),
Antik Dillerde Karşılıklar
KEÑEŞ (Göktürkçe)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
intervistë (Arnavut), интервю (Bulgar), ინტერვიუ (Gürcü), hevpeyvîn (Kürt), հարցազրույց (Ermeni)
Türkî Dillerde Karşılıklar
müsahibə (Azerice), iş görüşmesi (Modern Türkçe), intervyu (Özbekçe), интервью (Kırgızca), сұхбат (Kazakça), интервью (Tatarca), собеседование (Başkurtça), tabışmaq (Kırım Tatar)
IK Terimleri

Açıklama Mülakatı

Adayın kendisini tanıtmasına imkan sunan görüşme türüdür.
Aday olan kişiye; "Bana kendinizden bahseder misiniz? Neden burada çalışmak istiyorsunuz? Meslek hayatınızdaki amaçlarınız nelerdir? Sizi neden işe almalıyız? " gibi sorular sorarak, adayın kendisini anlatmasına imkan sağlayan mülakat türüdür. Hem yanıtların niteliği ve işe uygunluğu hem de adayın davranışlarını değerlendirir.

Misal/Deyiş: İş görüşmelerinde bireylerin en çok önemsemesi gereken mülakatların başında "Açıklama Mülâkatı" gelmektedir.

TÜRKÇE <> Japonca
Açıklama Mülakatı <> 説明のインタビュー
İngilizce Sözlükİngilizce
Description Interview
Almanca SözcükAlmanca
Beschreibung Interview
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Açıklama Görüşmesi, tanışma görüşmesi, tanıma buluşması,
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
IƝ..↾ 웃Gᒍ≾. (Ayan-i Tayğalaş)
Yapay Dillerde Karşılıklar
Priskribo Intervjuo (Esperanto),
Doğal Dillerde Karşılıklar
وصف مقابلة (Arapça), توضیحات مصاحبه (Farsça), 說明採訪 (Çince), Leírás interjú (Macarca),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
Përshkrimi Intervistë (Arnavutça), Описание Интервю (Bulgarca), აღწერა ინტერვიუ (Gürcüce),
Türkî Dillerde Karşılıklar
Təsvir Mülakatı (Azerice)
IK Terimleri

Sevmek

Sevmek, sevgi ve bağlılık duymak anlamına gelmektedir.

Misal/Deyiş: Kişi sevdiği ile beraberdir.

TÜRKÇE <> Adige-Çerkezce
Sevmek <> şü'ı ĺeğun
İngilizce Sözlükİngilizce
Love
Almanca SözcükAlmanca
Liebe
Doğal Dillerde Karşılıklar
الحب (Arapça)
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Meâl (Meal) - Anlam

Kur'ân meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.
Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir.
Meal sözcüğü, "bir şeyin varacağı gaye, bir şeyi eksiltmek" şeklinde sözlükte karşılık bulur.
Istılahta, Kur'ân âyetlerini her yönü ile aynen çevirme iddiası olmaksızın, başka bir dile aktarmak anlamında kullanılır. Kur'ân'ın kelime ve cümlelerini kelimesi kelimesine, hiçbir anlamını eksik bırakmadan başka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'ân'ın başka dillere çevirisine meâl ismi verilmiştir. Bu kelime ile yapılan çevirilerde eksik olabilir, bu anlam, âyetin, kelimenin yaklaşık manasıdır demek istenir.

Misal/Deyiş: Türkiye'de en yaygın okunan Türkçe Meal, Diyanet'in ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın hazırladığı Türkçe mealdir.

TÜRKÇE <> Arapça
Meâl (Meal) - Anlam <> مَآلُ
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
ﻣﺂﻝ (Meal), اَلْأَوْلُ (el-evl), اَلْمَآلُ (el-meâl)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
anlam, kavram, çevirme, çeviri,
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Lahn - Hatalı Okuma

Kur’ân’ı hatalı olarak okumaya “lahn” denir.
Sözlükte kıraatte hata etmek, başkasının anlayamayacağı şekilde konuşmak, irapta hata ederek konuşmak, lehçe, lügat, dil, makam, nağme, melodi, ses ve nota gibi anlamlara gelen lahn, bir kıraat terimi olarak, harfleri ve kelimeleri doğru olarak okumamaktır. Buna zelletü’l-kârî de denir.
Lahn, lahn-i celî ve lahn-i hafî olmak üzere iki kısımdır. Lahn-i celî, anlamı bozacak şekilde kelimeleri yanlış okumaktır. Mesela kelimedeki “tı-ط” harfini, ”د-dal” gibi, “z-ز” harfini, “z-ذ” harfi gibi bir harfi başka bir harfin yerine okumaktır. اَلَّذِي yerine اَلَّزِي okumak lahn-i celîdir. Lahn-i hafî, anlamı bozmayacak şekilde, çekilmeyecek harfi çekmek gibi kelimenin okunuşunda yanlış yapmaktır.

Kur’ân’ı lahn ile okumak, “Kur’ân’ı tertil üzere oku” (Müzzemmil, 73/4) emrine muhalefet olur.


Misal/Deyiş: Kur’ân’ı lahn ile okumak, “Kur’ân’ı tertil üzere oku” emrine muhalefet olur.

TÜRKÇE <> Osmanlı Türkçesi
Lahn - Hatalı Okuma <> لحن
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
لحن (lahn)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
yanlış okuma
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Kıraat, Mukabele, Okuma

Kur’ân-ı Kerim’i tecvîd kurallarına ve tekniğine uygun olarak okumak demektir. Kur'ân-ı Kerim, üç mertebe üzere okunur: Bunlar; tahkîk, tedvir ve hadr'dır.
 Ülkemizde okunan kıraat, kıraat imamlarından Asım kıratının Hafs rivayetidir.

TÜRKÇE <> Arapça
Kıraat, Mukabele, Okuma <> تلاوة
İngilizce Sözlükİngilizce
Recitation
Almanca SözcükAlmanca
Rezitation
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Okuma, Okuşma
Türkî Dillerde Karşılıklar
Mukabele, Kıraat, Okuma (Modern Türkçe)
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Hizb

Hizb, Kur'an-ı Kerim'in bölümlere ayrılmasını ifade eder. Sözcük anlamı olarak grup, bölük demektir.
Sahabe döneminden günümüze Kur’ân-ı Kerim'i belli bir düzen ve intizam içerisinde okuyan Müslümanlar, günlük okunacak olan sure ve bölümleri sure uzunluklarına göre ayırmıştır. Bu ayırmaya "tahzîb" (bölümlendirme, bölümlere ayırma) demişlerdir. Her bölümü ise "hizb" olarak ifade etmişlerdir. Arapça kökenli sözcüktür. 

TÜRKÇE <> Arapça
Hizb <> حزب
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
bölüm
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
て↾ᓬБ° (Hizb)
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Hatim

“örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak” anlamlarına gelir.
Hatim, Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinden, Nas suresine kadar baştan sona ezberden veya yüzünden okuyup, bitirme durumunu ifade eder. Bir şeyi baştan sona tamamlama esasını belirtir. 
Misal/Deyiş: Kur'an-ı Kerim'in tamamı kaç günde okunup, hatmedilmelidir?

TÜRKÇE <> Arapça
Hatim <> حاتم
Kur'an-ı Kerim Terimleri