- K -

Toplam: 6 | Gösterilen: 1-6


Küreselleşme

Küreselleşme, ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi , farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin yoğunlaşması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kavram.
Küreselleşme kavramının en çarpıcı özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli olduğu izlenimini vermesidir. Küreselleşme, yalın toplumsal gerçekleri oldukça aşan spekülasyonlar, varsayımlar, güçlü toplumsal imgeler ve metaforlar üretme kapasitesiyle olağanüstü doğurgan bir kavramdır. Hatta, birçok düşünürün de belirttiği gibi bu kavramın çok boyutluluğu onu, sınırlarını çizme uğraşını bile zora sokmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, sosyal bilimlerin her dalında yaygın kullanılan bir kavram olmakla beraber, genellikle bir "durum"dan, daha çok bir "akım"ı veya bir zihniyeti ima eder hale getirilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi küreselleşme sadece sosyolojinin konusu değildir fakat sosyolojik açıdan toplumsal alandaki bir değişimi ifade etmektedir. Değişimi anlamak açısından Robertson' şöyle demiştir: "...Küreselleşme teması anlayışları aralarında farklılık göstermesine rağmen küreselleşme diye adlandırılan şeyi anlamanın en iyi yolunun, dünyanın 'birleşik' hale geldiği, ama kesinlikle safdil işlevselci tarzda bütünleşmediği 'biçim sorunu' üzerinde yoğunlaşmak olduğunu düşünmektedir”

TÜRKÇE <> Japonca
Küreselleşme <> グローバリゼーション
İngilizce Sözlükİngilizce
Globalization
Almanca SözcükAlmanca
Globalisierung
Yapay Dillerde Karşılıklar
tutmondiĝo (Esperanto),
Doğal Dillerde Karşılıklar
العولمة (Ar), جهانی شدن (Fa), 全球化 (Ch), Globalizáció (Ma), mondialisation (Fr),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
globalizimi (Arnavut), Глобализация (Bulgar), გლობალიზაცია (Gürcü),
Diğer Anadolu Dillerinde Karşılıklar
Globalization (Kürt), գլոբալացումը (Ermeni), globalizacija (Boşnak),
Türkî Dillerde Karşılıklar
Qloballaşma (Azeri) Глобализация (Tatar) Küreselleşme (Modern Türkçe), Globallashuv (Özbek), Глобалдашуу (Kırgız), жаһандану (Kazak), يەر شارىلىشىش (Uygur)

Wiki Bilgisi

Küreselleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir.
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Korona virüsü (corona virüs)

(COVID-19 SOS Uyarısı) Koronavirüs (Korona Virüsü), Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan tehlikeli virüs çeşididir. Çok sayıda insanın ölümüne neden olmaktadır. Solunum yolu hastalığına neden olan bulaşıcı ve öldürücü virüstür.
Korona Virüsü (Corona Virus), DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 20 Ocak 2020 tarihinde "Halk Sağlığı İçin Acil Durum" olarak ilan edilmiş salgın türüdür. 28 Şubat 2020'de ise tehlike düzeyi "çok yüksek" olarak güncellenmiştir. Çin başta olmak üzere İran, Avusturalya, Amerika, Yunanistan, Gürcistan gibi birden fazla ülkeye sıçramış ve onlarca insanın canını almıştır. Korona Virüsü geniş virüs ailesinden olup, çoğunlukla hayvanları etkilemekte ve önceki yıllarda görülen SARS Korona Virüslerindeki gibi önce hayvanları etkilemiş, sonra insanlara bulaşmış ve akabinde de kişiden kişiye yayılmıştır. 

Misal/Deyiş: Korona Virüsü 2020 yılının en büyük salgını ve ölümcül felaketlerinden birisidir.

TÜRKÇE <> Çince
Korona virüsü (corona virüs) <> 冠狀病毒
İngilizce Sözlükİngilizce
corona virus
Almanca SözcükAlmanca
Corona-Virus
ᒍ Ḷ⟓৬ al Bakiyye Yapay Dil ᒍ Ḷ⟓৬ (al Bakiyye)
⊲OમOЙ⥌ ᕴ↓Ꭷᓬ (Korona Youkuz)
Yapay Dillerde Karşılıklar
Krono viruson (Esperanto),
Doğal Dillerde Karşılıklar
فيروس كورونا (Ar), کروناویروس (Fa), 冠狀病毒 (Ch), Corona vírus (Mac), virus Corona (Fr),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
Corona virus (Arnavutça), Corona вирус (Bulgarca), Corona ვირუსი (Gürcüce), virus corona (Kürtçe),
Diğer Anadolu Dillerinde Karşılıklar
Corona վիրուսը (Ermenice), corona virus (Boşnakça),
Türkî Dillerde Karşılıklar
Corona virusu (Azerice), Corona virüsü (Modern Türkçe), Corona virus (Özbekçe), Corona вирус (Kırgızca), Corona вирус (Kazakça), Коронавирус (Tatarca), Koronawirus (Türkmence)
Hastalık Terimleri

Klavye

Piyano, org gibi çalgılarda, yazı ve hesap makinelerinde, bilgisayarlarda tuşlardan oluşan bütün.
Tuştakımı ya da klavye bilgisayarın en önemli giriş ögesidir. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır. Türkçeye özel iki tür tuş düzenlemesi vardır: F klavye ve Q klavye diye ikiye ayrılır.
Misal/Deyiş: Ben, Q Klavye bilgisayar ile yazı yazabilmekteyim.

