Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

"En önemli unsur tezin kaç bölümde inceleneceğini ve hazırlanacağını, hangi bölümde hangi konuların yer alacağını belirlemektir."
Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

Bitirme Tezi Nasıl Yazılır?

Evvela;

 • Zaman planlaması,
 • Araştırma konusunun seçimi,
 • Düzenli çalışma planı büyük önem teşkil eder.


Bilimsel Yayın Oluşturma

Kabul edilebilir bir bilimsel yayın oluşturmalısınız. Bu yayın, meslektaşlara gözlemleri değerlendirme, deneyleri tekrarlama, işlemleri değerlendirme olanağı sunacak kadar yeterli açıklamaya sahip olmalıdır. Özgünlük, Orijinallik önemlidir.

Amaç Belirleme

Amaç belirleme, hedefe doğru ve hızlı ulaşmayı sağlar. “Neden bu çalışmayı yapıyorum?” sorusunu kendinize sormalı, vereceğiniz yanıtlarla araştırmanızın amacını ortaya koymalısınız.

Kaynak Taraması

Seçtiğiniz konuyla ilgili kaynak taraması yapıp, genel bilgileri elde ettikten sonra çalışmanıza yön vermesi açısından kısa bir özet oluşturmalısınız. En önemli unsur tezin kaç bölümde inceleneceğini ve hazırlanacağını, hangi bölümde hangi konuların yer alacağını belirlemektir.

Kaynak taraması yapılabilecek bazı İnternet platformları:

Dil Kullanımı

Tez yazımında kullanılacak dile dikkat edilmelidir. Abartı ve süslü cümlelerden, belirsiz ifadelerden kaçınılmalı, konunun net anlaşılabilmesi için sade ve açık ifadeler kullanılmalıdır.

+ Tez, farklı kaynaklardan alınan verilerin ardı ardına sıralandığı bir çalışma değildir.

+ Tez, kişinin kendi görüşlerine büyük oranda yer verdiği, dipnotlarla alıntı bilgileri kullanıp, fikirlerini desteklediği, kaynaklarda görüşlerini ispatladığı akademik çalışma türüdür.

Tez İçeriğinin Hazırlanması

Deneysel Çalışma

Literatür Taraması

Dış Kapak

İç Kapak

Özet

İçindekiler

Tablo Listesi

Şekil Listesi

Giriş ve Amaç

Kaynak Araştırması

Materyal ve Yöntem

Sonuç ve Tartışma

Kaynaklar

Teşekkür

Ekler

Dış Kapak

İç Kapak

Özet

İçindekiler

Tablo Listesi

Şekil Listesi

Giriş ve Amaç

Ana ve Al Bölümler

Sonuç

Kaynaklar

Teşekkür

Ekler

 

 

Önsöz: Tez hazırlığında katkıda bulunan kurum ve kişilere teşekkür edilen bölümdür.

İçindekiler: içeriğin bölüm, alt bölüm ve sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür.

Şekil Listesi: Tez içerisinde kullanılan resim,  grafik vb. şekillere dair ad ve bilgilerin yer aldığı bölümdür.

Tablo Listesi: Kullanılan tabloların listelendiği bölümdür.

Sembol ve Kısaltmalar Listesi: Kullanılan sembol, kısaltma vb. bilgilere dair açıklama listesinin olduğu bölümdür.

Özet: Kısaca tezin neden yazıldığı, amaç ve yazım nedeni, varılan sonuç hakkında kısa açıklamaya yer verilen, başlığın büyük harfle ve “Times New Roman – 12 punto” ile yazıldığı bölümdür.

Summary: Özet kısmının İngilizce açıklama alanıdır.

Giriş: Tezin tanıtımının yapıldığı, konu ve öneminin vurgulandığı, son paragrafında ise izlenecek yol ve yararlanacak kitlenin hangisi olduğunun belirtildiği bölümdür.

Genel Bilgiler: Konuların alt başlık olarak sıralandığı bölümdür.

Sonuç: Tavsiye – Öneri kısmı olup, tezden elde edilen verilerin değerlendirildiği bölümdür.

