- R -

Toplam: 3 | Gösterilen: 1-3


Resmi

Devletin olan, devletle ilgili bulunan.

TÜRKÇE <> Çince
Resmi <> 正式
İngilizce Sözlükİngilizce
Formal
Almanca SözcükAlmanca
formal
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
رسمی
ᒍ Ḷ⟓৬ al Bakiyye Yapay Dil ᒍ Ḷ⟓৬ (al Bakiyye)
Aançamanî
Yapay Dillerde Karşılıklar
Formala (Esperanto)
Doğal Dillerde Karşılıklar
رسمي (Arapça), رسمی (Farsça)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
formalno (Boşnakça), zyrtare(Arnavutça), şiklen (Kürtçe)
Türkî Dillerde Karşılıklar
rəsmi (Azeri Türkçesi), ресми (Kazak Türkçesi)
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Replika

Kopya veya replika, herhangi bir eserin, birebir ölçüleriyle veya daha küçük ölçülerle orijinaline dayanarak kopyalanmış olan sürümü.

Misal/Deyiş: Replikalar adlı bilim-kurgu, gizem-gerilim filmi vizyona girdi.

MULTİ-FORM <> İngilizce
Replika <> replicas, copy
İngilizce Sözlükİngilizce
copy
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Rastgele

Rastgele" sözcüğü, "Gelişi güzel, seçimsiz, seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, lalettayin, öylesine" gibi manalara gelir. Hem isim, hem de sıfat olarak kullanılmaktadır.

Rastgele Sözcüğü Hakkında (Rastgele Nedir?)

Rastgele" sözcüğü, "Gelişi güzel, seçimsiz, seçmeden, iyisini kötüsünü ayırmadan, lalettayin, öylesine" gibi manalara gelir. Hem isim, hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. 
  • - Gelişigüzel Anlamında Rastgele: Seçimsizce bir durumu ifade eder. Örnek: "Bu özü susma ile tanımlamak pek kişisel, rastgele bir yargı kurmak oluyor." - N. Uygur | Tabloya rastgele bir sayı yazdım. 
  • - Öylesine, Seçimsiz Anlamında Rastgele (Zarf): Hiç bir özel gerekçe ve sebep olmadan, öylesine, seçimsizce bir yargı oluşturulması veya faaliyetin gerçekleştirilmesi. Örnek: "Asılanları deniz kenarında, rastgele atıldıkları çukurlar içinde kumluğa gömüyorlar."- N. F. Kısakürek
  • - Tesadüfen Anlamında Rastgele (Rastlantı): Temel geçer bilgiye istek ve kurala bağlı kalmadan, bir sebep ekseninde şekillenmeden karşılaşma durumunu belirtir. Örnek: "Bir gün Sahaflar Çarşısı'nda amaçsızca dolaşırken rastlantıyla eline bir kitap geçmiş."- Đ. Aral. 
  • - Tesadüfilik Anlamında Rastgele (Rastlantısllık): Bir düşünce, eylem, faaliyet, olgu veya durumun rastlantısal olma durumunu belirtir. Tesadüfilik söz konusudur. 
İstatistik Terimleri: Bir sürecin olasılıksal yapıda olduğunu belirten terim. Örneğin, bir nesneler kümesinin her bir öğesine eşit seçilme olanağı veren süreç rasgeledir. 
Fiziksel Kimya Terimleri: Değişmelerin belli bir kurala uymadan aynı olasılıkta olması.
 

Misal/Deyiş: Tabloya rastgele bir sayı yazdım.

TÜRKÇE <> Rusça
Rastgele <> случайный
İngilizce Sözlükİngilizce
Random
Almanca SözcükAlmanca
Zufaellig
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
صُدْفَةً , جُزَافًا , عَشْوَائِی  , تَعَسُفِی
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
seçimsiz, gelişigüzel, düşgele, gezelenç
ᒍ Ḷ⟓৬ al Bakiyye Yapay Dil ᒍ Ḷ⟓৬ (al Bakiyye)
ᛠᎧ’≾.ГᒍЭ
Yapay Dillerde Karşılıklar
hazardaj (Esperanto),
Doğal Dillerde Karşılıklar
عشوائي (Arapça), تصادفی (Farsça), 隨機 (Çince), véletlen (Macarca), aléatoire (Fransızca),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
случаен (Bulgarca), შემთხვევითი (Gürcüce), random (Kürtçe), պատահական (Ermenice), slučajan (Boşnakça
Türkî Dillerde Karşılıklar
təsadüfi (Azerice), tesadüfen (Modern Türkçe), tasodifiy (Özbekçe), кокустук (Kırgızca), кездейсоқ (Kazakça),
GENEL-YAYGIN KULLANIM

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.226.76.98" - /US ile arama yapıyorsunuz.