"Analiz" ile ilgili sonuçlar sunuldu. Aranma: 18 - %0/0176 Web'te Ara
Çözümleme, tahlil, Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.
Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. 
Rüyada tahlil yaptırmak; kısa zamanda duyulacak sevindirici havadis öğrenmeye, yardım alarak ulaştığı ticari kazanca, uğraşlarının sonunda kazandığı zenginliğe, kısa sürede öğrenilecek sevindirici havadise işarettir.
Köken: Sözcük Fransızca kökenlidir. Fr. analyse 
Birden fazla anlama gelmektedir ve Türkçedeki gerçek anlamı, ''Çözümleme'' sözcüğüdür. Gerçek manada açıklaması, bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı incelemedir.

Biliyor muydunuz?

Uzun yıllardan beri süre gelen kullanım, ''tahlil'' sözcüğüdür. ''Çözümleme'' sözcüğü genellikle Anadolu Türklerinde kullanılmaktadır.

TÜRKÇE <> Hintçe
Analiz <> विश्लेषण
İngilizce Sözlükİngilizce
analysis
Almanca SözcükAlmanca
Untersuchung, Analyse
Osmanlıca SözcükOsmanlı Türkçesi
طاهليل (Tahlil)
Öz Türkçe SözcükÖz Türkçe Karşılık
çözümleme, inceleme,

Yapay Dillerde Karşılıklar
analizo (Esperanto)
Doğal Dillerde Karşılıklar
анализ (Rusça), تَحْلِيلْ (Arapça),
Anadolu Dillerinde Karşılıklar
helseng, dahûrîn (Kürt), Yumuşama, gevşeme, su çekme (Anadolu Ağızları)
Türkî Dillerde Karşılıklar
Centekläw, tikşerü (Tatar), Təhlil (Azeri), Analiz, kösenmek (Türkmen),
Önerilen Doğru Yazım
Analiz

Analiz
Hesaplamanın esas olduğu matematiğin en önemli kolu. Limit kavramı üzerine kurulmuştur. Eğri, yüzey ve fizik problemlerini bünyesine alarak gelişti. Bu tür konular, özel veya farklı değer kümeleriyle meşgul olan cebir ve aritmetiğin dışındaki problemlerdir. Bununla beraber, sonsuz kümelerin limit değerlerini kural haline getirme işlemlerini ihtiva ederler. 

Analizin temel kavramı bir sonsuz dizinin limitidir. Pratikte bir fonksiyonun limiti, özellikle türev, integral ve diferansiyel denklemlerin çözümü şeklindeki problemlerde görülür. Modern matematiğin te’sirli bir sahası olan analiz, matematik kuvvetlerin düşüncesi üzerine kurulmuştur. 

Ana konularından biri, diferansiyel ve integral hesaptır. Gerçel sayı sistemlerinin en iyi kullanıldığı sonsuz dizi ve seriler, analizin tafsilatlı çalışma formüllerini ihtiva eder. Fonksiyonlar teorisi, fonksiyonların grafiklerinin dışındaki özelliklerini yorumlamak suretiyle özel bir şekilde kurulmuştur. Diferansiyel ve integral denklemler, tabiattaki pek çok fizik kanunlarının ifadeleridir. Değişimler hesabı, maksimum ve minimum problemlerinin çözümünün ileri konularıdır. Diferansiyel geometri, hesaplamanın geometriye olan yaygın bir uygulamasıdır. [1]

Kaynaksal Bilgiler

Vikipedia: Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur.
TDK Çözümleme, Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.
TDH Çözümleme
Babylon n. analysis, process of breaking down a subject and studying it; breakdown, decomposition, post mortem 
Rastgelelik Çözümleme, tahlil
Google Analiz, çözümleme, inceleme, tahlil,
Yandex Analiz, çözümleme, inceleme, tahlil
Pons (Analyse) Analiz, çözümleme
Türkçe Bilgi Çözüm, test, tahlil, çözümleme, araştırma, analize, 
Dil Derneği Çözümleme: ''Tahlil''


 

Yabancı kökenli olduğu için ''Analiz'' kelimesi yerine Türkçede ''çözümleme'' ve ''tahlil'' sözcükleri kullanılmalıdır. 

  1. Kimya: Bir madde içerisindeki bileşiklerin hepsini veya bir kaçının miktarını ve neler olduğunu ortaya koyma.
  2. Osmanlıca: (elektroliz yolu ile) (kimya) tahlil, kimya bilimi, Hall. den) Sirkeleştirme.  Ekşitme. Dişlerini hilâllamak. Gerçek yere yemin etmek.Açmak, ayrıştırma, eritme, dağılma.
  3. Halk Fırkası: Yumuşama, gevşeme, su çekme.

Kaynaklar

  1. Site: ''Analiz'' Türkçe Bilgi, Rehber Ansiklopedi. Erişim: 28.10.2015, (http://www.turkcebilgi.com/analiz#bilgi) 
 


İnternet/Bilgisayar Terimleri

Toplam Çeviri: 0
avatar

Wiki Bilgisi

Analiz bir konuyu (maddi veya düşünsel) temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. Dahası: Rastgelelik Viki


İngilizcesi "analysis", Türkçesi "Analiz" olan bu sözcük sayfasına Google'a "Rastgelelik Analiz" yazıp aratarak da ulaşabilirsiniz.

Analiz Google'da ara

Benzer Sözcükler

Analiz - Çözümleme,analiz, çözümleme,tahlil,- A -
çözümleme, inceleme,, Untersuchung, Analyse, analysis, analizo (Esperanto)
İnternet/Bilgisayar Terimleri

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "18.232.186.117" - /US ile arama yapıyorsunuz.