Rastgelelik Üzerine Alıntılar

"Sosyal, sağlık ve eğitim bilimlerinde, laboratuvar ortamı ya da dışında ölçme veya gözlem yaparak veri elde edilmektedir."

Rastgelelik ve rastgelelik kavramına ilişkin söylenmiş, kaleme alınmış bir takım içeriklere değinmek, "Rastgelelik" ile ilgili bazı bilinmezleri malum hale getirecektir. 
Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir.

Fiziksel anlamı: Değişmelerin belli bir kurala uymadan aynı olasılıkta olması.
Rasgele: Bir sürecin olasılıksal yapıda olduğunu belirten terim. Örneğin, bir nesneler kümesinin her bir öğesine eşit seçilme olanağı veren süreç rasgeledir. Söylediği her söze "rasgele" katarak konuşan tip.

Olasılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

 

Rastgelelik Üzerine Alıntılar
Rastgelelik Üzerine Alıntılar
Sosyal, sağlık ve eğitim bilimlerinde, laboratuvar ortamı ya da dışında ölçme veya gözlem yaparak veri elde edilmektedir.
- Listen English Part - | - Hören Sie Deutsche Teilen -

Rastgelelik ancak kuantum ölçeğinde mümkündür diye düşünüyorum. Bence fotonun hareketine dayalı olmayan bir düzenek yeterince rastgele değildir. @2008

Radyoaktif bozunma olayında da o anın koşulları etkilidir diye düşünüyorum, bilim belki henüz bu ölçümü yapamamış olabilir. @2008

"Rasgelelik yanlış anlaşılıyormuş gibime geldi, geliyor.

Önceden hesaplanamayacak kadar çok parametreye bağlı ve/veya önceden ölçülmesi mümkün olmayan parametrelere bağlı değerlere, rasgele denir. Bir olay bu tür parametrelere ne kadar çok bağlı ise, o kadar rasgeledir.

Ama bu fizik olarak hiç bir şeyin rasgele olmadığı gerçeğini değiştirmez. Olay, bizim sonucu tahmin etmemiz açısından geçerlidir. Altta işler olması gerektiği gibi yürür, olası bir sonuçlar kümesi yoktur, sadece tek bir sonuç. var olacaktır aslında. Sorun, bizim o sonucu hesaplamak için gerekli parametrelere sahip olmayışımızdır.

Yeni bilgisayarlarda, RND denen bir düzenek bulunur. Rasgele sayı üreteci. Silikondaki termal gürültüyü ölçer. Bu o anda çevre sıcaklığına, bilgisayarın ne zamandır açık olduğuna, atmosfer basıncına vs. vs. bir sürü şeye bağlı olarak değişebilir. Siz PC başında otururken, bu parametreleri ölçüp rasgele sayının ne çıkacağını elbette bulabilirsiniz. Ama dışardaki biri bu parametreleri bilemeyeceği için sayıyı tahmin etmesi çok güç olur.

Ama bununla yetinilmez. Kalvyedeki tuşlara basışınızı, farenin hareketlerini, networktan gelip geçen paketleri vs. parametre olarak bu değere ekleyen bir yazılım tabanlı rasgele sayı üretecide vardır ki son derece rasgele sonuçlar üretir.

Belli bir hızda dönen topların o anki durumları, düğmeye basan kişi için gözle anlaşılamayacak kadar dağınık durduğu için, düğmeye basma anından sonra hangi topun düşeceğini bulmak çok çok zor olacaktır. Demekki sonuç bir hayli sağlam rasgele olacaktır.

Ama, örneğin, elektronik bir tertibat olsa, toplar hep aynı düzende yerleştirilip aynı sürede düğmeye basılsa, her defasında atynı topun çıkması kesin olacaktır. Fakat şunu atlamamak gerekir. Aynı süre dedik ya.. Bu süre mikrosaniyenin altında aynı olmak durumunda olabilir. ÜStelik odadaki hava basıncı vs. de sabit kalmak zorundadır..

Umarım bu örnekler rasgele kavramının ne anlattığını izaha fayda etmiştir."

 

Rastgelelik nedir?

Bu soruyu yanıtlamaya çalışırken matematiksel ve fiziksel rastgelelik problemleri arasında ayrım yapmak gerekiyor. Matematiksel problem, sayılar veya fonksiyonların rastgele sırasının ne anlama geldiğini tanımlayan bir mantıksal problemdir. Fiziksel rastgelelik problemi gerçek fiziksel olayların rastgelelik konusundaki matematiksel kriterlere uyup uymadığının belirlenmesidir. Rastgeleliğin matematiksel bir tanımını yapana kadar fiziksel olayların rastgele tanımına karşılık gelip gelmediğini belirleyemeyiz. Bir kere böyle bir tanımımız olunca o zaman gerçek olayların böyle bir tanıma karşılık gelip gelmediği konusunda ek deneysel problemimiz olur. Örneğin Eukleides geometrisinden bir üçgeni matematiksel olarak tanımlayabiliriz. Fakat fiziksel üçgen konfigrasyonlarının gerçekten böyle bir tanıma karşılık verip vermediği konusu ayrı , deneysel bir sorudur.

