"Hizb" ile ilgili sonuçlar sunuldu. Aranma: 22 - %3/1146 Web'te Ara
Hizb, Kur'an-ı Kerim'in bölümlere ayrılmasını ifade eder. Sözcük anlamı olarak grup, bölük demektir.
Sahabe döneminden günümüze Kur’ân-ı Kerim'i belli bir düzen ve intizam içerisinde okuyan Müslümanlar, günlük okunacak olan sure ve bölümleri sure uzunluklarına göre ayırmıştır. Bu ayırmaya "tahzîb" (bölümlendirme, bölümlere ayırma) demişlerdir. Her bölümü ise "hizb" olarak ifade etmişlerdir. Arapça kökenli sözcüktür. 

TÜRKÇE <> Arapça
Hizb <> حزب
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
bölüm
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
て↾ᓬБ° (Hizb)


İlk hizb (bölüm) üç suredir: Bakara, Al-i İmran ve Nisa. 

İkinci bölüm beş suredir: Mâide, En‘âm, A‘râf, Enfâl, Tevbe.
Üçüncü bölüm yedi sûredir: Yunus, Hûd, Yusuf, Ra‘d, İbrahim, Hıcr, Nahl.
Dördüncü bölüm dokuz sûredir: “İsra, Kehf, Meryem, Tâhâ, Enbiya, Hac, Müminûn, Nûr, Furkan.
Beşinci bölüm on bir sûredir: Şuarâ, Neml, Kasas, Ankebût, Rum, Lokman, Secde, Ahzâb, Sebe’, Fâtır, Yâsîn.
Altıncı bölüm 13 sûredir: Sâffât, Sâd, Zümer, Mü’min, Fussılet, Şûrâ, Zuhruf, Duhan, Câsiye, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucûrât.

Kur'an-ı Kerim Terimleri


Toplam Çeviri: 0
avatar

Türkçesi "Hizb" olan bu sözcük sayfasına Google'a "Rastgelelik Hizb" yazıp aratarak da ulaşabilirsiniz.

Hizb Google'da ara

Benzer Sözcükler

Hizb - tahzîb,hizb,- H -
て↾ᓬБ° (Hizb), bölüm,
Kur'an-ı Kerim Terimleri