"Klasik Al Bakiyye Yapay Dili Sözlüğü" ile ilgili sonuçlar sunuldu. Aranma: 691 - %5/188 Web'te Ara

Bakiyye dili yapay bir dildir. Dil sistemi Ural-Altay dil ailesine benzemektedir. Bakiyye dili kendisine özgü bir alfabeye ve harflere sahiptir. Bünyesinde biçok Türkçe, Göktürkçe, Arapça, Farsça, Almanca gibi dilden sözcük ve yapıyı bulundurmaktadır. Bakiyye alfabesi 65 harften oluşmaktadır. Üç özel edebi türü bulunur; Şükran güncesi, Damlahatname, Yazlam. Ayrıca 3 yazım çeşiti bulunur; el yazması, bilgisayar yazması ve figürat (Hat yazısı). 

Bakiyye Dili Temel Özellikleri

  1. Tüm karakterler özel okuma ve kullanım formuna sahiptir. 
  2. Büyük - küçük harf ayrımı bulunmaz. 
  3. Soldan sağa doğru yazılır. 
  4. İngilizce ve Almanca gibi yardımcı fiili vardır; (ჰŧ - , Ϣર, ഥ)
  5. Almanca, İngilizce ve Arapça gibi artikel sistemi mevcuttur; (৬, I,  ᒍӬ, ᒍ,  ⧽,  ..↾)
  6. III. Tekil şahıs eki Orkun dilinde olduğu gibi tektir, sadece ⧽ kullanılır ve cinsiyet ayrımı bulunmaz. 
  7. Yaratıcı rab için özel şahıs zamiri vardır; 
  8. Genellikle sesli ünlüler yazılmaz. Sessiz harf etkileşimiyle okuma sürdürülür ve yazım durumları ise çoğunlukla ilk hecede gerçekleşmektedir;  (⧽Ꭷ = Olu, ৬Ɲ↾ = Yeni, Гᒍ = Gel)

Neden Bu Dil Geliştirildi? 

Hiç kimsenin yeni bir dile ihtiyacı olmadığını ve Esperanto gibi daha gelişimiş yapay dillerin ve Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Türkçe gibi elbetteki doğal dillerin olduğunu iyi biliyoruz. Fakat yine de biz bir dil, alfabe ve edebiyat geliştirdik. Tüm kullandığımız Türkçe, Osmanlıca, Göktürkçe, Almanca, İngilizce, Farsça ve Arapça gibi dillerdeki güzel sözcükleri, sistem ve kuralları bir bütün içinde kendi tarzımızla yeniden şekillendirmek istedik. Bu etkileşim ve kapsam dahilinde geliştirdiğimiz yazı, edebiyat ve dil sistemi ile konuşmadan ziyade daha çok edebi yazım dili, anlatım ve betimleme dili olmasını ümit ederek bu yola çıktık. Bu doğrultuda yapay dil geliştirme sanatını icra etmeye devam edeceğiz. 
Bakiyye Dilinde Bir Örnek
৬じGƝഥᓬ, Ḷ⧽ ما⥙  ⧽ Бર  じGᒍM⥌.  ⱱર  ما⥙ MГ..↾ k  ⧽ ჰŧ ᒍӬ ƆરMƝ ᒍ ƆરᛠƆMЭ.
Okuma: Ya Sayğındız, bul menge ol ber sayğalma. Ver menge emgii ki ol ist lâ derman el derteme. 
Türkçe: Hekim, derdime bir derman bul. Derdime derman olacak bir ilaç ver. 
 

Toplam Çeviri: 1
avatar

İngilizcesi "Al Bakiyye", Türkçesi "Klasik Al Bakiyye Yapay Dili Sözlüğü" olan bu sözcük sayfasına Google'a "Rastgelelik Klasik Al Bakiyye Yapay Dili Sözlüğü" yazıp aratarak da ulaşabilirsiniz.

Klasik Al Bakiyye Yapay Dili Sözlüğü Google'da ara

Benzer Sözcükler

Al Bakiyye Yapay Dil Sözlüğü,Toplu Panel
ᒍ Ḷ⟓৬, Al Bakiyye, Al Bakiyye,
DİĞER TERİMLER

https://www.infosniper.net/ip2country.php?lang=1IP: "18.207.108.182" - /US ile arama yapıyorsunuz.