Anasayfa » SSS » Sözlük Hizmeti

Rastgelelik sözlük hizmetinin özellik ve amacı nedir?

Rastgelelik Sözlük, arama motoru hizmetimize ek olarak sunduğumuz sözcük/sözlük arama motorudur. Temel gayemiz birden fazla dilde sözcüğü terimsel ve açıklamalı olarak sunmaktır. Rastgelelik Sözlük'te olması ve sunmayı amaçladıklarımız şu şekildedir; 
 • # Türkçe'nin tüm sözcük varlığını bir arşivde toplamak ve sunmak,
 • # Sadece büyük Türkçe sözlüğü değil, aynı zamanda tarama ve Türkçe karşılıklar gibi diğer sözlükleri de sunmak,
 • # Türkiye Türkçesi ile beraber Azerice, Türkmence, Özbekçe, Uygurca gibi diğer Türkî dillerinde de sözcük karşılıklarını sunmak,
 • # Anadolu coğrafyasında resmi dilimiz olan Türkçe haricinde konuşulan Ermenice, Kürtçe, Zazaca, Lazca, Hemşince, Rumca, Osetçe, Çeçence, Çerkezce gibi dillerde de sözcük karşılığı sunmak,
 • # Geliştiricisi belli olan Esperanto, Bakiyye, Nomuli, Sindarin gibi yapay dillerde de sözcük karşılıkları sunmak, 
 • # İngilizce, Almanca gibi temel diller başta olmak üzere Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, İspanyolca, Arapça ve Farsça gibi birçok doğal dilde de karşılıklar sunmak, 
 • # Sözcük karşılıklarının yanı sıra Türkçe ve diğer dillerde de açıklamalar sunmak,
 • # İlgili sözcükle alakalı örnek, deyiş ve atasözleri sunmak, 
 • # Yabancı dillerden dilimize girmiş olan sözcüklere Türkçe karşılıkları ve ezelden bu zamana varlığını koruyan öz Türkçe sözcükleri de sunmak,
 • # Felsefe, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Teknik, Bilişim, Sanat, Edebiyat vb. alanlara yönelik terim anlamlarını da sunmak, 
 • # Eş anlam, mecaz anlam ve yan anlamları da sunabilmek, 
 • # Türk İşaret Dilinde canlı gösterim ile sunmak,
 • # Konuk ve kullanıcıların da sözcük ve çeviri ekleyebilmesine olanak sunmak,
 • # Eklenmiş çeviri ve sözcüklere diğer konuk ve kullanıcılarımızın da çeviri, yorum ve sözcük eklemesiyle katkıda bulunmasını sağlamak,
 • # Tüm bunların ötesinde kişilerin de kendi sözlüklerini oluşturabilmesine imkan tanımak ve sözlükçülük bilimine katkı sağlamak,
 • # Sözlük biliminde topluma ve siz değerli ziyaretçilerimize faydalı olabilmek, en temel amacımızdır. 


Rastgelelik Sözlükte Öncelikli Tercih Edilen Diller Hangileridir ve Gerekçeleri Nedir?

Rastgelelik Sözlükte İngilizce sözcüklere karşılıklar bulmaya öncelik veriyor, Türkçe başta olmak üzere birçok dilde karşılık ve çeviri sunmayı amaçlıyoruz. Özellikle Google, Yandex ve Bing gibi birçok dilde çeviri hizmeti veren-sunan çeviri platformunda mevcut olmayan Zazaca, Uygurca, Rumca, Osetçe, Çerkezce, Çingenece, Antik Mısır ve Sümerce gibi dillere öncelik vermek istiyoruz. 

Sözcük karşılığı ile beraber birçok dilde çeviri ve terim bazlı açıklama, anlam bilgisi de sunmak istiyoruz. Bu gaye ekseninde aşağıdaki dillerde karşılık ve çevirilere öncelik veriyoruz. 

# İngilizce

Çünkü dünya çapında en yaygın konuşulan, dünyanın ortak dili kabul edilen ve en fazla yazılı kaynağı bulunan dildir. 

# Almanca

İngilizceden sonra dünya çapında literatür ve sözcük bakımından en zengin olan dillerden birisidir. Özellikle Türk toplulukları için ortak dil konumundadır. Almancılar ile beraber diğer Türk - İslam camiasının İngilizceden sonra Avrupa'da ortak kullandığı dildir. 

# Osmanlıca 

Türkiye ve civar bölgelerde etkinliği hala devam eden, köklü tarihi ve çeşitli yazılı kaynağı olması, günümüzde de popülerliğini koruması bakımından Osmanlıca önemlidir. Türkiye Türkçesi ile birlikte Arapça, Farsça ve birçok yerel dilin bütünleştiği, zengin bir sözcük yapısına sahip olduğu dildir. 

# Bakiyye Dili

Türkî kökenli yapay dillerden olup, bilindik dil yapısının ötesinde kendi özgün harf ve yazım sistemine sahip olan, yazılım ve edebiyat alanında etkili eserler üretilebilecek yapay dillerdendir. Gelişimine katkı sağlanmaktadır.

