- C -

Toplam: 4 | Gösterilen: 1-4


جميل کوران (Cem’u’l-Kur’ân) [Kuran'ın Toplanması]

Cem’u’l-Kur’ân, Kur'an'ın toplanıp mushaf haline getirilmesi demektir.
Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri Hz. Peygamber efendimiz'e (sav) indiğinde ince ve yassı taşlarla birlikte kaburga kemiklerine ve derilere, bazı kağıt parçalarına, hurma dallarına vb.  materyallere yazılmış ve o halde tutulmuştu. Ayet-i Kerimeler inmeye devam ettiği için ise Hz. Peygamber Resul-i Ekrem (sav) döneminde ise Kutsal Kur'an-ı Kerim, mushaf haline getirilmemiştir. 

Hz. Peygamber (sav)'in hakka yürüyüşü (vefatı) akabinde, yaklaşık altı ay sonra Yemâme savaşında birçok hafız şehit düştü. Bunun üzerine Hz. Ömer (ra.)'in teşvikleriyle, Halife Hz. Ebu Bekir (ra), Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getirmeyi kararlaştırdı. Bunun için ise Peygamberin Kur’ân-ı Kerim'i Cebrail (as)'a son defa okuyuşunda hazır bulunan, vahiy kâtibi ve hafız niteliği bulunan Zeyd ibn Sabit'i görevlendirdi. Zeyd ibn Sabit, titizce  Kur’ân-ı Kerim'i mushaf haline getirdi ve halife Ebu Bekir (ra)'e teslim etti. 

Hz. Osman (ra) döneminde ise yine Zeyd ibn Sabit'in başkanlığında  Abdullah ibn Zübeyr, Sâid ibn As, ve Abdurrahman ibn Hâris’den oluşan bir komisyon kuruldu ve bu komisyon aracılığıyla Kur'an mushafları çoğaltıldı. Yeryüzündeki bütün mushaflar ilk mushaf ile aynıdır ve hiç bir şekilde değişime uğramamıştır. 

Misal/Deyiş: Hz. Ömer (ra)'in teşviki ile Hz. Ebü Bekir (ra), Kur'an'ın toplanması ve mushaf haline getirilmesi görevini vahiy kâtibi ve hafız niteliği bulunan Zeyd ibn Sabit'e verdi.

OSMANLICA <> Türkiye Türkçesi
جميل کوران (Cem’u’l-Kur’ân) [Kuran'ın Toplanması] <> Kur’ân’ın toplanması
İngilizce Sözlükİngilizce
The gathering of the Qur'an
Almanca SözcükAlmanca
Die Versammlung des Korans
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
جميل کوران
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
Kuran'ın toplanması
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
ᒍ ØᎧરƝ..↾ ƆરᒍG〟(El Quran-iderleğen)
Yapay Dillerde Karşılıklar
La kunveno de Korano (Esperanto)
Doğal Dillerde Karşılıklar
جمع القرآن (Arapça),
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Cüz

Istılah'ta Kur'ân'ın otuza bölünmüş parçalarından her birine "Cüz" denir.
"Cüz" Arapça kökenli olup, "parça, pay, hisse ve bölüm" anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in cüzlere bölünmesi, okumayı ve ayetlerle surelerin ezberlenmesini kolaylaştırmakta, takibi rahatlıkla sağlamaktadır. Bu amaçla cüzlere ayrılmıştır. 
20 sayfalık parçalar, Cüz olarak nitelendirilir. Kur'an-ı Kerim, 30 cüze bölünmüştür ve her cüz, ilk sayfasında "Cüz 1, Cüz 2" biçiminde bir şekille belirtilmektedir.
Misal/Deyiş: Bugün Kur'an-ı Kerim'den 3 cüz okudum.

TÜRKÇE <> Arapça
Cüz <> جزئها
İngilizce Sözlükİngilizce
juz
Almanca SözcükAlmanca
der Korpuskel, die Teilchen, das Teil
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
ﺟﺰﺀ
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
bölüm, parça, pay
ᒍ Ḷ⟓৬ - Bakiyye Yapay Dilᒍ Ḷ⟓৬ (Bakiyye Dili)
Б⧽Ұ (Bolşay)
Doğal Dillerde Karşılıklar
جزء (Farsça)
Antik Dillerde Karşılıklar
Ülegü, Bölük (Göktürkçe)
Türkî Dillerde Karşılıklar
Juz (Özbekçe),
Kur'an-ı Kerim Terimleri

Covid-19

Corona virüsler (CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi soğuk algınlığından daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Covid-19, ilk olarak geçen yıl Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileriyle ortaya çıkan ve 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür.

Misal/Deyiş: Covid-19, Korona Virüsü için kullanılan bilimsel kod kısaltmasıdır.

İNGİLİZCE <> DİĞER/BİLİNMEYEN
Covid-19 <> Covid-19
Almanca SözcükAlmanca
Covid-19
Yapay Dillerde Karşılıklar
Covid-19

Wiki Bilgisi

Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
Hastalık Terimleri

Churn

Çalkalamak, çalkantılı olmak, köpürmek, güğüm, yayık, süt kabı,şakuro,
EN: A machine or container in which butter is made by agitating milk or cream.
Mothers made butter from milk, they mixed the milk in a butter churn.
TR: Süt ya da krema karıştırılarak tereyağı yapılan bir makine ya da kap.
Anneler sütten tereyağı yaptılar, sütü tereyağında karıştırdılar.

İNGİLİZCE <> Eski Türkçe
Churn <> güğüm
İngilizce Sözlükİngilizce
Churn
Almanca SözcükAlmanca
aufwühlen, die Kanne, das Butterfass
Osmanlıca SözcükOsmanlıca
یایق, مِزْبَدَة
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
yayık
Yapay Dillerde Karşılıklar
Macé (Esperanto), şakuro (Nomuli)
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
կծկել (Ermenice), Putinei (Çingene-Romence)
Türkî Dillerde Karşılıklar
kübü, gügüm (Kırım Türkçesi), Маслобойка (Başkurtça)
GENEL-YAYGIN KULLANIM

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "3.215.182.81" - ile arama yapıyorsunuz.