Dead / Died

http://www.rastgelelik.com/pub/2-1-0-104

İngilizce’de sıfat olarak kullanılan "dead" kelimesi birinin artık hayatta olmadığı anlamını taşır. Örnek vermek istersek;
İngilizce örnek : Don’t touch that cat. Unfortunately It’is dead.
Türkçe çeviri : O kediye dokunma. Maalesef o ölü.
 
İngilizcede fiil olarak kullanılan "died" kelimesi ise geçmiş zaman ekiyle birlikte "öldü" anlamını taşır. Örnek vermek istersek;
İngilizce örnek : Unfortunately, her grandmother died five years ago.
Türkçe çeviri : Maalesef onun büyükannesi beş yıl önce öldü

Trend Aramalar

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.85.214.125" - /US ile arama yapıyorsunuz.