# Yapay Diller

Doğal dillerin yanı sıra günümüzde yapay dillerin de popülerlik kazandığı bilinen bir gerçektir. Ancak Esperanto haricinde diğer yapay dillerin de gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Özellikle geliştiricisi Türk olan Nomuli yapay diline, Yüzüklerin Efendisi'ne özgü Sindarin ve Elf dillerine, Volapük ve Avatar filminin dili Nav'i yapay diline katkı sağlamak istiyoruz. Bu hususta bu dillere öncelik veriyoruz. Ancak diğer tüm yapay dillere katkı sağlamaya açığız. Dileyen, kendi yapay dilini ekleyebilir ve kendi yapay dilinde sözcük haznesi oluşturabilir. 
Öncelik verdiğimiz yapay diller: Nomuli, Esperanto, Volapük, Elf, Sindarin, Nav'i, Klington vb.

# Antik Diller

Google, Yandex ve Bing gibi doğal dilleri çeviren birçok platform ve uygulama mevcut. Ama Antik Mısır, Urartu, Antik Yunan, Sümer, Akad gibi dilleri çeviren, bu dillerde sözcük karşılığı sunan platform çok az sayıdadır. Biz, bu dillerde de karşılıklar sunmayı ve arşivimizde saklanarak, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasını önlemeyi amaçlıyoruz. 
Öncelik verdiğimiz antik diller: Eski Mısır Dili, Sümerce, Akadça, Antik Yunan Dili, Göktürkçe, Eski Uygurca, Eski İngilizce, Eski Yüksek Almanca, Cermence, Antik İbrani-Yahudi Dili vb.

# Anadolu Diller

Anadolu coğrafyamızda resmi dilimiz olan Türkiye Türkçesi haricinde yerel hakın konuştuğu veya bir zamanlar varlığının sürdürüldüğü Ermenice, Rumca, Osetçe, Çeçence, Lazca, Zazaca gibi dillerde karşılıklar sunmak ve bu dillerin de varlığını korumak istiyoruz. Sözcüklerin ve yapıların kaybolmasına engel olmak istiyoruz. Anadolu coğrafyasında günümüzde ve eski çağlarda konuşulmuş, kullanılmış dillere öncelik vermek istiyoruz. 
Öncelik verdiğimiz Anadolu dilleri: Ermenice, Kürtçe, Lazca, Rumca, Osetçe, Hemşince, Çerkezce, Çingene Dili, Zazaca, Yezidi Dili, İspanyol Yahudisi, Türk-Yahudili Dili, Türkî Ağız ve Şiveler, Romence, Arnavutça, Gürcüce, Türkmence, Boşnakça vb. 
Anadolu coğrafyasında konuşulmasına rağmen Arapça ve Farsça dilleri Anadolu dilleri kategorisinde değil, doğal diller kategorisinde değerlendirilmiştir. 

# Türkî Diller

Ural-Altay dil grubu içerisinde kendi grubunu oluşturan Türkî dillerin de tüm platformlarda sunulmadığı, yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalındığı bilinen bir gerçektir. Hem bu açıdan korumak, hem sözcüklerin ortak kullanımını artırmak amacıyla Türk dillerinde de karşılık ve çevirilere öncelik vermekteyiz. Özellikle Azerice, Kazakça ve Özbekçe gibi çeviri platformlarında var olanların aksine olmayan Uygurca, Kırım Türkçesi, Gagavuzca, Anadolu Türkmencesi, Hakasça, Tuva Türkçesi vb. dillere öncelik vermek istiyoruz. 
Öncelik verdiğimiz Türk dilleri: Azerice, Türkmence, Kazakça, Tatarca, Kırgızca, Uygurca, Gagavuzca, Tuvaca, Hakasça, Başkurtça, Çuvaşça, Çağatayca, Nogay Tatarcası vb. 

# Türk İşaret Dili

Dünyanın ilk Türk işaret dili Osmanlı döneminde Anadolu coğrafyasında geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ancak yıllar sonra önemi savaş yüzünden azalmış ve etkisini kaybetmiştir. Son yıllara kadar da bastırılmış olan işitme engelliler, yıllarca iletişimde zorluk yaşamıştır. Günümüzde artık MEB desteği ile Türk İşaret Dili (TİD) varlığını korumakta ve gelişmektedir. Bizler de Türk İşaret Dilimize destek olmak için sözcük ve çevirilerde TİD'in de sunulmasını amaçlıyor, hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. 
İşaret dillerinde Fransız, İngiliz veya uluslararası işaret dillerinde görsel ve simge sunumu da ziyaretçi ve kullanıcı tarafından eklenerek sunulabilir. Ancak biz, Türk İşaret Diline öncelik vermekteyiz. 

Rastgelelik Sözlük'te yer alan çeviri, örnek, açıklama ve diğer bilgilerin doğruluk durumu nedir? 