Tez İçeriği

Sonuç Bölümü:

 • Bulgular ortaya konulur.
 • Bulgular yorumların.
 • Sonuçlar belirtilir.
 • Geçerliliği hakkında yargıya varılır.
 • Özeti verilir.

(Bilgiler kısa ve açık olmalı, bölümdeki bilgiler ve anlatılanlar ASLA yinelenmemelidir.)

Kaynaklar Bölümü:

 • Kullanılan, faydalanılan kaynaklar belirtilir.
 • Araştırma sürecinde yararlanılan tüm kaynaklar belirtilir.
 • Yazar soyadlarına göre kaynaklar sıraya konulur (Alfabetik olarak).

(Dipnot olarak gösterilmeyen, atıfta bulunmalar kaynakça bölümünde gösterilmez. Kaynaklar numaralandırılmaz ve sayfa da sayfa numarası yer almaz.)

Kaynak Gösterimi:

+ [1] Kitap Referansı için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Kitap Adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN NO, Yayın Yılı.

 • [1] TAPAN M., Görünmeyen Bilinmez, Rastgelelik Yayınevi, İstanbul, 978-3-7368-7345-2, 2015.

+ [2]  Dergi Makale Referansı için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Makalenin Adı, Dergi Adı, Cilt no ve (bölüm no), Sayfa numaraları, Yayın yılı.

 • [2] TAPAN, M., Edebiyat Kültür Sanat Üniversitesi, 3-5 Aralık 2016 Erzurum, Oxford: Learned Information, 200- 212, 2016.

+ [3]  Konferans Bildirileri için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI, ADI., Konferans Kitapçığının adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, Sayfa No, Yayın Yılı.

 • [3] TAPAN, M., Bilişim Çalıştayı, 10 Ekim 2015 Erzurum, İstanbul: Rastgelelik Yayınevi, 230 – 235, 2016.

+ [4]  Tezler için kaynak gösterimi: Yazarın SOYADI., ADI., Tezin adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı, Yayın Yılı.

 • [4] SÜMER., H., The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD), Edinburgh University, 1995.

+ [5]  Web Sayfaları için kaynak gösterimi: Yazar SOYADI., ADI., Başlık [Çevrimiçi], Yayın Yeri, Web URL Adresi: http:www.link [Erişim/ziyaret tarihi].

Ekler Bölümü:

 • Kullanılan eklere dair bilgilerin ve listenin yer aldığı bölümdür.

Özgeçmiş Bölümü:

 • Fotoğraflı yazar hakkında kısa bir özgeçmiş niteliği taşıyan yazının yer aldığı bölümdür.

Tezin Sunulması – Sunum Süreci

Sunum yapacak kişinin rahat, şık ve çok cafcaflı olmayan bir kıyafet giymesi gerekir. Sunum, en fazla 15 dakika olmalıdır. Önceden sunumun birkaç defa sunulmuş ve denenmiş olması gerekir ki, sunum yaparken hatalar ve sorunlar oluşmasın.

Kuramsal bilgilere çok kısa yer verilmeli, sunumda daha çok yapılan çalışmalardan bahsedilmelidir. Ayrıca;

 • Bu çalışmada neyi,  nasıl, niçin, ne şekilde yaptığınızı anlatmalısınız. (Sunumun temel amacı budur.)
 • Yanıtı bilinmeyen hiçbir tanım, sözcük, ifade sunumda kullanılmamalı, sunum dosyasında yer almamalıdır.
 • Jüri üyeleri tarafından sorulan sorula kısa ve net yanıtlar verilmelidir.
 • Bilmediğiniz sorulara bilmediğinizi açıkça söylemelisiniz. Aksi durumda bilmediğiniz bir konuda yanıt vermeye çalışmak, zamanı heba etmenize, sizi mahçub duruma düşürmesine neden olacaktır.

 

Kaynaklar

(Bu makalenin hazırlanmasında aşağıdaki kaynaklardan istifade edilmiştir.)

 • DocPlayer, BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR, [21.02.2019].

tez, bitirme tezi yazımı, Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu, tez yazım kılavuzu, Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu, tez, bitirme tezi, yazım kılavuzu,, #Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu,
Okunma: 57 - Beğeni:1 |
21.02.2019 | Takip: 105-11//1552206000 = http://rastgelelik.com/bitirme-tezi-yazim-kilavuzu
Rastgelelik Nedir?