TÜRKÇE <> İngilizce
Klavye <> Keyboard
İngilizce Sözlükİngilizce
Keyboard
Almanca SözcükAlmanca
Tastatur
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Tuş takımı,
ᒍ Ḷ⟓৬ al Bakiyye Yapay Dil ᒍ Ḷ⟓৬ (al Bakiyye)
৬ᓬ૭’’Ċ (Yazgaç)
Yapay Dillerde Karşılıklar
klavaro (Esperanto), klavio (Nomuli),
Doğal Dillerde Karşılıklar
صفحه کلید (Farsça), لوحة المفاتيح (Arapça), клавиатура (Rusça)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
კლავიატურის (Gürcüce), Klavyeya (Kürtçe), ստեղնաշար (Ermenice)
Türkî Dillerde Karşılıklar
klaviatura (Azerice), клавиатура (Kazakça),
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Kıraat, Mukabele, Okuma

Kur’ân-ı Kerim’i tecvîd kurallarına ve tekniğine uygun olarak okumak demektir. Kur'ân-ı Kerim, üç mertebe üzere okunur: Bunlar; tahkîk, tedvir ve hadr'dır.
 Ülkemizde okunan kıraat, kıraat imamlarından Asım kıratının Hafs rivayetidir.

TÜRKÇE <> Arapça
Kıraat, Mukabele, Okuma <> تلاوة
İngilizce Sözlükİngilizce
Recitation
Almanca SözcükAlmanca
Rezitation
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Okuma, Okuşma
Türkî Dillerde Karşılıklar
Mukabele, Kıraat, Okuma (Modern Türkçe)
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Kaynakça

Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi; Bilimsel terim anlamı: Belli bir konu, yer ya da dönemle ilgili yayınların tümünü kapsayan ya da en iyilerini seçen yapıt.
Kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. Kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır.

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (,) işareti konulur.
Misal/Deyiş: M. Tapan, (2020), "Dilimce", C.1, s. 15.

TÜRKÇE <> Hintçe
Kaynakça <> संदर्भ
İngilizce Sözlükİngilizce
references, source
Almanca SözcükAlmanca
Verweise
Yapay Dillerde Karşılıklar
referencoj (Esperanto), alvuranjo (Nomuli)
Doğal Dillerde Karşılıklar
المراجع (Ar), منابع (Fa), 引用 (Ch), referenciák (Ma), références (Fr),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
referencat (Arnavut), препратки (Bulgar), მითითება (Gürcü),
Diğer Anadolu Dillerinde Karşılıklar
referansên (Kürt), հղումները (Ermeni), reference (Boşnak),
Türkî Dillerde Karşılıklar
istinadlar (Azeri), сылтамалар (Tatar), kaynakça (Modern Türkçe), Manbalar (Özbek), шилтемелер (Kırgız), сілтемелер (Kazak), نەقىل (Uygur)
GENEL-YAYGIN KULLANIM

Kampanya

(siyasa, ekonomi, kültür gibi alanlarda) belirli bir konuda ve belirli süredeki hızlı, yoğun ve yaygın etkinlik ya da etkinlik dönemi. Bir işe ayrılmış süre.
İtalyanca kökenli olup, bir işe ayrılmış süre demektir.
Misal/Deyiş: Günümüzde e-ticaret siteleri çok fazla kampanya yapar oldu.

TÜRKÇE <> İngilizce
Kampanya <> campaign
İngilizce Sözlükİngilizce
campaign
Almanca SözcükAlmanca
Kampagne
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
قومپانيه / تَخْفِیض عَام / مْلَة تِجَارِیَة /
ᒍ Ḷ⟓৬ al Bakiyye Yapay Dil ᒍ Ḷ⟓৬ (al Bakiyye)
웃Й웃 (Taynûtay)
Yapay Dillerde Karşılıklar
kampanjo (Esperanto), şembeno, purzeno (Nomuli Dili)
Doğal Dillerde Karşılıklar
קמפיין (İbranice), کمپین (Farsça), καμπάνια (Yunanca)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
bêşvekirin (Kürtçe), քարոզարշավ (Ermenice),
Türkî Dillerde Karşılıklar
кампания (Tatarca),
GENEL-YAYGIN KULLANIM

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.226.76.98" - /US ile arama yapıyorsunuz.