Rastgelelik Sözlük'te kayıtlı bulunan çeviri, tercüme, örnek ve diğer veriler tamamen eğitim ve kayıt altında tutma maksatlıdır. Çeviri sonuçlarının ve diğer bilgilerin doğruluğu teyit edilmemiştir. Diğer sözlük, çeviri ve kaynak platformlardan derlenmiş veya kullanıcılar tarafından eklenmiş olabilir. 

 

Rastgelelik Sözlük'te kayıtlı bulunan sözcüklerin telif durumu nedir, telifi kime aittir? 

Sözcükle anonimdir. Sözlükler ise çalışma ve emek neticesinde belli bir bedele tabi tutulabilir. Tüm hakları aksi belirtilmedikçe Rastgelelik Sözlüğün saklıdır. Fakat Rastgelelik Sözlük olarak emek, hizmet ve çalışmalarımıza yalnızca bir teşekkürden öte karşılık beklemiyor, bir bedel talep etmiyoruz. Kaynak göstermek koşuluyla isteyen istediği yerde istediği biçimde sözlük uygulamamızı kullanabilir. 

Copyright Rastgelelik Sözlük © | Aksi belirtilmedikçe tüm hakları saklıdır.Rastgelelik Sözlük ve Dahası...

Sözlük, bir dilin tüm sözcük, deyim veya belli alana özgü sözcüklerini güncel ya da belli bir devirde, çağda kullanılmış olan sözcüklerini ve de deyimlerini abece (alfabetik) sıraya göre veren, anlamlarını açıklayıp tanımlayan veya bir başka dildeki karşılıklarını sunan yapıt demektir. Günümüzde basılı birçok alanda çeşitli sözlük olduğu gibi çevrimiçi ve çevrimdışı dijital ortamlarda da işlev gösteren sözlükler bulunmaktadır. 

Dünyaca ünlü bilgi ağı olan Vikipedi sitesine göre ise sözlük, “bir dilin ve dillerin kelime haznesini, söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanımlarını gösteren yazılı eserdir.” 

Eski dilde lugatkamus vb. karşılıkları bulunmaktadır. Leksikografi sözlük demek olup, Sözlükçüye ise leksikografi uzmanı, diğer bir deyişle sözlük bilimci denilir. 
Sözlük sözcüğünün İngilizce karşılıklarıdictionarylexiconglossarythesauruswordbook

Tarihimizde bilinen ilk Türkçe sözlük “Dîvânü Lugati’t-Türk” olup, müellifi ise Kaşgarlı Mahmud’tur ve ilk sözlükçümüzdür. Dîvânü Lugati’t-Türk, 8.000 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığını içeren sözlüktür. 

Birçok dilde çevrimiçi ve çevrimdışı sözlük, çeviri, terim uygulama ve platformu mevcut. Birçok terim ve alana yönelik de PDF formatlı sözlük hazırlanmış durumdadır. Ancak tek bir panelde tümünün derlemesini bulmaz çok zordur. Özellikle yapay dil, Türkçe karşılıklar, Osmanlıca,  Atasözleri ve deyimlerle sözcük çevirileri ve Türk işaret dilini bütün olarak bulabilmek için geliştirilmiş çevrimiçi sözlük neredeyse yok denilebilir. Biz, Rastgelelik Sözlük ekibi olarak kapsamlı bir sözlük projesi oluşturmayı amaçlıyoruz. Çeviri sitelerinin sunduğu çeviri ve sözlük sitelerinin karşılık hizmeti ile beraber Osmanlıca,  Navi dili, Bakiyye dili, Antik diller, Türk lehçeleri vb. karşılıklar ile terim, kategori, alan temelli farklı yapılarda listeli olarak, filtrelenebilir sözlük hizmeti sunmak istiyoruz. Toplu sözlük yüklemeleri ile geliştirilebilen, kullanıcıların da katkı sağlayabileceği bir platform olmayı hedefliyoruz. En önemlisi ise güzel Türkçemizin zenginliğini vurgulayarak İngilizce, Almanca, Farsça gibi önemli popüler dillerdeki karşılıklara ilaveten Nav’i, Sindarin, Bakiyye, Nomuli, Esperanto gibi yapay dillerde, Hititçe, Sümerce, Eski Uygur, Göktürkçe gibi antik dillerde karşılıklar sunmayı gaye edinmekteyiz. Kullanıcılarımızın kendi sözcük listelerini ve sözlük panellerini oluşturabilmelerine, kendilerinin de katkı sağlayabilmelerine imkan tanımanın gayretindeyiz. 

Sizler de Rastgelelik Sözlük çalışmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Sözcükler anonimdir. Listeleyen, derleyen ve çeviren kişi emek karşılığı bir bedel talep edebilir ancak sözcük üzerinde hak talep edemez. Biz, sunduğumuz hizmetler karşılığında hiçbir bedel talep etmiyoruz. Sözlük ve listelerin kullanımı kaynak gösterilmesi koşuluyla ücretsiz ve sınırsızdır. 

Rastgelelik Sözlük Ekibihttps://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.238.70.175" - /US ile arama yapıyorsunuz.