"Abaza HASAN" için sonuçlar sıralanmıştır. Aranma: 11

Abaza HASAN

http://www.rastgelelik.com/abaza-hasan

Fuat Köprülü'nün "Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi" adlı eserinden tespit edildiği üzere Abaza Hasan, 17. yüzyıl şairlerindendir. Köprülü, Abaza Hasan hakkında; Anadolu saz şairlerinden olduğu bilgisini verir ve şimdiye değin ona ait hiç bir neşredilmemiştir. Eski mecmualarda ve cönklerde de adına pek rastlanmadığından nam salamamıştır. Viyana Kütüphanesindeki yazmaların arasında yer alan bazı mecmuada bilinen birçok muhtelif saz şairlerine ve eserlerine rastlamak mümkündür. Bu hususta Abaza Hasan'ın 17 yüzyıl sonları, 18. yüzyıl başları yaşam sürdüğü kanaatine varılmaktadır. Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer alan saz şairleri arasında da Abaza Hasan'a rastlanmamaktadır. Tam olarak ne zaman ve nerede doğduğu, öldüğü bilinmemektedir. Bu aşığın hayatına ve eserlerine ilişkin verilerin ortaya çıkabilmesi ancak cönk ve mecmuaların okunmasıyla mümkün olabilir. 
 

Kaynakça
Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri C. 1. yyy. 
Köprülü, M. Fuad (1935). “Abaza Hazan”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. Sayı 1. İstanbul: Burhaneddin Matbaası. s. 13.Trend Aramalar

Saz Şairi Abaza Hasan,Saz Şairi Abaza Hasan, abaza hasan,Rastgele Kişi

Aramak istediğiniz sözcüğü yazın!

Sözlük verileri, daha iyi odaklı sonuç elde edebilmesi için mevcut arama altyapısı ve sunucularından farklı alanda işlev göstermektedir. "Ara" düğmesine basarak sözlük alanında arama yapabilirsiniz.

Yükleniyor...


"35.172.195.82" IP adresi üzerinden - tarayıcısıyla sorgulama yapmaktasınız.

Rastgelelik SÖZLÜK || Nakliye BUL

Aşağı Kaydırma İkonu