- L -

Toplam: 1 | Gösterilen: 1-1


Lahn - Hatalı Okuma

Kur’ân’ı hatalı olarak okumaya “lahn” denir.
Sözlükte kıraatte hata etmek, başkasının anlayamayacağı şekilde konuşmak, irapta hata ederek konuşmak, lehçe, lügat, dil, makam, nağme, melodi, ses ve nota gibi anlamlara gelen lahn, bir kıraat terimi olarak, harfleri ve kelimeleri doğru olarak okumamaktır. Buna zelletü’l-kârî de denir.
Lahn, lahn-i celî ve lahn-i hafî olmak üzere iki kısımdır. Lahn-i celî, anlamı bozacak şekilde kelimeleri yanlış okumaktır. Mesela kelimedeki “tı-ط” harfini, ”د-dal” gibi, “z-ز” harfini, “z-ذ” harfi gibi bir harfi başka bir harfin yerine okumaktır. اَلَّذِي yerine اَلَّزِي okumak lahn-i celîdir. Lahn-i hafî, anlamı bozmayacak şekilde, çekilmeyecek harfi çekmek gibi kelimenin okunuşunda yanlış yapmaktır.

Kur’ân’ı lahn ile okumak, “Kur’ân’ı tertil üzere oku” (Müzzemmil, 73/4) emrine muhalefet olur.


Misal/Deyiş: Kur’ân’ı lahn ile okumak, “Kur’ân’ı tertil üzere oku” emrine muhalefet olur.

TÜRKÇE <> Osmanlı Türkçesi
Lahn - Hatalı Okuma <> لحن
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
لحن (lahn)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
yanlış okuma
Kur'an-ı Kerim Terimleri

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.226.76.98" - /US ile arama yapıyorsunuz.