Biz, Rastgelelik.com olarak her tür veri, dosya, site, uygulama ve işlemi rastgele sunan, kendi alt yapısında %3 oranında yapay zeka algoritması kullanan platformuz.


Nasıl Çalışırız?

İki farklı mantıkta çalışmaktayız.
1) Rastgele düğmesi vasıtasıyla sizlere her tıklamada rastgele veri sunumu sağlanır.
2) Otomatik belli algoritmaya bağlı olarak rastgele işlem sağlanıp, sizlere rastgele içerik sunumu sağlanır.

Kapsama Alanımız

Temel mantığı rastgele sunum olan sistemimizin kapsama alanı, film ve kitaplar, söz, deyim ve atasözleri, öykü, fıkra ve şiirler, kelime ve çeviriler, oyun, uygulama ve programlar, belge, site, blog, sayfa, kişi ve markalardır. Haberlerden görsel arşivlere, yemek tarifinden, rüya tabirine ve daha tanımlanamayan, bilinmeyen nice verileri barındırmaktadır.

Rastgelelik Nedir?

Bir kuram; öncesi ve sonrası belirsizliğin ve tekrarın olmadığı bir olgu. Eşit şartlarda bir olgunun seçimsiz ve mantık yürütülmeden oluşması, olarak açıklanabilir. >> Devamı <<

Rastgelelik

Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve hatta Doğa Bilimlerinde büyük öneme sahip bir kuramdır. Evvela Rastgelelik veya Rasgelelik Kuramı diye adlandırılan kuramın ne olduğuna ve özelliklerine ilişkin düzinelerce kaynak, kitap ve makale bulmam mümkündür.Rastgelelik Tanımının herkesçe kabul gördüğü bir tanım bulunmuyor. Genellemeye göre karmaşa, tahmin edilemeyen durum olarak belirtilir. Aristo'ya göre mantıksal bir tahmini bulunmayan durumdur. Aristo'nun tanımı karma görünse de örnekleme ile anlaşılması mümkündür. 
Bir merkebin (Eşek) her iki sağ-sol tarafına da eşit mesafede eşit miktarda ve eşit özelliklerde ot bırakılır. Eşek, bu otlar arasında hangisini yiyeceğine karar vermesi, seçiminin olması rastgeledir. Herhangi bir mantık veya gerekçe bulunmaz. Bu seçimin olma durumuna rastgelelik denilir.

Bize Göre Rastgelelik Ne İfade Eder? 

İçerik ve verilerin rastgele gösterildiği platformumuzda bize göre rastgelelik ise yine bir düzen içermektedir. İçerik, bu içerikte düzen ve mantık olmasa bir rastgelelik oluşmaz. Bir nevi merkep gibi seçimsiz ve mantıksızca veri gösterimi sunmayı ilke edindiğimiz için, Rastgelelik kuramı da bize göre Aristo'nun tanımı gibidir.

Rastgelelik.com Nedir?

Söz, atasözü, deyim, kelime, oyun, film, program, dosya, sayfa, kişi, öykü, fıkra ve dahasını rastgele gösterime sunan, ilaveten bünyesinde çeviri ve sözcük hizmeti sağlayan, aynı zamanda kendi arama motorunuzu, kendi RSS sayfanızı, kendi mobil -web uygulama platformunuzu kurmanıza yardımcı olan özel platform sitesidir.

Açığız

Her türlü görüş, şikayet, öneri ve sorularınıza açığız. Bize 7/24 iletimde bulunabilirsiniz. İletişim için tıklayınız.
Rastgelelik.com -

Rastgelelik Logosu
İçerik Ekle | Dosya Yükle | Site Ekle
Bizi Takip Edin
Giriş Yapın

Aklınıza Takılan Soru mu Var?Uygulamalarımız

Android Mobil UygulamasıAndroid Uygulamaları
Windows Mobil UygulamasıWindows Uygulamaları
Web UygulamasıWeb Uygulamaları