- M -

Toplam: 3 | Gösterilen: 1-3


Mülakat

İş maksatlı görüşme ve buluşma eylemidir. Çoğu kez 20 ila 40 dakika süren, yüz yüze görüşme halinde sürdürülen iş görüşmesidir.
İK (İnsan Kaynakları) uzmanı tarafından işyeri veya birimlere personel, çalışan alımı için adaylarla yapılan iş görüşmeleridir. 20 - 40 dakika arası sürmekte olup, karar verme için birkaç kez gerçekleştirilebilir. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerdir.
Misal/Deyiş: Mülakatlarda en sık sorulan soru "yerimizi bulmakta zorluk çektiniz mi" sorusudur.

TÜRKÇE <> Yunanca
Mülakat <> συνέντευξη
İngilizce Sözlükİngilizce
Interview
Almanca SözcükAlmanca
Interview
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
ﻣﻼﻗﺎﺕ (mulāḳāt), ملاقاة (Mulakat)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Görüşme, Buluşma, İş Görüşmesi,
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
웃Gᒍ≾. (Tayğalaş)
Yapay Dillerde Karşılıklar
intervjuo (Esperanto), Findeşo, manşo (Nomuli), bespikön (Volapük)
Doğal Dillerde Karşılıklar
مقابلة (Arapça), مصاحبه (Farsça), 訪問 (Çince), interjú (Macarca), interview (Fransızca),
Antik Dillerde Karşılıklar
KEÑEŞ (Göktürkçe)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
intervistë (Arnavut), интервю (Bulgar), ინტერვიუ (Gürcü), hevpeyvîn (Kürt), հարցազրույց (Ermeni)
Türkî Dillerde Karşılıklar
müsahibə (Azerice), iş görüşmesi (Modern Türkçe), intervyu (Özbekçe), интервью (Kırgızca), сұхбат (Kazakça), интервью (Tatarca), собеседование (Başkurtça), tabışmaq (Kırım Tatar)
IK Terimleri

Melek Yatırımcı (Angel Investor / Business Angel )

Melek yatırımcı, bazı girişimlerin ilk safhalarında büyük risk alarak yatırım yapan yatırımcılara denilir. Melek yatırımcılar, özel sermaye fonların aksine girişimciyle özel bir bağ kurar ve kazanç beklentileri ilk sırada tutulmaz.
Melek yatırım, bir girişime kazanç ilkesi öncelikli olmadan yapılan yatırım demektir. Melek yatırımcılar yatırım yaptıkları girişimlerin büyüyüp, gelişmesi için arka çakarlar. İlk safhada büyük risk taşıyan ve kazanç düşünülmeyen yatırım türleridir.

Misal/Deyiş: Rastgelelik arama motoru ve sözlük projesi melek yatırımcısını arıyor.

TÜRKÇE <> Arapça
Melek Yatırımcı (Angel Investor / Business Angel ) <> الملاك المستثمر / الملاك التجاري
İngilizce Sözlükİngilizce
Angel Investor, Business Angel
Almanca SözcükAlmanca
angel-Investoren
Yapay Dillerde Karşılıklar
anĝelo investantoj (Esperanto),
Doğal Dillerde Karşılıklar
سرمایه گذاران فرشته (Fa), 天使投資人 (Ch), angyal befektetők (Ma),Les investisseurs providentiels (Fr),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
angel Investitorët (Arnavutça), ангел инвеститори (Bulgarca), ანგელოზი ინვესტორები (Gürcüce),
Diğer Anadolu Dillerinde Karşılıklar
milyaketê Investors (Kürtçe), Angel Ներդրողները (Ermenice), angel investitora (Boşnakça),
Türkî Dillerde Karşılıklar
Melek İnvestor (Azerice), melek yatırımcılar (Modern Türkçe), farishta Investors (Özbekçe), периште Investors (Kırgızca), періште инвесторлар (Kazakça),
DİĞER TERİMLER

Meâl (Meal) - Anlam

Kur'ân meâli, basit anlamda Kur'an'ı oluşturan sure ve ayetlerin tümünün Arapça dışında bir dile tercüme edilerek açıklanmış halidir.
Arapça kökenli bir kelime olan "meâl"; "meydana gelen netice", "mana", "anlam", "sonuç" anlamlarına gelir.
Meal sözcüğü, "bir şeyin varacağı gaye, bir şeyi eksiltmek" şeklinde sözlükte karşılık bulur.
Istılahta, Kur'ân âyetlerini her yönü ile aynen çevirme iddiası olmaksızın, başka bir dile aktarmak anlamında kullanılır. Kur'ân'ın kelime ve cümlelerini kelimesi kelimesine, hiçbir anlamını eksik bırakmadan başka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'ân'ın başka dillere çevirisine meâl ismi verilmiştir. Bu kelime ile yapılan çevirilerde eksik olabilir, bu anlam, âyetin, kelimenin yaklaşık manasıdır demek istenir.

Misal/Deyiş: Türkiye'de en yaygın okunan Türkçe Meal, Diyanet'in ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın hazırladığı Türkçe mealdir.

TÜRKÇE <> Arapça
Meâl (Meal) - Anlam <> مَآلُ
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
ﻣﺂﻝ (Meal), اَلْأَوْلُ (el-evl), اَلْمَآلُ (el-meâl)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
anlam, kavram, çevirme, çeviri,
Kur'an-ı Kerim Terimleri

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "34.204.176.125" - ile arama yapıyorsunuz.