Burada ilk problemle karşılaşırız. Matematikçiler, rastgeleliğin kesin bir tanımını verme, yasa onunla bağlantılı bir iş olan olasılığı tanımlama işinde hiçbir zaman başarı sağlayamamışlardır. Bir matematik kütüphanesine giderseniz olasılık konusunda bir çok kitap bulursunuz. Kesin olarak tanımlanmamış bir konuda o kadar çok kitap bulmak nasıl mümkün oluyor? Kesin bir tanıma engel olan nedir? Kısmen rastgeleliği yada daha özel olarak, tam sayıların rastgele bir dizisini kesin olarak tanımlama problemi , tam bir tanım verdiğinizde dizinin artık rastgele olmaktan çıkabilmesidir. Kesin olarak rastgeleliğin ne olduğunu söyleyebilmek rastgeleliğin kendi doğasını yadsır.

Peki matematikçiler rastgelelik veya olasılığı tanımlamadan tüm o kitapları nasıl yazıyorlar? Onlar işin altından uygulamacı olarak kalkıyorlar rastgegelik ve olasılığa geliştirdikleri teoremlere uyan şey olarak işlemsel bir tanım veriyorlar. Matematiksel olasılık teorisi başlangıç olasılık değerleri verildikten sonra başlar. Başlangıç olaylara olasılıkların nasıl verildiği ile ilgilenmez. Çünkü bu olayların rastgeleliğinin doğasından gelen tanımı gerektirir ki bu da bilinmemektedir. Kişi yalnızca tutarlılık için soru sorar, tanım için değil. Aslında bu yaklaşımla çok ileri gidebilirsiniz ve tüm olasılık kitaplarının yaptığı budur.

"Evrenin karşılıklı bağımlılığının ve ilişkililiğinin sonucudur."

"Belirsizliğin sonucudur."

"Madde ve maddenin hareket biçimlerinin sonucudur."


- Rastgele İçerik -


Görüşler: 0
avatar
Konuyla ilgili Bingle: Rastgelelik Üzerine Alıntılar
Detaylı incelemek için tıklayın.
Google | Biliver | Vuhuv | DuckDuck | Bul | Swisscows | Turtc | YandexCe
Hören: DEUTSCH | Listen: ENGLISH
Eklenti: Görsel 1 · Görsel 2 · Görsel 3
Misafir Blog bölümünde yer alan Rastgelelik Üzerine Alıntılar, 03.12.2017 tarihinde yazılmış olup; 674 kez okunmuş ve 1-5 kez beğenilmiştir.

İlgili bloga ait RSS adresi: "http://www.rastgelelik.com/blog/rss/"
Sayfa adresi: "http://rastgelelik.com/rastgelelik-uzerine-alintilar"

"Rastgelelik Üzerine Alıntılar" Blogunun 0 adet özel görüşü bulunmaktadır. rastgelelik, rasgelelik, Zufälligkeit, RANDOMNESS; rastgelelik, rasgelelik, randomness, Zufälligkeit, gibi birçok benzer konuyu bünyesinde barındıran "Rastgelelik Üzerine Alıntılar" isimli blog yazısı hakkında İngilizce - Almanca özet mevcuttur.

Rastgelelik Üzerine Alıntılar, Rastgelelik ve rastgelelik kavramına ilişkin söylenmiş, kaleme alınmış bir takım içeriklere değinmek, "Rastgelelik" ile ilgili bazı bilinmezleri malum yapmaktır

İngilizce [ENGLISH]

(Randomness) All change change as random without order and regular. Generally that is a physical and mate word.

Almanca [DEUTSCH]

(Zufälligkeit) Alle tauschen wechseln als zufällig ohne ordnung. General das ist ein physical und mate wort.

03.12.2017 | Takip: 9-2//1512304978 = http://rastgelelik.com/rastgelelik-uzerine-alintilar

>> English

Rastgelelik Üzerine Alıntılar

(Randomness) All change change as random without order and regular. Generally that is a physical and mate word.

>> Deutsch

Rastgelelik Üzerine Alıntılar

(Zufälligkeit) Alle tauschen wechseln als zufällig ohne ordnung. General das ist ein physical und mate wort.

Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları